Stołówka szkolna

Zarządzenie Nr 40/2022/2023 Dyrektora  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Konstantynowie z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Konstantynowie


Intendent: Katarzyna Biskupska kbiskupska@spmickiewicz.pl

Numer telefonu: 512 522 430 – (jeżeli telefon nie zostanie odebrany, proszę napisać sms)


Szanowni Rodzice

Prosimy o terminowe uiszczenie opłat za wyżywienie zgodnie z obowiązującym regulaminem korzystania ze stołówki szkolnej tj. do 10 dnia miesiąca w którym następuje korzystanie z wyżywienia, na rachunek bankowy Zespołu  Nr  35 8039 0006 0010 0451 8004 0004 (w tytule podając: imię i nazwisko dziecka, klasę/grupę oraz informację jakiego miesiąca dotyczy wpłata za wyżywienie).