Laboratoria Przyszłości

#LaboratoriaPrzyszłości- lekcja języka polskiego w klasie piątej.

Prowadzący: Dorota Andruszkiewicz

Temat: Mitologiczne potwory

Cele lekcji:

Uczeń:

– poznaje mitologiczne potwory i ich charakterystyczne cechy,

– opisuje wygląd wybranej postaci,

– określa relacje bohaterów mitologicznych i ich udział w wydarzeniach,

– wyraża swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu.

Materiały z platformy VR:

– Knossos Palace Amphora,

– Minotaur.

Przebieg zajęć:

Podczas zajęć języka polskiego uczniowie przypomnieli sobie treść mitu o Tezeuszu i Ariadnie. W ramach #LaboratoriaPrzyszłości obejrzeli pałac w Knossos na Krecie – budowlę tę nazywa się pałacem Minosa lub labiryntem kreteńskim. Wykorzystując kostkę z kodami QR, obejrzeli postać Minotaura a następnie opisali ustnie jego wygląd. Uczniowie wymieniali inne potwory znane z kart mitologii greckiej, m.in. hydrę, cyklopów, sturękich, Erynie, Meduzę. Zwracali uwagę na ich charakterystyczne cechy. Przypominali sobie treść mitów związanych z postaciami potworów.

#LaboratoriaPrzyszłości

Luty 2024 r.

Przeprowadzono 11 lekcji (zajęcia rozwijające z matematyki – 5ab, 6b; zajęcia świetlicowe; matematyka – 8a, religia – 3b; edukacja wczesnoszkolna – 1b, 2b, 3a, 3b; biologia – 7b).

Cele prowadzonych zajęć w pracowni multimedialnej.

Uczeń:

 • wskazuje elementy w bryłach,
 • zna własności oglądanych brył,
 • posługuje się wyobraźnią przestrzenną,
 • podaje przykłady sportów zimowych,
 • nazywa bryły oglądane na zdjęciach 3D,
 • wskazuje podstawę, ściany boczne, krawędzie, wierzchołki oglądanej bryły,
 • potrafi wskazać bryły na oglądanych budowlach,
 • opisuje Wielki Post jako czas przemiany i nawrócenia,
 • chętnie wypełnia dobre uczynki,
 • potrafi podjąć walkę ze złem,
 • zna budowę oka i funkcje najważniejszych jego części,
 • umie uzasadnić, dlaczego oczy są ważnym narządem ciała człowieka,
 • wie, jakie zachowania mogą być niebezpieczne lub korzystne dla narządu wzroku,
 • zna nazwy zwierząt hodowlanych,
 • podaje nazwy zwierząt na oglądanych zdjęciach,
 • rozpoznaje instrumenty muzyczne,
 • wymienia różne rodzaje aktywności muzycznej,
 • oblicza procent danej liczby,
 • potrafi obliczyć pole i objętość podanych brył w 3D,
 • wskazuje elementy budowy układu oddechowego,
 • potrafi rozpoznać i wskazać elementy budowy układu wydalniczego,
 • zna budowę płuc i nerki,
 • opisuje budowę neuronu.

Materiały wykorzystane z platformy ClassVR:

 • matematyka 3D,
 • fraktale 3D,
 • kształty 3D,
 • Igrzyska Paraolimpijskie,
 • ostrosłup prawidłowy czworokątny 3D,
 • octahedron 3D,
 • kształty szklane 3D,
 • atrakcje turystyczne Londynu,
 • bryły 3D,
 • Avenue of the Dead Mexico,
 • pustynia,
 • góry,
 • model oka 3D,
 • zwierzęta,
 • instrument muzyczne,
 • filmy: „Próba baletowa”, „Muzyka indyjska”, „Znani muzycy”,
 • filmy z różnymi bryłami matematycznymi w 3D,
 • matematyka 3D,
 • budowa płuc i neuronu,
 • układ oddechowy,
 • serce,
 • nerka.

Zajęcia rozwijające z matematyki pozwoliły uczniom wielozmysłowo odkrywać własności brył, ich budowę, kształt, ilość ścian, krawędzi, wierzchołków.

Podczas zajęć świetlicowych przybliżono uczniom znaczenie Igrzysk Paraolimpijskich.

W takich zawodach sportowych biorą udział jedynie zawodnicy z niepełnosprawnościami fizycznymi lub intelektualnymi, którzy pokazują również jak walczyć z własnymi słabościami. 

Lekcje matematyki w klasie 8 dotyczyły ostrosłupów, ich rodzaje, siatki oraz pola powierzchni. Uczniowie poznali jak rozróżniać ostrosłupy. Wskazywano elementy budowy na modelach 3D, dostrzegano ostrosłup wśród innych brył jak też kształty przypominające ostrosłup w różnych budowlach.

Lekcji religii wprowadziła klasę 3b w nowy okres liturgiczny. Uczniowie poznali charakterystyczne elementy Wielkiego Postu. Omówiono opowiadanie biblijne o pobycie Jezusa na pustyni oraz podawano przykłady jak walczyć ze złem.

Klasa 3a i 3b poznawały model oka w 3D. Odkryli z jakich elementów składa się budowa narządu wzroku człowieka. Analizowali związek między budową oka a pełnioną przez nie funkcją. Uświadomili sobie również, jakie zachowania mogą być niebezpieczne a które korzystne dla gałki ocznej.

Na zajęciach w klasie 1b poznawano rodziny zwierząt hodowlanych. Uczniowie rozmawiali o zwierzętach prezentowanych na zdjęciach 3D oraz ich domach. Wypowiadali się także na temat zwierząt hodowlanych w ich najbliższym otoczeniu.

W podróż muzyczną wybrała się klasa 2b. Zgłębiali wiedzę na temat wyglądu instrumentów muzycznych, ich rodzajów, wydobywających się z nich dźwięków. Rozbudzano w uczniach zainteresowania muzyczne poprzez obcowanie z dźwiękiem, rytmem; kształtowano poczucie rytmu i umiejętności interpretacji muzyki.

Podczas zajęć rozwijających z matematyki w klasie 6b wykorzystano obrazy brył 3D. Obliczano pola i objętości przedstawionych brył oraz ćwiczono różne typy obliczeń procentowych.

Wykorzystując obrazy 3D podczas lekcji biologii, uczniowie z bliska widzieli fragmenty budowy układu oddechowego i wydalniczego. Opisywali części składowe charakterystyczne dla nefronu, serca i nerki.

#LaboratoriaPrzyszłości

Styczeń 2024 r.

Przeprowadzono 11 lekcji (zajęcia biblioteczne – kl. 1-3; zajęcia rozwijające z języka polskiego – 8a; język angielski – 6a; historia – 5a, 5b; język rosyjski – 7b; zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne – 4a, 4b, 5a, 5b, 6a; edukacja wczesnoszkolna – 1a, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – kl. 2-3; matematyka – kl. 4a, 4b).

Cele prowadzonych zajęć w pracowni multimedialnej.

