Zajęcia koszykówki w ramach programu SMOK

Od 1 września 2020 roku Polski Związek Koszykówki na mocy współpracy z Urzędem Gminy Konstantynów kontynuowane będą zajęcia dla najmłodszych adeptów koszykówki pod nazwą Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki (SMOK). Szczególny… Read more »

Bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. List MEN, MI i GIS dotyczący bezpieczeństwa transportu

Zarządzenie Nr 70/2019/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Konstantynowie z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Konstantynowie w czasie epidemii

Pobierz

Informacje dotyczące dowożenia uczniów do szkoły.

Dowożenie uczniów do szkoły będzie realizował PKS Łosice. Będą to kursy ogólnodostępne, pierwszeństwo będą mieli uczniowie. Godziny kursów znajdują się w informacji poniżej. 1 września odwożenie rozpocznie się o 10.30…. Read more »

Informacje dotyczące organizacji spotkania inaugurującego rok szkolny 2020/2021 – 1 września 2020 r.

Program spotkania – Szkoła Podstawowa 8.00  Msza Święta w Kościele pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Konstantynowie 9.00 Uroczyste powitanie na placu przed szkołą. W przypadku „złej pogody” – deszczu uczniowie… Read more »

Ogłoszenie

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie! 1 września rozpoczniemy nowy rok szkolny. Mamy nadzieję, że będziemy pracować normalnie. W związku z ciągłą zmianą przepisów i wytycznych, informacje o zasadach pracy zespołu szkolno-przedszkolnego… Read more »

Ogłoszenie dla rodziców dzieci przedszkolnych i uczniów klas pierwszych i czwartych.

Poniżej zamieszczamy listy dzieci przedszkolnych z podziałem na grupy oraz listy uczniów klasy pierwszej z podziałem na oddziały. Klasy trzecie nie były dzielone: wychowawcą klasy 4a będzie p. M. Demianiuk,… Read more »