Stołówka szkolna


Intendent: Katarzyna Biskupska kbiskupska@spmickiewicz.pl

Numer telefonu: 512 522 430


Zarządzenie Nr 13/2020/2021 Dyrektora  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Konstantynowie z dnia 08 października 2020 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Konstantynowie

Szanowni Rodzice

Opłaty za wyżywienie za miesiąc październik należy wpłacać

na rachunek bankowy Nr 35 8039 0006 0010 0451 8004 0004

w terminie od 9.10.2020 r. do 16.10.2020 r.

w tytule podając następujące dane: opłata za wyżywienie/godziny*, kwota,

imię i nazwisko dziecka oraz klasę/grupę przedszkolną* (w przypadku opłaty za więcej niż jedno dziecko, rodzic wykonuje jeden przelew w tytule wymienia dane dotyczące poszczególnych dzieci)

Informacja dotycząca należności jaką rodzice powinni wpłacić, będzie dostępna u intendenta oraz na stronie internetowej szkoły w menu bocznym: Stołówka szkolna.

Identyfikator: klasa, numer z dziennika.

* – należy wpisać właściwe dane


Ogłoszenie w sprawie korzystania ze stołówki szkolnej.

Stołówka szkolna rozpoczyna wydawanie wyżywienia od 2 września.

Koszt obiadów za wrzesień dla uczniów szkoły podstawowej wynosi 105 zł (21 dni x 5zł).

Opłaty za wyżywienie przyjmowane są w pomieszczeniu intendenta nr 26 – podpiwniczenie Segment A wejście główne od ul Nowej 2 w godzinach:

  • 11.30-12.30
  • 13.00-14.00
  • doraźnie 7.30-8.30 (o ile nie będzie dostawy towaru, w takiej sytuacji prosimy o wyrozumiałość)

HARMONOGRAM DOKONYWANIA WPŁAT W MIESIĄCU WRZESIEŃ 2020r.

07.09.2020 r. – KLASY 1ab i 2ab

08.09.2020 r. – KLASY 3ab i 4ab

09.09.2020 r. – KLASY 5a i 6ab

10.09.2020 r. – KLASY 7ab i 8ab

Z uwagi na bezpieczeństwo zarówno uczniów jak i pracowników proszę o przestrzeganie wyznaczonych terminów wpłat. Jeśli rodzic nie może osobiście dokonać wpłaty proszę o wyznaczenie innej osoby. Nadmienię,  iż brak wpłaty w wyznaczonym terminie skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z wyżywienia w stołówce szkolnej w danym miesiącu.

Wchodząc na teren Zespołu należy podać swoje dane osobowe, zapoznając się jednocześnie z klauzulą
informacyjną RODO.