Uczeń:

 • rozwija wyobraźnię przestrzenną,
 • potrafi uważnie wysłuchać opowiadania,
 • poznaje architekturę i funkcje Koloseum oraz forum Trajana,
 • potrafi opisać wizerunek Juliusza Cezara – rzeźba,
 • poznaje budowę statku rzymskiego,
 • wymienia nazwy zwierząt mieszkających w parkach narodowych,
 • zna ciekawostki na temat różnych parków,
 • opisuje wygląd świątyni Hagia Sophia,
 • wymienia filary islamu i opisuje wygląd meczetu,
 • wymienia zabytki związane z Ziemią Świętą,
 • określa ilość elementów na fotografii,
 • rozpoznaje gatunki zwierząt na prezentowanych zdjęciach,
 • utrwala słownictwo w języku obcym, posługując się słownikiem dwujęzycznym,
 • zgodnie współpracuje w grupie,
 • układa wyrazy w kolejności alfabetycznej,
 • nazywa i określa co jest jego pasją, co lubi robić najbardziej,
 • wypowiada się na temat swoich zainteresowań,
 • wymienia przykłady pozytywnych i negatywnych sposobów spędzania wolnego czasu,
 • wyszczególnia cechy krajobrazu zimowego w Polsce,
 • poznaje krajobraz zimowy dalekiej północy,
 • opisuje wygląd bałwanka,
 • zna technikę poruszania się na desce snowboardowej,
 • potrafi opisać sprzęt do snowboardu,
 • ćwiczy wypowiedź z zastosowaniem reguł gramatycznych,
 • doskonali myślenie przyczynowo – skutkowe,
 • wskazuje wierzchołki i kąty w wielokątach,
 • potrafi wskazać figury geometryczne wykorzystane w architekturze.

Materiały wykorzystane z platformy ClassVR:

 • Opowiadanie „Zaczarowana Zagroda”,
 • Koloseum,
 • Forum Trajana,
 • Juliusz Cezar,
 • Statek rzymski,
 • Park Narodowy Canyonlands (stan Utah),
 • Park Narodowy Yosemite (stan Kalifornia),
 • Lato w Yosemite,
 • Narodowy Park Yellowstone (stan Wyoming, Montana i Idaho),
 • Hagia Sophia (meczet w Stambule),
 • Wielki Meczet Abu – Dhabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie),
 • Meczet Nasir ol-Molk (Iran),
 • Koran,
 • Ściana Płaczu w Jerozolimie,
 • Kopuła na Skale (Jerozolima),
 • Spacer z lwami,
 • Tanzania Primary School,
 • Pianino,
 • Słonie kąpiące się w rzece,
 • Szkoła dla dzieci (Węgry),
 • Olympic Park (Londyn),
 • Lot małym samolotem,
 • Graffiti Finlandia,
 • Próba baletu „Dziadek do orzechów”,
 • Las zimą,
 • Zima na dalekiej północy,
 • Zdjęcie bałwanka,
 • Zawody w akrobacji snowboardowej,
 • Techniki poruszania się na desce snowboardowej,
 • Filmiki szkoleniowe,
 • Kopciuszek,
 • Nad morzem,
 • Bryły 3D,
 • Matematyka 3D,
 • Amsterdamskie kanały,
 • Kopenhaga Waterfront,
 • Budka telefoniczna,
 • Konstrukcje mostów,
 • Mosty złotej bramy,
 • Paryż Notre Dame Bridge,
 • Sydney.

Uczniowie klas 1-3 brali udział w lekcji bibliotecznej na temat lektury „Zaczarowana zagroda”. Pani Edyta przygotowała dla uczniów bardzo ciekawe zajęcia. Uczniowie słuchali treści utworu którego akcja rozgrywała się na Antarktydzie. Przebywali tu polarnicy ze stacji im. Dobrowolskiego, którzy zamierzali oznakować grupę pingwinów Adeli i w ten sposób dowiedzieć się, jaką trasę zwierzęta pokonują w trakcie polarnej zimy. Wykorzystując sprzęt multimedialny znajdujący się w pracowni, szukano położenia Polski i Antarktydy na mapie.

Podczas zajęć rozwijających z języka polskiego uczniowie wybrali się na wycieczkę szlakiem najważniejszych obiektów architektonicznych antycznej Italii. Odwiedzili największą ikonę Rzymu – słynny amfiteatr Flawiuszów – Koloseum. To potężna budowla, o owalnym kształcie, na której w antycznym Rzymie odbywały się igrzyska – zapasy, walki gladiatorów.

Następnie podziwiali Forum Trajana na który składało się rynek z bazyliką i świątynią, hale targowe i sam plac. Po środku placu stał ogromny posąg Trajana na koniu. Po drodze oglądali reprezentacyjną, bardzo okazałą rzeźbę przedstawiającą wybitnego rzymskiego wodza Juliusza Cezara. Na koniec nie mogli oderwać wzroku od wielkich konstrukcji rzymskich jednostek pływających, które bardzo ich zafascynowały.

Klasa 6a w czasie lekcji języka angielskiego poznawała najważniejsze parki narodowe w USA. Pierwszym parkiem który odwiedzili położony był we wschodniej części stanu Utah Park Narodowy Canyonlands. Napawali się pięknymi krajobrazami, wspaniałymi labiryntami kanionów i krętymi wąwozami rzecznymi. Zwiedzanie Parku Yosemite położonego w górach Sierra Nevada w stanie Kalifornia dostarczyło niezapomnianych wrażeń. Niesamowite, najwyższe na świecie monolity skalne, imponujące wodospady, rajskie widoki to tylko fragment tego co natura miała do zaoferowania podczas ich podróży po tym parku. Na koniec zajrzeli do najstarszego na świecie parku narodowego który wpisany jest na listę światowego dziedzictwa kultury i przyrody UNESCO – Narodowy Park Yellowstone. Park który przyciąga tłumy ludzi słynnymi gejzerami, gorącymi źródłami, wulkanami błotnymi oraz wodospadami. Zwiedzając park natknęli się na zwierzęta tam zamieszkujące m.in.: bizony amerykańskie, wapiti, łosie, niedźwiedzie.

Lekcja historii w klasach 5a i 5b dotyczyła początków średniowiecza. Jedną z głównych atrakcji wycieczki po Stambule była świątynia Hagia Sophia. Uważana jest za najcenniejszy zabytek kultury bizantyjskiej w której obecnie mieści się meczet. Kolejnym budynkiem który wzbudził respekt swym ogromem, bogatym wnętrzem, zachwycającym wystrojem i kunsztem wykonania był Wielki Meczet Szejka Zayeda. Jego wnętrze wygląda przepięknie, pełno w nim kolumn i wypolerowanych niemal na lustro marmurowych płyt. Spacerując dalej zajrzeli do meczetu Nasir Ol-Molk w południowym Iranie zwanym bardziej jako Różowy Meczet. Świątynia przywitała ich tysiącem barw dzięki witrażom tak zaprojektowanym, by wpuszczały do środka jak najwięcej słońca. Uczniowie zachwycili się bogactwem ornamentów, zdobień i kształtów a róż jest kolorem dominującym, stąd nazwa meczetu. Oglądali z bliska świętą księgę islamu – Koran, w której zawarte są najważniejsze zasady doktrynalne islamu i stanowi podstawę religii muzułmańskiej. Natomiast w Jerozolimie znaleźli się w miejscu najważniejszym dla wyznawców judaizmu czyli Ścianą Płaczu. Ostatnim obiektem który zwiedzili jest Kopuła na Skale w Jerozolimie. To miejsce jest obecnie elementem sporu palestyńsko-żydowskiego. Według wierzeń muzułmańskich na wzgórzu Świątynnym Mahomet miał dostąpić wniebowstąpienia. Wydarzenie owo odbyło się na skale, na której obecnie znajduje się ten obiekt.

