Stołówka szkolna

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej


Intendent: Katarzyna Biskupska kbiskupska@spmickiewicz.pl

Numer telefonu: 512 522 430 – (jeżeli telefon nie zostanie odebrany, proszę napisać sms)


Szanowni Rodzice

Opłaty za wyżywienie za dany miesiąc należy wpłacać na rachunek bankowy Nr 35 8039 0006 0010 0451 8004 0004 w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

w tytule podając następujące dane: opłata za wyżywienie/godziny*, kwota,

imię i nazwisko dziecka oraz klasę/grupę przedszkolną* (w przypadku opłaty za więcej niż jedno dziecko, rodzic wykonuje jeden przelew w tytule wymienia dane dotyczące poszczególnych dzieci)

Informacja dotycząca należności jaką rodzice powinni wpłacić, będzie dostępna u intendenta.

Identyfikator: Przedszkole/Szkoła podstawowa.

* – należy wpisać właściwe dane