Laboratoria Przyszłości


#LaboratoriaPrzyszłości – lekcja języka angielskiego w klasie V b

Data: 05.12.2022 r.

Prowadzący – Marzena Demianiuk

Temat: Famous castles.

Celem zajęć było zapoznanie uczniów ze słynnymi zamkami w szczególności w Wielkiej Brytanii.

Środki dydaktyczne:

– podręcznik i ćwiczenia Brainy 5

– materiały z platformy ClassVR #LaboratoriaPrzyszlosci:

 • Zamek Conwy
 • Wewnątrz zamku Warwick
 • Widok na zamek w Edynburgu
 •  Średniowieczny zamek Francja
 •  Excalibur
 • Krzyztopor Palace


Po zakończonej lekcji uczeń:

 • rozpoznaje omówione zamki,
 • potrafi określić położenie poznanych obiektów,
 • zna najważniejsze informacje dotyczące zamków,
 • zna najważniejsze fakty z historii Wielkiej Brytanii.

Dzięki przystąpieniu naszej szkoły do programu #LaboratoriaPrzyszlosci, lekcje kulturowe języka angielskiego nabrały innego wymiaru.

Zajęcia miały na celu rozwijanie świadomości i wrażliwości kulturowej. Uczniowie spacerując po niezwykłych zamkach mogli poczuć się jak prawdziwi turyści i podziwiać piękno tych niezwykłych i magicznych miejsc. Dzięki temu, że mogli, choć na chwilę przenieść się w inne miejsca omawiane treści na pewno na długo pozostaną w ich pamięci.


Wycieczka do muzeum z #LaboratoriamiPrzyszłości

28.11.2022 r. grupa uczniów uczęszczających na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzone przez pedagoga szkolnego p. Annę Hryciuk wybrała się na wycieczkę do wirtualnego muzeum.

Dzięki okularom VR wyprawa do paryskiego muzeum Luwr, czy nowojorskiego Metropolitan Museum of Art zajęła im tylko chwilkę. Kontakt z dziełami wybitnych twórców był wstępem do treningu umiejętności społecznych związanych z właściwym zachowaniem się w muzeum.

Po pełnym zachwytów zwiedzaniu muzeum uczniowie wybrali się na targ Jordanii. Tutaj ćwiczyli spostrzegawczość i koncentrację uwagi. Uczniowie szukali owoców lub warzyw zgodnie z opisem nauczyciela, zaczynających lub kończących się na konkretną głoskę.

Swoją podróż z #LaboratoriamiPrzyszłości uczniowie zakończyli w wirtualnym pokoju sensorycznym, gdzie na piaszczystej plaży, wpatrzeni w błękit oceanu i nieba oddawali się zasłużonemu odpoczynkowi. Wspominali przy tym swój wakacyjny odpoczynek, dzieląc się
z kolegami wrażeniami z pobytu w różnych zakątkach Polski.


#LaboratoriaPrzyszlosci

listopad 2022 r.

Przeprowadzono 18 lekcji (matematyka – 5a, 6b; historia – 5b; informatyka – 4a, 4b, 5b, 6a, 6b, 7a, 8a, 8b; edukacja wczesnoszkolna – 2a, 2b, 3a; zajęcia rozwijające
z matematyki – 4a, 4b; zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – grupa uczniów z klas 4b, 5a, 5b, 6a; zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – grupa uczniów z klas 3a i 3b; zajęcia świetlicowe).

Cele prowadzonych zajęć w pracowni multimedialnej.

Uczeń:

 • potrafi opisać zaobserwowane elementy scen za pomocą ułamków zwykłych,
 • dostrzega różnice pomiędzy konkretnymi elementami na przedstawionych scenach
  i potrafi je wskazać,
 • potrafi wymienić budowle starożytnych Aten,
 • rozpoznaje amfory, jako przykład greckich sztuk plastycznych,
 • wyróżnia cechy krajobrazu Grecji,
 • opisuje amfiteatr,
 • zna zabytki i inne ważne obiekty Warszawy,
 • wie, co należy robić, aby ochronić się przed wirusami i bakteriami,
 • potrafi rozwiązywać zadania tekstowe związane z zastosowaniem jednostek masy,
 • poznaje gamę produktów spożywczych na sprzedaż w każdej lokalizacji,
 • poznaje różne rynki żywności na całym świecie,
 • wymienia i wskazuje części ciała,
 • wie, czym jest serce,
 • wie, co dzieje się z posiłkiem, który zjemy,
 • zna techniki i sposoby pozwalające na odprężenie i wyciszenie,
 • dostrzega zmiany w jesiennych pejzażach,
 • widzi jak zmienia się przyroda,
 • wie jak właściwie zachować się w muzeum,
 • potrafi podać rodzaje muzeów,
 • potrafi wskazać elementy Smart Home,
 • zna zasady podłączenia płytki Arduino,
 • potrafi budować proste układy elektroniczne w Tinkercad,
 • potrafi zaprojektować ozdoby na choinkę w programie Tinkercad.