Podczas zajęć z języka rosyjskiego uczniowie określali ilość elementów na fotografiach. Rozpoznawali różne gatunki zwierząt na oglądanych zdjęciach a następnie szukali właściwych nazw i określeń w słowniku dwujęzycznym. Współpracując w grupie układali wyrazy w kolejności alfabetycznej.

Tematem zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne było rozwijanie zainteresowań oraz pasji. Dzięki okularom VR udali się w podróż małym samolotem. Zwiedzili Olympic Park w Londynie, Stadion Olimpijski oraz park wokół stadionu z licznymi atrakcjami. Z bliska oglądali fasady budynków z wielkimi graffiti w Finlandii.  Podróżując tak po różnych zakątkach świata opowiadali o swoich zainteresowaniach, odkrywali pasje poznając nowe rzeczy, wspominali o przeżyciach z podróży. Rozwijając umiejętności społeczne prezentowali przykłady pozytywnych i negatywnych form spędzania czasu wolnego.

Klasa Ia w czasie zajęć z edukacji przyrodniczej wyszczególniała cechy krajobrazu zimowego w Polsce. Korzystając z okularów VR wzbogacali swoją wiedzę o porze zimowej udając się na wycieczkę wirtualną do zimowego lasu. Dzięki użyciu nowoczesnych technologii przenieśli się również na daleką północ. Przedstawiony tam krajobraz, wydawał się uczniom wybitnie majestatyczny, surowy i momentami nieco wrogi, ale jednocześnie wzruszający i wręcz baśniowy. Chętne osoby opisywały własnymi słowami wygląd bałwanka ze zdjęcia.

Przed feriami zimowymi chłopcy z klas 6, poznali na lekcji WF zimową dyscyplinę sportową – snowboard. Nauczyciel przybliżył uczniom prawidłową technikę poruszania się na desce. Za pomocą okularów VR oglądano wybór sprzętu niezbędnego do jazdy na desce, filmy i poradniki ze wskazówkami dotyczącymi przygotowania do pierwszego treningu na stoku. A dla bardziej doświadczonych uczniów, przedstawiono filmy z zawodów w akrobacji snowboardowej ukazując możliwości urozmaicenia zjazdu poprzez dokładanie akrobacji i wykonywania trików.

Przeprowadzone zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w klasach 2-3, rozwijały w uczniach wyobraźnię, wzbogacały słownictwo czynne i bierne. Ćwiczono myślenie przyczynowo – skutkowe, rozwijano wyobraźnię, prezentując zdjęcia i filmy dostępne na platformie ClassVR.

Na lekcjach matematyki uczniowie oglądając zdjęcia architektury (budynki, mosty, ulice, trasy spacerowe), mogli dostrzec figury geometryczne wykorzystane w prezentowanych obiektach. Następnie na kolejnych prezentowanych materiałach wskazywali wierzchołki i kąty w wielokątach oraz prostokąty i kwadraty.

SPRAWOZDANIE

Grudzień 2023 r.

Przeprowadzono 10 lekcji (zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego – 5a, 5b; zajęcia rozwijające z języka angielskiego – 5a, 5b; edukacja wczesnoszkolna – 2b, 3a, 3b; religia – 2b; wychowanie fizyczne – 5a i 5b (chłopcy); biologia – 6b; język polski – 5b; zajęcia rozwijające z matematyki – 6a).

Cele prowadzonych zajęć w pracowni multimedialnej.

Uczeń:

– używa przymiotników określających cechy rzeczownika,

– nazywa rodzaj i liczbę przymiotników,

– zna rozszerzone słownictwo związane z tematyką świąteczną,

– nazywa wszystkie symbole świąt bożonarodzeniowych,

– doskonali umiejętność wypowiadania się na określony temat,

– prezentuje postawę wrażliwości na problemy innych,

– potrafi wyjaśnić pojęcie „wolontariat”,

– wymienia tradycje świąteczne,

– zna historię życia św. Mikołaja z Miry,

– potrafi dzielić się z innymi dobrem na wzór św. Mikołaja,

– dostrzega sens obdarowywania bez oczekiwania na wdzięczność,

– wie, jak powstała sól,

– opisuje budowę kryształu soli,

– zna sposoby pozyskiwania soli,

– wymienia zimowe dyscypliny sportowe,

– opisuje technikę poruszania się na desce snowboardowej,

– potrafi wskazać na oglądanych zdjęciach sprzęt sportowy,

– potrafi scharakteryzować środowisko życia owadów,

– omawia cechy budowy owadów,

– wymienia typy aparatów gębowych i odnóży krocznych,

– potrafi scharakteryzować etapy rozwoju owadów,

– potrafi wymienić zwyczaje świąteczne w innych państwach,

– opisuje polskie tradycje świąteczne,

– oblicza drogę, prędkość, czas z wykorzystaniem filmów w 3D,

– oblicza czas na pokonanie odległości na podstawie wyświetlonych zdjęć.

Materiały wykorzystane z platformy ClassVR:

– Pałac Królewski w Budapeszcie,

– brzegi Dunaju,

– świąteczny Nowy Jork,

Times Square,

– kulig św. Mikołaja,

– sanie św. Mikołaja,

– lot z Mikołajem,

– kraina czarów św. Mikołaja,

– jarmark bożonarodzeniowy,

– kryształ soli 3D,

– stosy soli w Boliwii,

– filmy o poruszaniu się na desce snowboardowej,

– zawody w akrobacji snowboardowej,

– przedstawiciele owadów,

– Boże Narodzenie w Lublanie,

– Boże Narodzenie w Kanadzie,

– Lutheran Christmas Service Romania,

– Christmas Table (Szwecja),

– kolęda w West Cathedral (Wielka Brytania),

– Alpy Szwajcarskie,

– Pałac w Moskwie,

– Watykan, Rzym.

Na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego, uczniowie zwiedzając Pałac Królewski w Budapeszcie czy przechadzając się nad brzegiem Dunaju, utrwalali znajomość liczb i rodzajów przymiotnika.

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego miały na celu przypomnienie słownictwa związanego z podróżowaniem oraz przygotowaniami do świąt. Wykorzystując okulary 3D, uczniowie przenieśli się do świątecznego Nowego Jorku. Zobaczyli największe atrakcje tego kultowego miasta oraz przygotowania mieszkańców do świętowania Bożego Narodzenia. Uczniowie byli zaskoczeni pięknymi dekoracjami i ozdobami świątecznymi jakimi Amerykanie przyozdabiają swoje miasta i miasteczka.

Natomiast zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej i religii, przybliżyły historię życia i przesłanie jakie dla współczesnych niesie wspomnienie św. Mikołaja. Używając okularów 3D odbyły lot  zaprzęgiem Mikołaja, poznały krainę czarów czy mogły poczuć magię świąt podczas spaceru po Jarmarku Bożonarodzeniowym. Uczyły się dzielić dobrem, okazywać wdzięczność i wrażliwość na problemy i potrzeby innych ludzi.

Klasa 3a wybrała się na wirtualną wycieczkę do kopalni soli. Podczas wspólnego spaceru odkryli jak powstawała sól, z bliska oglądali budowę kryształu soli, jak również sposoby wydobywania soli na przestrzeni wieków.

