Laboratoria Przyszłości

#LaboratoriaPrzyszłości

Co to znaczy oszacować? Dlaczego jest to pożyteczna umiejętność? Czy są takie sytuacje, kiedy lepiej jest oszacować wynik niż liczyć? I co z takimi sytuacjami, kiedy samo oszacowanie nie wystarczy i naprawdę musimy policzyć?

Przed możliwością odpowiedzenia na te pytania stanęli uczniowie klas piątych uczęszczający na zajęcia koła matematycznego „ABAKUS” prowadzonego przez p. Ewę Derehajło.

Dzięki okularom VR uczniowie mogli uczestniczyć w wirtualnej wycieczce m.in. na wyspę Amedee, stadion Bayern Monachium czy targ w Jordanii. Podczas zwiedzania ciekawych miejsc mieli oni możliwość zmierzenia się z szacowaniem różnej ilości danych obiektów oraz liczenia ich na różne sposoby. Uczniowie zrozumieli, że czasami lepiej wykonać pomiary i obliczenia w małej skali po to, aby można ich było użyć do przewidzenia, co wydarzy się w skali większej.


Laboratoria Przyszłości to Program skierowany m.in. do szkół podstawowych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu nasza szkoła otrzymała od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów. 

W ramach programu szkoła za otrzymane wsparcie finansowe zakupiliśmy wyposażenie techniczne potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.