Kadra

Dyrektor Szkoły: mgr Monika Jankiewicz – zspkonstantynow@spmickiewicz.pl
Wicedyrektor Szkoły: mgr Marek Horbowicz – mhorbowicz@spmickiewicz.pl
Sekretarz Szkoły: Gabriela Majczyna – gmajczyna@spmickiewicz.pl


Grono pedagogiczne:
– mgr Dorota Andruszkiewicz – dandruszkiewicz@spmickiewicz.pl
– mgr Karolina Bazylczuk – kbazylczuk@spmickiewcz.pl
– mgr Agnieszka Charko – acharko@spmickiewicz.pl

– mgr Edyta Chwedoruk – echwedoruk@spmickiewicz.p

– mgr Marzena Demianiuk – mdemianiuk@spmickiewicz.pl
– mgr Sabina Dencikowska – sdencikowska@spmickiewicz.pl
– mgr Ewa Derehajło – ederehajlo@spmickiewicz.pl
– mgr Dariusz Domitrz – ddomitrz@spmickiewicz.pl
– mgr Katarzyna Filipiuk – kfilipiuk@spmickiewicz.pl

– mgr Edyta Geresz – egeresz@spmickiewicz.pl
– mgr Anna Hryciuk – ahryciuk@spmickiewicz.pl
– mgr Anna Iwanek – aiwanek@spmickiewicz.pl

– mgr Monika Kępińska – mkepinska@spmickiewicz.pl
– mgr Małgorzata Kowaluk – mkowaluk@spmickiewicz.pl
– mgr Grażyna Mościbrodzka – gmoscibrodzka@spmickiewicz.pl

– mgr Anna Owczarek – aowczarek@spmickiewicz.pl
– mgr Oleszczuk Izabela – ioleszczuk@spmickiewicz.pl
– mgr Swietłana Rowczenia – srowczenia@spmickiewicz.pl
– mgr Joanna Rusecka – jrusecka@spmickiewicz.pl
– mgr Marzenna Sawczuk – msawczuk@spmickiewicz.pl
– mgr Bożena Sijko – bsijko@spmickiewicz.pl
– mgr Romualda Sołtysiuk – rsoltysiuk@spmickiewicz.pl
– mgr Małgorzata Stawska – mstawska@spmickiewicz.pl
– mgr Bożena Struk – bstruk@spmickiewicz.pl
– mgr Joanna Szczypek – jszczypek@spmickiewicz.pl
– mgr Małgorzata Wasilewska – mwasilewska@spmickiewicz.pl

– mgr Piotr Woźniak –  pwozniak@spmickiewicz.pl
– mgr Małgorzata Chwedczuk – mchwedczuk@spmickiewicz.pl
– mgr Małgorzata Kolenda – mkolenda@spmickiewicz.pl
– mgr Katarzyna Wałach – klagodziuk@spmickiewicz.pl
– mgr Andżelika Ołtuszyk – aoltuszyk@spmickiewicz.pl
– mgr Agata Woźniak – awozniak@spmickiewicz.pl
– mgr Alicja Woźniak – alicjawozniak@spmickiewicz.pl

– mgr Katarzyna Woźniak – kwozniak@spmickiewicz.pl

Pracownicy administracji i obsługi:

— Katarzyna Biskupska – kbiskupska@spmickiewicz.pl