Zajęcia wychowania fizycznego przybliżyły uczniom sporty zimowe. Podczas zajęć poznali technikę bezpiecznego poruszania się na desce snowboardowej. Zapoznali się z szeroką ofertą sprzętu sportowego do aktywnego spędzenia czasu wolnego zimą.

Lekcja biologii przeniosła uczniów do świata owadów. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się ciekawych informacji o budowie, zwyczajach, przystosowaniu do życia na lądzie.

Owady te miały dość duże rozmiary, dzięki czemu uczniowie z łatwością mogli obejrzeć budowę ich aparatów gębowych czy policzyć odnóża kroczne. Prześledzili etapy rozwoju motyla. Bliskość obcowania z przedstawicielami świata owadów wywołała wśród uczniów wiele emocji.

Nauczyciel podczas zajęć z języka polskiego zaproponował wyprawę do innych krajów, aby dowiedzieć się jak tam obchodzone są święta Bożego Narodzenia. Uczniowie porównywali polskie tradycje świąteczne ze sposobem świętowania w innych państwach. Zajęcia wzbudziły w uczniach jeszcze większe przywiązanie i dumę do naszych tradycji, a jednoczenie pokazały, że mogą być inne obyczaje, równie ciekawe, które należy szanować.

Podczas zajęć rozwijających z matematyki, uczniowie wykorzystując okulary VR przenieśli się do wirtualnej rzeczywistości. Oglądając wybrane filmy i zdjęcia uczyli się obliczać drogę, prędkość i czas. Poszerzali swoją wiedzę w niezwykły i ekscytujący sposób oraz rozwijali i podnosili swoje umiejętności.

Wykorzystanie drukarki 3D


SPRAWOZDANIE – WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK – LISTOPAD 2023

PRACOWNIA TECHNICZNA

Przeprowadzono 10 lekcji o tematyce:

Poznajemy papier. Papier czerpany (5a, 5b).

Obróbka drewna (4a, 4b).

Ramka na zdjęcia. Domek (4a, 4b).

Łączenie drewna (4a, 4b).

Ochrona i zdobienie powierzchni drewna (4a, 4b).

Prowadzący: Agnieszka Charko

Na lekcjach nauczyciel zwrócił szczególną uwagę na bezpieczne posługiwanie się przyborami i narzędziami niezbędnymi przy obróbce drewna oraz na dbanie o bezpieczeństwo podczas pracy: z wypalarką, wkrętarko-wiertarką oraz piłą kątową.

Cele prowadzonych zajęć w pracowni technicznej.

Uczeń:

– poznaje materiały i narzędzia do wykonania papieru,

– potrafi zaczerpnąć, odsączyć i wykonać kartkę papieru czerpanego,

– zna zasady bezpiecznego posługiwania się przyborami i narzędziami,

– potrafi przycinać i szlifować drewno,

– łączy drewno przy pomocy gwoździ, kleju,

– poznaje sposoby ochrony i zdobienia drewna,

– bezpiecznie posługuje się przyborami i urządzeniami zakupionymi z projektu.

Materiały wykorzystane na zajęciach:

– wkrętarko-wiertarka,

– piła kątowa,

– pilnik,

– papier ścierny,

– pistolet na klej,

– młotek,

– klej do drewna,

– szczotka druciana,

– wypalarka.


Zajęcia z edukacji społecznej przeprowadzone w klasie II b w pracowni #LaboratoriaPrzyszlosci

6.12.2023

Temat: Czy każdy może być świętym Mikołajem?

Cele:

 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • Kształcenie postawy wrażliwości na problemy innych ludzi;
 • Kształcenie postawy doceniania wartości niematerialnych;
 • Poznanie pojęcia wolontariat;
 • Zapoznanie z sylwetką biskupa Mikołaja z Miry.

Materiały wykorzystane z platformy Class VR:

 • Kulig Świętego Mikołaja,
 • Sanie Świętego Mikołaja,
 • Lot z Mikołajem,
 • Kraina Czarów Świętego Mikołaja,
 • scena świątecznej wioski.

Przebieg zajęć

Zajęcia zostały przeprowadzone w pracowni #LaboratoriaPrzyszłości z wykorzystaniem okularów VR. Uczniowie rozwiązali krzyżówkę, odczytali hasło: Mikołaj. Opowiadali, z jaką tradycją kojarzy im się to imię – mikołajki. Nauczyciel przedstawił im sylwetkę biskupa Mikołaja z Miry. Uczniowie opowiadali, jakimi cechami charakteryzował się Mikołaj i czy każdy może być jego naśladowcą. Ustalali, co oznacza słowo wolontariat i komu pomagają wolontariusze. Nauczyciel rozmawiał z dziećmi na temat organizacji niosących pomoc ludziom. Dzieci, opierając się na własnej wiedzy, wymieniały rodzaje pomocy świadczonej przez te organizacje. Podawały przykłady, w jaki sposób nawet dziecko może stać się świętym Mikołajem. Następnie zakładały okulary VR, aby obejrzeć strój i akcesoria świętego Mikołaja, obejrzeć lot saniami Mikołaja i wysłuchać kolędy. Na zakończenie zajęć odkodowały obrazek przedstawiający Mikołaja.

Zajęcia przeprowadziła Małgorzata Wasilewska

SPRAWOZDANIE

Listopad 2023 r.

Przeprowadzono 10 lekcji (edukacja wczesnoszkolna i zajęcia biblioteczne – 1b; zajęcia wyrównawcze język angielski – 7a; historia – 6a, 5b, 5a; edukacja wczesnoszkolna – 2a, 1a;  zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne – 4a, 5a, 6a; Zajęcia świetlicowe – 4, 5, 8; zajęcia korekcyjno – kompensacyjne).

Cele prowadzonych zajęć w pracowni multimedialnej.

Uczeń:

 • rozwija wyobraźnię przestrzenną,
 • rozpoznaje wybrane bajki, na podstawie bajek 3D,
 • wskazuje wybrane postacie w bajkach,
 • potrafi zgodnie współpracować w grupie,
 • utrwala słownictwo w języku obcym, związane z podróżami,
 • wymienia nazwy państw w języku angielskim,
 • wzbogaca wiedzę na temat stolic europejskich oglądanych na zdjęciach 3D,
 • poznaje architekturę i funkcje moskiewskiego Kremla,
 • potrafi wskazać różnice między XVII – wieczną a współczesną Moskwą,
 • opisuje architekturę katedry św. Bazylego,
 • potrafi scharakteryzować warunki życia Rzymian,
 • rozpoznaje zabytki starożytnego Rzymu,
 • wymienia ulubione rozrywki Rzymian,
 • umie wyjaśnić, kim byli gladiatorzy,
 • rozpoznaje zwierzęta na prezentowanych zdjęciach,
 • ćwiczy pamięć i koncentrację podczas zapamiętywania pokazu slajdów 3D,
 • rozpoznaje rodzaj rzeczownika i wpisuje w odpowiednią rubrykę w tabeli,
 • współpracuje w grupie i zawiera kompromisy,
 • potrafi powiedzieć, jaka jest rola emocji,
 • wymienia przykłady sytuacji, w których odczuwa poszczególne emocje,
 • potrafi wskazać sposoby radzenia sobie z emocjami,
 • rozpoznaje współczesne urządzenia komputerowe i ich wytwory,
 • potrafi wymienić tradycje świąteczne wybranych państw europejskich,
 • wie, co to jest jarmark bożonarodzeniowy i jakie są jego cele,
 • potrafi wykonać ilustrację do obejrzanych obrazów,
 • wypowiada się z zastosowaniem reguł gramatycznych,
 • doskonali myślenie przyczynowo – skutkowe,
 • potrafi słuchać ze zrozumieniem i odpowiadać na pytania,
 • rozwija myślenie krytyczne i wyobraźnię.