Materiały wykorzystane z platformy ClassVR:

 • Scena dnia Van Gogha,
 • Scena nocy Van Gogha,
 • Akropol w Atenach,
 • Widok na Ateny z Akropolu,
 • Greckie amfory,
 • Płaskowyż na górze Olimp,
 • Teatr Dionizosa,
 • Minotaur,
 • Warszawa,
 • Delhi Spice,
 • Market in Cambodia,
 • Turkish Bazar,
 • Bakterie,
 • Wirusy,
 • Rysunki żywności (Polska, Stambuł, Cambodia, Wietnam, Istanbul, Jordania),
 • Świetliki o zachodzie słońca,
 • Tunel czasu,
 • Fale na zdalnej plaży,
 • Rzeka w lesie,
 • Jesień w Niemczech,
 • Balkon von Dresden,
 • The Met Museum NYC,
 • Tratwa Meduzy w Luwrze,
 • Pokój sensoryczny soundscape,
 • płytka Arduino,
 • płytka prototypowa,
 • układy elektryczne (dioda Led, rezystor, przycisk),
 • Tinkercad.

Na zajęciach nauczyciele poruszali różnorodne tematy, dzięki czemu uczniowie mogli obserwować przyrodę, zwiedzać muzea i najważniejsze zabytki wielu miast z całego świata a także spędzić chwile w pokojach sensorycznych zapewniających relaks i wyciszenie.

Prócz wirtualnych wypraw uczniowie mieli również możliwość wykazania się swoją kreatywnością podczas projektowania ozdób choinkowych w programie Tinkercad.

Wykorzystanie drukarki 3D

Arduino


#LaboratoriaPrzyszlosci – lekcja historii w klasie V b

Data: 07.11.2022 r.


prowadzący – Katarzyna Filipiuk

Temat: Powtórzenie wiadomości z rozdziału „Starożytna Grecja”.
 

Celem zajęć było powtórzenie i utrwalenia wiadomości z zakresu starożytnej Grecji.


Po zakończonej lekcji uczeń:

– charakteryzuje najważniejszych bogów, omawiając ich atrybuty i dziedziny życia, którym patronowali

– wskazuje na mapie: górę Olimp, Troję

– wskazuje różne dziedziny kultury i sztuki rozwijające się w starożytnej Grecji

– opisuje, jak narodził się grecki teatr i jakie było jego znaczenie dla Hellenów

– omawia wojny Greków z Persami

– przedstawia najwybitniejszych filozofów
– opisuje antyczne budowle

– posługuje się terminami: Wielkie Dionizje, Olimp, amfiteatr, tragedia, komedia, filozofia, igrzyska, olimpiada,

– umiejscawia na osi czasu datę: 776 rok p.n.e.

– wyjaśnia, kim byli: Myron, Fidiasz, Sofokles, Sokrates, Platon, Arystoteles, Hipokrates, Pitagoras, Tales z Miletu

Środki dydaktyczne:
– podręcznik „Wczoraj i dziś”
– mapa: Grecja w I tysiącleciu p.n.e.
– materiały z platformy ClassVR #LaboratoriaPrzyszlosci

 • Akropol w Atenach
 • Widok na Ateny z Akropolu
 • Greckie amfory
 • Płaskowyż na górze Olimp
 • Teatr Dionizosa
 • Minotaur – rzeźba

