Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

W naszej szkole prowadzone są pozalekcyjne zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów z klas I – VI z podziałem na trzy grupy wiekowe. Celem zajęć jest wyrabianie u dziecka nawyku prawidłowej postawy… Read more »

12. edycja Narodowego Czytania

Dnia 08.09.2023 r. w bibliotece szkolnej odbyła się dwunasta odsłona Narodowego Czytania. Akcja ta jest organizowana przez Prezydenta RP, a jej nadrzędnym celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży do czytania… Read more »

Szkoły pełne talentów

Nasza szkoła po raz kolejny bierze udział w akcji Lidla – Szkoły Pełne Talentów, której celem jest wsparcie talentów dzieci i zmobilizowanie lokalnej społeczności do wsparcia działań szkoły. Wystarczy zrobić… Read more »

INFORMACJE ZWIĄZANE Z ROZPOCZĘCIEM ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Serdecznie zapraszamy wszystkich Uczniów, ich Rodziców, Nauczycieli oraz Pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Konstantynowie na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024. 01.09.2023 r. (piątek) – PRZEDSZKOLE Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym… Read more »

Podręczniki do nauki religii w roku szkolnym 2023/2024

Klasa Autor Tytuł Wydawnictwo – Jedność, dopuszczenie 1 ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak Poznaję Boży świat AZ-11-01/18-KI-4/20 2 ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak Odkrywam królestwo Boże AZ-12-01/18-KI-7/21 3 ks. Krzysztof… Read more »

Wystąpienie Dyrektor Zespołu do absolwentów

Drodzy Absolwenci W tym roku kończycie pewien bardzo ważny etap w swoim życiu. Opuszczając mury tej szkoły wchodzicie w nowy świat, przed Wami dalsze etapy edukacji i rozwoju osobistego. Praca z… Read more »

Międzynarodowy projekt edukacyjny „Kreatywne prace plastyczne”

W roku szkolnym 2022/2023 pani Edyta Geresz zgłosiła naszą szkołę do udziału w „MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE EDUKACYJNYM KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE”. Celem projektu było: Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej… Read more »