Materiały wykorzystane z platformy ClassVR:

 • Bajki: „Brzydkie Kaczątko”, „Jaś i Małgosia”, „Czerwony Kapturek”,
 • Toronto, Kanada,
 • Katedra Notre-Dame w Paryżu, Francja,
 • Lizbona, Portugalia,
 • Wiedeń, Austria
 • Moskwa, Rosja,
 • Katedra św. Bazylego, inaczej Cerkiew Wasyla Błogosławionego w Moskwie,
 • Koloseum,
 • Forum Trojana,
 • Romana Villa, Hiszpania,
 • Willa rzymska,
 • Życie w starożytnym Rzymie,
 • Gladiator rzymski,
 • Juliusz Cezar,
 • Filar rzymskiego zwycięzcy,
 • Spacer z lwami,
 • Żyrafy w Rydze ZOO,
 • Słonie kąpiące się w rzece,
 • Doświadczenie z rekinami,
 • Poison dart,
 • Żaba,
 • Pingwin czarnogłowy,
 • Amerykański borsuk,
 • Gepard na Safari,
 • Słoń afrykański,
 • Fale na zdalnej plaży,
 • Świetlik w zachodzie słońca,
 • Skupieni na muzyce,
 • Kształty, bryły 3D,
 • Jarmark bożonarodzeniowy.

Podczas zajęć bibliotecznych i edukacji wczesnoszkolnej wykorzystując okulary VR, uczniowie rozwijali wyobraźnię przestrzenną, przenosząc się do krainy bajek i baśni. Podczas zajęć oglądali bajkę „Brzydkie Kaczątko”. Po seansie 3D rozmawiano na temat znajomości postaci występujących w bajkach. „Świat Bajek” przeniósł uczniów do krainy magii i tajemnic oraz pozwolił wszystkim poczuć się jak bohaterowie słynnych baśni i filmów animowanych.

Na zajęciach wyrównawczych z języka angielskiego, uczniowie rozwijali świadomość i wrażliwość kulturową, utrwalając jednocześnie słówka i zwroty niezbędne w czasie podróży. Uczniowie spacerując po niezwykłych miejscach czuli się jak prawdziwi turyści, podziwiali piękno niezwykłych i magicznych miejsc.

W czasie lekcji historii wykorzystując zasoby platformy ClassVR uczniowie przenieśli się do Moskwy. Poznawali tam najważniejsze dzieła architektury rosyjskiej i funkcje niektórych obiektów z różnych okresów ich funkcjonowania oraz ich wnętrza. Porównywali Moskwę z XVII wieku ze współczesną. Klasy 5a i 5b miały okazję zwiedzić starożytny Rzym. Dzięki okularom VR poznawali najważniejsze zabytki, warunki życia oraz ulubione rozrywki mieszkańców starożytnego Rzymu. Przyjrzeli się bliżej igrzyskom gladiatorów jednej z bardziej znanych form rozrywki w ówczesnym Rzymie. Wirtualne poznawanie i zwiedzanie różnorodnych miejsc na świecie pozwala uczniom lepiej zrozumieć zmiany dokonujące się na przestrzeni lat.

Podczas edukacji wczesnoszkolnej uczniowie utrwalali wiedzę dotyczącą rozpoznawania rodzajów rzeczownika. Rozpoznawali zwierzęta na zdjęciach i przyporządkowywali nazwy do odpowiednich rubryk w tabeli. Uczniowie korzystając z zasobów platformy ClassVR mogli poczuć się jak turyści na safari, gdzie z zafascynowaniem przyglądali się dzikim zwierzętom. Spacerowali wśród dzikich zwierząt: lwa, geparda, żyrafy oraz oglądali kąpiące się słonie. Przenieśli się również do imponującego świata rekinów. Ich pełne gracji, pewne siebie ruchy, stalowoszary wygląd i oszałamiająca forma były wystarczające, by oczarować każdego ucznia. Po spotkaniu z rekinem, poznali życie innego drapieżnika wodnego – pingwina czarnogłowego.

Na zajęciach z klasą 1a, zapoznano uczniów z problematyką projektowania obiektowego 3D a także zapoznano z platformą Tinkercad. Zajęcia pozwoliły na poznanie sposobu przygotowania materiałów, przygotowania drukarki 3D do wydruku oraz obróbki materiału do drukowania. Oglądano również wystawę zawierającą wydrukowane wcześniej druki 3D: szkielet człowieka, gąsienica, krokodyl, bryły geometryczne. Zajęcia dały przede wszystkim sposobność zrozumienia, jakie możliwości daje druk 3D.

Na zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne uczniowie mogli się zrelaksować spacerując po plaży i oglądając fale wody oceanicznej. Następnie słuchając muzyki, obserwowali zachodzące słońce, świetliki latające wokół drzewa i świecące w świetle zmierzchu. Po zrelaksowaniu się, nabrali odwagi do rozmów na temat odczuwania różnych emocji i sposobów radzenia sobie z nimi.

Podczas zajęć świetlicowych, uczniowie wybrali się w wirtualną podróż po Polsce i Europie, poznając świąteczne tradycje różnych państw. Zobaczyli, co Boże Narodzenie oznacza dla różnych ludzi, cieszyli się pięknym zimowym widokiem zimy, obejrzeli świąteczne światełka oraz Jarmark bożonarodzeniowy.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne przeniosły uczniów do wirtualnej rzeczywistości w magiczny świat bajek m.in. „Jaś i Małgosia”, „Czerwony Kapturek”. Dzięki bajkom przeżywali przygody, które, na co dzień są dla nich niedostępne. Wcielali się w bohaterów i razem z nimi brali udział w wyprawach. Do tego uczyli się myślenia przyczynowo-skutkowego, mając możliwość obserwowania zarówno dobrych, jak i złych wzorców zachowań, poznawali konsekwencje każdego z nich i zauważali związki pomiędzy decyzjami a ich skutkami. Do tego kształtowali język (poznając nowe słowa, wyrażenia) i rozwijali wyobraźnię.

Wykorzystanie drukarki 3D

Wydrukowane kostki zaprojektowano na zajęciach informatyki z wykorzystaniem platformy Tinkercad.

smart

SPRAWOZDANIE

Październik 2023 r.

Przeprowadzono 14 lekcji (wychowanie fizyczne – 8a dz.; historia – 5a, 5b, 6b; zajęcia rozwijające z matematyki – 6a; język angielski – 5a; religia –  2b; edukacja wczesnoszkolna –  2b, 1a; zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno społeczne – 4a, 5a; zajęcia biblioteczne i zajęcia rozwijające – 1b; biologia – 5a; zajęcia biblioteczne – kl. 3-8; edukacja wczesnoszkolna i zajęcia biblioteczne – 3b).

Cele prowadzonych zajęć w pracowni multimedialnej.