Dzięki przystąpieniu naszej szkoły do programu #LaboratoriaPrzyszlosci uczniowie, powtarzając trudny materiał o starożytnej Grecji, mogli lepiej
i efektywniej go przyswoić. Przenieśli się bowiem wirtualnie do starożytnych Aten – podziwiali panoramę miasta. Przespacerowali się po Akropolu i poznawali jego architekturę. Wspięli się na górę Olimp, dzięki czemu łatwiej zapamiętają cechy krajobrazu Hellady czy nazwę siedziby greckich bogów. Ponadto, posługując się  kostkami, z uwagą przyjrzeli się rzeźbie Minotaura oraz greckim amforom. Być może na dłużej zapiszą się w ich pamięci kształty, kolory i zdobienia naczyń ceramicznych. Wyprawę do starożytnego świata uczniowie zakończyli w teatrze Dionizosa,
z którego mogli przenieść się do niezwykłego świata antycznej komedii lub tragedii.
Piątoklasiści z wielkim zaangażowaniem i zaciekawieniem uczestniczyli
w zajęciach.


#LaboratoriaPrzyszlosci

październik 2022 r.

Przeprowadzono 26 lekcji (zajęcia z wychowawcą – 6b, edukacja wczesnoszkolna – 2a, 2b, 3a, 3b; zajęcia wyrównawcze z matematyki – 4a, 4b; zajęcia rozwijające z matematyki – 4ab; fizyka – 7a; historia – 6a; j. polski – 4b; lekcja biblioteczna – grupa uczniów z klas 2b, 3a, 7a, 8b; informatyka – 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 8a, 8b; j. rosyjski – 8b; matematyka – 6b; j. angielski – 8b, na których nauczyciele zwrócili szczególną uwagę na możliwości, jakie daje platforma ClassVR oraz druk 3D.

Cele prowadzonych zajęć w pracowni multimedialnej.

Uczeń:

 • rozróżnia pory roku,
 • opisuje cechy oglądanego krajobrazu jesiennego,
 • wskazuje i nazywa elementy brył,
 • posługuje się wyobraźnia przestrzenną,
 • podaje własności oglądanych brył,
 • rozróżnia bryły przestrzenne,
 • podaje przyczyny i skutki wypraw geograficznych,
 • potrafi opisać budowę okrętu z przełomu wieków XV i XVI,
 • zna osiągnięcia cywilizacji prekolumbijskiej,
 • zna cechy charakterystyczne sztuki renesansu,
 • zna dokonania artystów renesansowych,
 • poznaje zabytki Szwecji,
 • rozwija zainteresowania naukowe,
 • wzmacnia kreatywność w myśleniu i działaniu,
 • zauważa i rozumie korelację międzyprzedmiotową,
 • wie jak zbudowany jest atom,
 • nazywa poszczególne elementy atomu.

Materiały wykorzystane z platformy ClassVR:

 • matematyka 3D,
 • kształty 3D,
 • fraktale,
 • Christopher Columbus – statek Krzysztofa Kolumba,
 • Aucient Maya – Acropolis del Nort,
 • Caracol Mayan Ruins,
 • Chichen Itsa Meksyk,
 • Pałac Gubernatora w Meksyku,
 • Ceramiczne naczynie Maya,
 • Palanque,
 • Tikal,
 • Wnętrze kaplicy Sykstyńskiej,
 • Da Vinci Flying Machine,
 • Sztokcholm – museum Nobla,
 • Pałac Krolewski w Szwecji,
 • Sztokholm, Szwecja – Ratusz,
 • Avantis World Showcasc,
 • prezentacje naukowe (generacja prądu, czas i przestrzeń),
 • Space 3D,
 • mosty (konstrukcje),
 • nowoczesne budowle (jakie bryły przypominają),
 • fotografie 360o Starego i Nowego Arbatu,
 • zdjęcia przedstawiające wydarzenia związane z Hallowen,
 • zdjęcia wystaw i dekoracji domów z okazji Halloween,
 • jesienne pejzaże z całego świata,
 • model jądrowy atomu,
 • model planetarny atomu,
 • atom modelu kwantowego,
 • Układ Słoneczny.

Na zajęciach nauczyciele poruszali różnorodne tematy. Uczniowie mieli zaś możliwość uczestniczenia w wielu wirtualnych wyprawach.


