Kategoria: Informacje

Informacja dla rodziców

Informujemy, że 02.11.2020 r. Przedszkole pracuje w zwykłych godzinach. Jednocześnie przypominamy, że dzień 02.11.2020 r. w szkole podstawowej jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Rodzice, którzy w tym dniu nie… Read more »

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna podczas nauczania zdalnego

W czasie nauczania zdalnego pedagog szkolny i psycholog świadczą pomoc psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły według następującego harmonogramu: Dyżur pedagoga szkolnego: Poniedziałek: 8.45-12.55 Wtorek: 8.00-11.50 Czwartek: 8.45-12.55 Dyżur psychologa szkolnego: Środa:… Read more »

Ogłoszenie dla uczniów klas 4 – 8

Od 26 października 2020 r. przechodzimy na naukę zdalną. Przez pierwszy tydzień materiały będą umieszczane na stronie internetowej szkoły tak jak w ubiegłym roku. W drugim tygodniu planujemy rozpocząć pracę… Read more »

Nowy plan zajęć

Od 19 października 2020 r. obowiązuje nowy plan zajęć w klasach V – VIII. Prosimy o zapoznanie się z nowym planem.

Zasady odbywania kwarantanny w związku z koronawirusem

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi przygotowanymi przez Ministerstwo Zdrowia na temat bezpieczeństwa epidemicznego i zasad odbywania kwarantanny w związku z koronawirusem. Pliki do pobrania: Koronawirus Zasady kwarantanny… Read more »

Zarządzenie Nr 13/2020/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Konstantynowie z dnia 08 października 2020 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Konstantynowie

Pobierz załącznik

Wojewódzki konkurs Plastyczny „Bezpieczny w ruchu drogowym przez cały rok”

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej w Lublinie organizuje konkurs plastyczny „Bezpieczny w ruchu drogowym przez cały rok”. Celami konkursu są: kształtowanie bezpiecznych postaw i zachowań dzieci i młodzieży na drodze,… Read more »

Informacje ważne dla ósmoklasisty

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 powstała we współpracy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi. Pobierz