Uczeń:

 • rozpoznaje miejsca związane z cywilizacją starożytnego Wschodu,
 • potrafi wymienić najważniejsze zabytki pierwszych cywilizacji,
 • omawia wygląd egipskich grobowców,
 • charakteryzuje wierzenia ludów starożytnego Wschodu,
 • charakteryzuje życie ludzi pierwotnych,
 • zna historię nowożytnych Igrzysk Olimpijskich,
 • potrafi wskazać założyciela nowożytnych Igrzysk Olimpijskich,
 • rozumie znaczenie: logo NIO, ognia olimpijskiego,
 • zna wszystkie dyscypliny sportowe,
 • wymienia najpopularniejsze NIO,
 • zna zasady fair play oraz wie, co to doping,
 • rozpoznaje miejsca zawiązane z ludami prekolumbijskimi,
 • potrafi wskazać dzieła wybitnych twórców włoskiego renesansu,
 • wymienia cechy charakterystyczne sztuki renesansu i dokonania artystów tej epoki,
 • umie wymienić przyczyny i skutki reformacji,
 • zna przyczyny i skutki odkryć geograficznych,
 • rozumie proces potęgowania i mnożenia,
 • szacuje różną ilość danych obiektów i zapisuje ją w postaci potęg,
 • potrafi wskazywać na oglądanych zdjęciach różne miejsca na lotnisku,
 • rozumie znaczenie znaków informacyjnych na lotnisku,
 • układa z innym uczniem krótką rozmowę na lotnisku (odprawa / kupowanie biletu)
 • podaje nazwy wybranych elementów wnętrza kościoła,
 • zna nazwy wybranych przedmiotów związanych z liturgią,
 • wskazuje, czym różni się wnętrze kościoła od innych miejsc,
 • rozpoznaje i podaje nazwy drzew,
 • potrafi wymienić zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią,
 • rozwija wyobraźnię i twórcze myślenie,
 • wyraża swoje myśli i emocje,
 • potrafi współpracować w grupie,
 • rozwija wyobraźnię przestrzenną,
 • rozpoznaje wybrane bajki, na podstawie bajek 3D,
 • potrafi uważnie wysłuchać bajki,
 • rozpoznaje na zdjęciu 3D komórkę zwierzęcą i roślinną,
 • wskazuje elementy budowy komórki zwierzęcej i roślinnej oraz potrafi je scharakteryzować,
 • porównuje budowę komórki zwierzęcej i roślinnej,
 • zna zasady zdrowego odżywiania,
 • wymienia nazwy zdrowych i niezdrowych produktów,
 • dostrzega każdy element oglądanego przedmiotu dzięki zsynchronizowaniu go z kostką zawierającą kod QR,
 • umie korzystać z platformy ClassVR.

Materiały wykorzystane z platformy ClassVR:

 • prehistoryczny topór ręczny,
 • mezopotamska pieczęć cylindryczna,
 • piramidy w Gizie,
 • Wielka Świątynia Ramzesa II,
 • Dwór Ramzesa II w Luksorze,
 • Grobowiec Ramzesa VI,
 • Świątynia bogini Hathor,
 • popiersie Nefertiti,
 • starożytna egipska trumna,
 • starożytna świątynia egipska,
 • posąg bogini Sekhmet,
 • Wielki Mur Chiński,
 • logo IO,
 • loga IO (1992-2024),
 • znicz olimpijski,
 • dyscypliny sportowe,
 • stadion „London Olympic Stadium”,
 • ruiny Majów w Caracol,
 • Chichen Itza na półwyspie Jukatan (Meksyk),
 • Pałac Gubernatora w Uxmal (Meksyk),
 • ceramiczne naczynie Majów,
 • Aleja Zmarłych w Meksyku,
 • wnętrze Kaplicy Sykstyńskiej,
 • maszyna latająca Da Vinci,
 • różne obiekty,
 • figury i bryły matematyczne,
 • lotnisko z zewnątrz / lotnisko – układ wewnętrzny
 • kościół p.w. św. Elżbiety Węgierskiej w Konstantynowie: nawa, prezbiterium, zakrystia, chór,
 • zdjęcia jesiennych krajobrazów,
 • wieża zegarowa Big Ben w Londynie,
 • atrakcje turystyczne Paryża,
 • podróże i turystyka – Lotnisko polskie,
 • stadion olimpijski,
 • bajka: „Brzydkie Kaczątko”, „Jaś i Małgosia”, „Kot w butach”,
 • model budowy komórki zwierzęcej i roślinnej,
 • mitochondrium,
 • Festiwal Kimchi Sharing,
 • sprzedawca warzyw,
 • rynek w Wietnamie,
 • talerz warzyw,
 • nurkowanie podwodne,
 • zdjęcia: wieloryba, motyla,
 • bliskie spotkanie z niedźwiedziem polarnym,
 • farma kreskówek,
 • za wodospadem w Australii.

Na lekcjach historii uczniowie przenieśli się wirtualnie do cywilizacji Starożytnego Wschodu. Podziwiali z bliska piramidy w Gizie, zajrzeli do wnętrza Wielkiej Świątyni i na Dwór Ramzesa II a także obejrzeli starożytny grobowiec. Następnie przenieśli się do świątyni bogini Hathor, przyglądali się popiersiu Nefertiti oraz posągowi bogini Sekhmet. Być może na dłużej zapisały się w ich pamięci prehistoryczne przedmioty: topór ręczny czy mezopotamska pieczęć cylindryczna. Na koniec czekał ich długi spacer po Wielkim Murze Chińskim.

Uczniowie z klasy szóstej, dotarli do miejsc związanych z ludami prekolumbijskimi. Zwiedzili ruiny Majów w Caracol, poznali zabytki jednego z najludniejszych miast cywilizacji Majów Chichén Itzá. Podziwiali kulturę i sztukę twórców włoskiego renesansu. Korzystając z okularów uczniowie obejrzeli, także naczynie ceramiczne, którym posługiwali się Majowie, zwracając uwagę na jego wykonanie i zdobienie. Zwiedzili Pałac Gubernatora a następnie spacerowali Aleją Zmarłych w Meksyku. Oglądali budowlę renesansową i freski Michała Archanioła w Kaplicy Sykstyńskiej. Na koniec za pomocą okularów VR i kostki zapoznali się z bliska z modelem maszyny latającej Leonardo da Vinci.

Dzięki okularom VR, uczennice klasy ósmej z bliższej strony poznały najważniejsze sekrety Nowożytnych Igrzysk Olimpijskich. Zapoznały się z historią igrzysk, poznały ich założyciela, dowiedziały się skąd pochodzi logo igrzysk oraz jakie jest znaczenie ognia olimpijskiego. Potrafiły wymienić wszystkie dyscypliny sportowe biorące udział w igrzyskach oraz wskazać miasta, w których odbyły się najważniejsze NIO. Wczuły się w klimat panujący na stadionie Olympic Stadium w Londynie i podziwiali jego architekturę z trybun i boiska. Rozmawiały o zasadach postępowania fair play oraz konsekwencjach stosowania dopingu.

Na zajęciach rozwijających z matematyki uczniowie dostrzegali związek pomiędzy oglądanymi obrazami a omawianym zagadnieniem matematycznym. Rozwijali wyobraźnię przestrzenną, omawiali różnorodność obiektów, kształty. Zapoznali się z własnościami figur i brył matematycznych, potrafili je też wskazać na oglądanych zdjęciach. Na podstawie oglądanych zdjęć określali liczbę przedmiotów a następnie przedstawiali te wartości w postaci potęg.