W tym miesiącu przeprowadzono lekcje dotyczące zagadnień związanych z drukiem 3D. W klasach 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 8a i 8b zrealizowano temat „Przygotowanie projektu 3D Tinkercad”. Na zajęciach zapoznano uczniów z problematyką projektowania obiektowego 3D a także zapoznano z platformą Tincercad. Zajęcia pozwoliły na poznanie sposobu przygotowania materiałów, przygotowania drukarki 3D do wydruku oraz obróbki materiału do drukowania. Zajęcia dały przede wszystkim sposobność zrozumienia, jakie możliwości daje druk 3D.

Uczniowie klas ósmych mieli możliwość uczestniczenia w mobilnych #LaboratoriachPrzyszłości. Warsztaty odbywały się z podziałem na dwie grupy. Jedna grupa uczestniczyła w warsztatach dotyczących druku 3D. Uczniowie brali udział w przygotowaniu materiałów i wydruku na drukarce 3D. Prelegent przedstawił podstawowe cechy typowej drukarki 3D zaprezentował również rodzaje druku 3D oraz wystawkę zawierającą wydrukowane wcześniej pomoce dydaktyczne. Drugie warsztaty dotyczyły sztucznej inteligencji. Na wykładzie omówiono różnice pomiędzy sztuczną inteligencją a żywym człowiekiem. Podczas dyskusji uczniowie doszli do wniosku gdzie można spotkać się ze sztuczną inteligencją w życiu codziennym. Zaprezentowano grę (papier, kamień, nożyce), w której sztuczna inteligencja rozpoznawała kształt zeskanowanej dłoni.Wykorzystanie drukarki 3D

Wykorzystanie kamerki 360o

26 października w naszej szkole uczniowie klas pierwszych mieli swoje święto „Ślubowanie klas I”. Tego dnia wykorzystano kamerę Insta360 oraz aparat fotograficzny
z funkcją kamery – LPLP oraz oprogramowania do nieliniowej edycji wideo HitFilm Express w celu upamiętnienia tej uroczystości.

Ślubowanie Pierwszoklasistów (tu pojawi się materiał z uroczystości)


#LaboratoriaPrzyszlosci – lekcja historii w klasie 6a

prowadzący: Małgorzata Kowaluk

Temat: Podsumowanie rozdziału I – Narodziny nowożytnego świata.

Celem lekcji było powtórzenie i utrwalenie:

 • przyczyn i skutków wypraw geograficznych,
 • przyrządów nawigacyjnych i budowy okrętów używanych na przełomie XV i XVI wieku,
 • osiągnięć cywilizacji prekolumbijskich,
 • cech charakterystycznych sztuki renesansu i dokonań artystów tej epoki,
 • przyczyn i skutków reformacji.

Środki dydaktyczne wykorzystane podczas lekcji:

 • gra Trimino: Narodziny nowożytnego świata
 • karta pracy
 • materiały z platformy ClassVR:

Christopher Columbus – Statek Krzysztofa Kolumba

Ancient Maya: Acropolis del Norte

Caracol Mayan Ruins

Chichen Itza Meksyk

Pałac Gubernatora w Meksyku

Ceramiczne naczynie Maya

Palanque

Tikal

Aleja zmarłych w Meksyku

Aztec Ruin Nowy Meksyk

Kivas Nowy Meksyk

Wnętrze Kaplicy Sykstyńskiej

Da Vinci Flying Machine

Wstępem do lekcji była gra Trimino: Narodziny nowożytnego świata.

Dzięki udziałowi w programie „#LaboratoraPrzyszłości” uczniowie przenieśli się na statek Krzysztofa Kolumba i mogli zobaczyć, jak wyglądała karawela, którą odkrywca dotarł do wybrzeży Ameryki. Następnie odbyła się wirtualna wycieczka po ruinach miast Majów i Azteków. Korzystając z okularów uczniowie obejrzeli także naczynie ceramiczne, którym posługiwali się Majowie, zwracając uwagę na jego wykonanie i zdobienie. Podsumowaniem tej części lekcji było wypełnienie karty pracy dotyczącej osiągnięć cywilizacji prekolumbijskich.

Kolejnym etapem wycieczki było wnętrze Kaplicy Sykstyńskiej. Uczniowie oglądali renesansową budowlę, zwracali uwagę na cechy charakterystyczne dla epoki odrodzenia oraz podziwiali freski namalowane przez Michała Anioła.

Na koniec wirtualnej lekcji uczniowie zapoznali się z modelem maszyny latającej Leonarda da Vinci, którą mogli obejrzeć z wykorzystaniem okularów VR i kostki.