Na lekcji religii uczniowie uczestniczyli w wirtualnej wycieczce do zabytkowego kościoła w Konstantynowie. Mieli okazję zobaczyć z bliska nawę, prezbiterium, zakrystię, chór. Poznali nazwy przedmiotów związanych z liturgią.

Uczniowie z klasy 2 na edukacji wczesnoszkolnej, podziwiali piękno jesiennego krajobrazu, mieniące się różnymi barwami jesieni liście na drzewach, rozpoznawali i nazywali drzewa. Podczas spaceru przyglądali się zmianom zachodzącym w przyrodzie jesienią, ukształtowaniu i panoramie terenu.

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne zabrały uczniów na wycieczkę po pięknych atrakcjach turystycznych Paryża, z bliska spoglądali na wieżę zegarową Big Ben w Londynie, aby następnie przenieść się na murawę stadionu olimpijskiego. Dzięki wirtualnej wycieczce rozwijali wyobraźnię, koncentrację uwagi, wyrażania swoich myśli i emocje, uczyli się właściwego zachowania się w miejscach kultury.

Podczas zajęć bibliotecznych i zajęć rozwijających wykorzystując okulary VR uczniowie rozwijali wyobraźnię przestrzenną przenosząc się do krainy bajek i baśni. Podczas zajęć oglądali bajkę „Brzydkie Kaczątko” i „Jaś i Małgosia”. Po seansie 3D omawiano przekazywane w bajkach wartości oraz wzorce postaw i zachowań. „Świat Bajek” przeniósł uczniów do krainy magii i tajemnic oraz pozwolił wszystkim poczuć się jak bohaterowie słynnych baśni i filmów animowanych.

Na lekcji biologii wykorzystano zasoby Laboratorium Przyszłości, oglądając budowę komórki zwierzęcej i roślinnej. Wskazywano cechy charakterystyczne w budowie obu komórek. Omawiano rodzaje komórek oraz położenie mitochondriom w komórce.

Klasa 3b poznawała zasady zdrowego żywienia. Wirtualna wycieczka na festiwal Kimchi Sharing przybliżyła uczniom regionalne potrawy i smaki koreańskiej kuchni. W ciągu kilku minut przenieśli się na rynek w Wietnamie, gdzie przyglądali się z bliska prasy sprzedawcy warzyw. Po obejrzeniu talerza produktów, wymieniali nazwy zdrowych i niezdrowych przekąsek.

Podczas zajęć z edukacji wczesnoszkolnej wykorzystano kostkę zawierającą kod QR. Uczniowie zanurkowali w głębinach oceanu, gdzie spotkali na swojej drodze wieloryba. Następnie czekało ich bliskie spotkanie z niedźwiedziem polarnym. Kostka umożliwiła obejrzenie z bliska motyla. Dużo radości sprawiło przeniesienie się na farmę kreskówek, do świata bajek i fantazji. Na koniec czekał ich odpoczynek i wyciszenie za wodospadem w Australii.


# LaboratoriaPrzyszłości – lekcja języka angielskiego w klasie 5a

Data: 09.10.2023 r.

Prowadzący: Swietłana Rowczenia

Temat: Let’s fly!

Środki dydaktyczne:

– podręcznik Macmillan Brainy 5

– materiały z platformy ClassVR #LaboratoriaPrzyszłości (lotnisko z zewnątrz/lotnisko – układ wewnętrzny)

Cel ogólny: zapoznanie uczniów z elementami podróży samolotem.

Cele: uczeń:               

– potrafi wskazywać na oglądanych zdjęciach różne miejsca na lotnisku;

– rozumie znaczenie znaków informacyjnych na lotnisku;

– układa z innym uczniem krótką rozmowę na lotnisku (odprawa / kupowanie biletu).

Odprawa na lotnisku (check-in) za granicą dla wielu osób może powodować duży stres. Wymarzone miejsca na wakacje są zazwyczaj odległe i wymagają wizyty na lotnisku i lotu samolotem. Przed podróżą warto także poznać podstawowe słowa i zwroty po angielsku, które zobaczymy i usłyszymy w każdym lotnisku na świecie.

Wirtualna podróż po lotnisku bardzo się spodobała uczniom i, jak oni sami powiedzieli, była bardzo przydatna, ponieważ nigdy jeszcze na lotnisku nie byli. Uczniowie bez problemu zapamiętali nazwy różnych miejsc na lotnisku, takich jak Departures (odloty), Arrivals (przyloty), Passport control ( kontrola paszportowa), Gates 1-5 ( bramki 1-5), Flight connections (połączenia lotnicze), Baggage claim ( miejsce odbioru bagażu), Car rental (wynajem samochodów), Airline offices ( biura linii lotniczych).

Uczniowie chętnie układali krótkie rozmowy w parach. Dotyczyły one odprawy i kupowania biletu i zawierały m.in. zwroty: I’d like to buy a ticket to..- Chciałbym kupić bilet do… / How long does the flight take? – Jak długo potrwa lot? How much is the ticket? – Ile kosztuje bilet?


SPRAWOZDANIE

Wrzesień 2023 r.

Przeprowadzono 10 lekcji (wychowanie przedszkolne – grupa 6-latków; edukacja wczesnoszkolna – 2a; zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego – 5ab; historia – 6a; język angielski – 6b; zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – 5b; informatyka – 4a).

Cele prowadzonych zajęć w pracowni multimedialnej.

Uczeń:

 • posługuje się wyobraźnią przestrzenną,
 • zna zalety druku 3D,
 • rozpoznaje wybrane zjawiska fizyczne,
 • nabywa umiejętność posługiwania się kostką zawierającą kod QR,
 • rozpoznaje miejsca letniego wypoczynku,
 • opisuje sposoby zachowania się w określonych miejscach,
 • potrafi zadbać o swoje bezpieczeństwo w czasie wolnym,
 • umie zbudować opowiadanie twórcze na podstawie oglądanych zdjęć,
 • tworzy plany wydarzeń,
 • opisuje miejsca akcji oglądane na zdjęciach 3D,
 • wymienia dzieła wybitnych twórców włoskiego renesansu,
 • potrafi wymienić przykładowe obiekty architektury włoskiego renesansu na oglądanych zdjęciach,
 • potrafi wskazać na oglądanych zdjęciach zmiany klimatyczne spowodowane zanieczyszczeniami,
 • rozpoznaje na oglądanych zdjęciach sposoby przetwarzania śmieci,
 • charakteryzuje wpływ zanieczyszczeń na środowisko,
 • zna techniki i sposoby ułatwiające relaksację po wizycie w pokoju sensorycznym,
 • wie jak zdrowo spędzić wolny czas, jak odpoczywać dzięki wirtualnemu spacerowi,
 • rozwija wyobraźnię przestrzenną projektując model 3D,
 • wie, czym jest platforma Tinkercad,
 • zna etapy projektowania modeli do drukarek 3D.