#LaboratoriaPrzyszlosci

Wrzesień 2022 r.

Przeprowadzono 13 lekcji (matematyka: 5b, 8a; zajęcia rozwijające z matematyki: 5a, 5b; fizyka: 8a; informatyka: 8a, 8b; język angielski: 6a, 8a; historia: 4a,5a; edukacja wczesnoszkolna: 1a, 1b, 2b), na których nauczyciele zwrócili szczególną uwagę na zasady pracy w pracowni „#LaboratoriaPrzyszłości” oraz prawidłowe użycie sprzętu (okulary VR, drukarka 3D).

Cele prowadzonych zajęć w pracowni multimedialnej.

Uczeń:

 • wie jak zbudowany jest atom,
 • nazywa poszczególne elementy atomu,
 • zna architekturę egipskich świątyń i grobowców,
 • zna warunki klimatyczne i geograficzne panujące w Egipcie,
 • potrafi opisać różnice charakteryzujące poszczególne pory roku (jesień),
 • rozróżnia bryły przestrzenne,
 • zna własności oglądanych brył,
 • nazywa poszczególne elementy brył,
 • posługuje się wyobraźnią przestrzenną.

Materiały wykorzystane z platformy ClassVR:

 • Kształty 3D,
 • Kształty brył 3D,
 • Matematyka 3D,
 • Model jądrowy atomu,
 • Model planetarny atomu,
 • Atom modelu kwantowego,
 • Układ Słoneczny,
 • Wyspa Amedee,
 • Bayern Monachium,
 • Rynek w Jordanii,
 • Festiwal słoneczników,
 • Latarniowy festiwal,
 • Planeta Ziemia,
 • Fraktale,
 • Dinozaury,
 • Anatomia człowieka,
 • Starożytna trumna egipska,
 • Starożytna świątynia egipska,
 • Popiersie Neferetiti,
 • Piramidy w Gizie,
 • Grobowiec Ramzesa VI,
 • Akropol w Atenach,
 • Widok Ateny Akropol,
 • Teatr Dionizosa,
 • Park Olimp,
 • Knossos,
 • Płaskowyż na górze Olimp,
 • Tours – Stonehenge,
 • Zwierzęta (Bawół 3D),
 • Żyrafy w Rydze ZOO,
 • Walking with Lions,
 • Jarmark bożonarodzeniowy w Anglii,
 • Jesienne pejzaże z całego świata,
 • Zdjęcia sferyczne,
 • Materiały wideo w technologii 360o,
 • Gry edukacyjne.

Na zajęciach nauczyciele poruszali różnorodne tematy, uczniowie mieli zaś możliwość uczestniczenia w wielu wirtualnych wycieczkach.

Wykorzystanie kamerki 360o

https://parafia-konstantynow.pl/panorama-kosciola-360/

Wykorzystanie drukarki 3D

Zdj.drukarka

Zdj. pi

Zdj. karabińczyk

Zdj. kąty


#LaboratoriaPrzyszłości

Co to znaczy oszacować? Dlaczego jest to pożyteczna umiejętność? Czy są takie sytuacje, kiedy lepiej jest oszacować wynik niż liczyć? I co z takimi sytuacjami, kiedy samo oszacowanie nie wystarczy i naprawdę musimy policzyć?

Przed możliwością odpowiedzenia na te pytania stanęli uczniowie klas piątych uczęszczający na zajęcia koła matematycznego „ABAKUS” prowadzonego przez p. Ewę Derehajło.

Dzięki okularom VR uczniowie mogli uczestniczyć w wirtualnej wycieczce m.in. na wyspę Amedee, stadion Bayern Monachium czy targ w Jordanii. Podczas zwiedzania ciekawych miejsc mieli oni możliwość zmierzenia się z szacowaniem różnej ilości danych obiektów oraz liczenia ich na różne sposoby. Uczniowie zrozumieli, że czasami lepiej wykonać pomiary i obliczenia w małej skali po to, aby można ich było użyć do przewidzenia, co wydarzy się w skali większej.


Laboratoria Przyszłości to Program skierowany m.in. do szkół podstawowych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu nasza szkoła otrzymała od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów. 

W ramach programu szkoła za otrzymane wsparcie finansowe zakupiliśmy wyposażenie techniczne potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.