Materiały wykorzystane z platformy ClassVR:

 • nurkowanie podwodne,
 • zdjęcia żółwia, niebieskiego motyla, płetwala błękitnego, kota, słonia afrykańskiego,
 • bliskie spotkanie z niedźwiedziem polarnym,
 • farma kreskówek,
 • samochód wyścigowy,
 • wodospad w Australii,
 • marokańska Sahara Sunrise,
 • Alpy Szwajcarskie,
 • lodowiec Norwegii,
 • wyspy Fidżi,
 • jesienny las Erlangen,
 • domek w lesie,
 • przytulny salon,
 • wewnątrz jaskini
 • wnętrze Kaplicy Sykstyńskiej,
 • Watykan, Rzym,
 • Luwr, Paryż,
 • Adventures in Nature,
 • recycling paper,
 • tornado,
 • Flooding damage,
 • targ w Dehli,
 • plaże Fidżi,
 • pokój sensoryczny,
 • rafa koralowa,
 • platforma Tinkercad.

We wrześniu, naszą pracownię odwiedziły dzieci z oddziałów przedszkolnych wraz z opiekunami. Wstępem do lekcji było zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z pracowni „Laboratoria Przyszłości”. Na zajęciach wykorzystano okulary, platformę Class VR oraz pomoce naukowe z pracowni fizycznej. Zajęcia rozpoczęły się od niestandardowej lekcji fizyki, na której wykorzystano pomoce naukowe z zaplecza fizycznego. Kolejnym etapem była wirtualna wycieczka, podczas której dzieci mogły obserwować Ziemię z lotu ptaka a następnie nurkować w głębinach oceanu. Dzięki kostkom 3D dzieci mogły obejrzeć m.in. motyla, słonia, wieloryba czy farmę ze strony zazwyczaj niewidocznej, gdy są one przedstawione w książkach. Po tak licznych atrakcjach wszyscy mogli wyciszyć się w jaskini za wodospadem. Zwieńczeniem lekcji było obejrzenie wydruków 3D. Dzieci były pod ogromnym wrażeniem nowości technicznych naszej pracowni i obiecały, że będą nas częściej odwiedzać.

Uczniowie z klasy drugiej przenieśli się w miejsca letniego wypoczynku i podziwiali odległe rejony świata. Podczas oglądania Alp Szwajcarskich czy lodowca Norwegii, omawiali zagadnienia bezpiecznego poruszania się w takich miejscach. Poczuli się jak prawdziwi turyści podziwiając piękno wyspy Fidżi czy spacerując po jesiennym lesie Erlangen”.

Na zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych z języka polskiego uczniowie po obejrzeniu materiałów z platformy Class VR m.in.: Jesiennego lasu Erlangen, Domku w lesie, Przytulnego salonu czy zaglądając do wnętrza jaskini, mieli możliwość wykorzystania tego piękna przyrody i magicznych miejsc przy tworzeniu opowiadania twórczego. 

Na lekcji historii uczniowie uczestniczyli w wirtualnej wycieczce, podczas której odwiedzili Watykan, zwiedzali wnętrze Kaplicy Sykstyńskiej podziwiając piękne freski wykonane przez Michała Anioła, następnie przenieśli się do Paryża i w najbardziej znanym muzeum sztuki Luwr, oglądali prace najwybitniejszych mistrzów renesansu.

Podczas lekcji języka angielskiego uczniowie poszerzali swoje słownictwo o zagadnienia zawiązane z wpływem zanieczyszczeń powietrza na zmiany klimatyczne, środowisko naturalne. Zobaczyli najgroźniejsze skutki zanieczyszczeń: powodzie, nasilenie efektu cieplarnianego, tornada, smog, pyły. Mieli możliwość obejrzenia procesu przetwarzania śmieci i co każdy z nas może zrobić, by zapobiec zanieczyszczeniu środowiska.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne pozwoliły uczniom trochę się zrelaksować. Podczas oglądania plaży na Fidżi czy rafy koralowej poznawali sposoby ułatwiające relaksację i odprężenie. Zaglądając do pokoju sensorycznego mogli stymulować swoimi zmysłami wzroku, ruchu, dotyku, słuchu. To miejsce wolne od elementów rozpraszających uwagę, zawierające miękkie faktury, kojące kolory, uspokajające dźwięki.

Lekcja informatyki w klasie 4, to wprowadzenie uczniów poprzez zabawę w tworzenie projektu 3D, wykorzystując do tego platformę Tinkercad. Zapoznanie z budową drukarki oraz możliwościami, jakie daje druk 3D w różnych dziedzinach naszego życia.


#LaboratoriaPrzyszlosci – Magiczne okulary.

Jak wykorzystać wirtualną rzeczywistość w edukacji?

W ramach współpracy pomiędzy Szkołą Podstawową a Przedszkolem w Konstantynowie przeprowadzono cztery lekcje otwarte dla dzieci z oddziałów przedszkolnych.

Wstępem do lekcji było zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z pracowni „Laboratoria Przyszłości”.

Na lekcji wykorzystano okulary, platformę Class VR oraz pomoce naukowe z pracowni fizycznej.

Zajęcia rozpoczęły się od niestandardowej lekcji fizyki, na której wykorzystano pomoce naukowe z zaplecza fizycznego. Dzieci mogły uczestniczyć w wykonywaniu doświadczeń z zakresu elektrostatyki i magnetyzmu. Największym zainteresowaniem cieszyła się maszyna elektrostatyczna i możliwość samodzielnego wytworzenia „pioruna”.

Kolejnym etapem była wirtualna wycieczka, podczas której dzieci mogły obserwować Ziemię z lotu ptaka a następnie nurkować w głębinach oceanu w towarzystwie żółwi i lwów morskich. Dzięki kostkom 3D dzieci mogły obejrzeć m.in. motyla, słonia, wieloryba czy farmę ze strony zazwyczaj niewidocznej, gdy są one przedstawione w książkach. Mogli dostrzec każdy element oglądanych obrazów dzięki synchronizowaniu ich z kostką zawierająca kod QR.

Okulary oraz platforma Class VR dają wiele możliwości. Przebywając w jednym miejscu możemy przenieść się wirtualnie do dowolnego miejsca na naszym globie o czym przekonali się nasi goście. W przeciągu kilku minut mogli podziwiać piękno naszej planety, zanurkować w głąb oceanu a następnie przeżyć spotkanie z misiem polarnym.

Po tak licznych atrakcjach dzieci i ich opiekunowie mogli wyciszyć się w jaskini za wodospadem.

Zwieńczeniem lekcji było obejrzenie wydruków 3D. Podczas zajęć dzieci wraz z opiekunami mogły nie tylko obejrzeć wystawę, ale również sprawdzić działanie wydrukowanych przedmiotów na drukarce 3D. W skład wystawy wchodziły autorskie projekty uczniów i nauczycieli naszej szkoły.


smart
smart

SPRAWOZDANIE

Czerwiec 2023 r.

Przeprowadzono 14 lekcji (matematyka – 6a; informatyka – 6a, 6b, 8a, 8b; fizyka – 8a; zajęcia rozwijające z matematyki – 5ab; zajęcia wyrównawcze matematyka – 5b; edukacja wczesnoszkolna – 2b, 3b; język rosyjski – 7a; wychowanie fizyczne – 6ab, 7a).

Podczas projektowania gry państwa-miasta oraz wykonywania projektu domu w programie Tinkercad uczniowie mogli doskonalić wyobraźnię przestrzenną, logiczne myślenie, precyzję w wykonywaniu kolejnych kroków projektu. Mogli wykorzystać i utrwalić wiadomości zdobyte na innych lekcjach.

Na lekcjach matematyki wykorzystano kostki 3D, dzięki którym uczniowie mogli dostrzec każdy element oglądanej bryły. Po obejrzeniu brył 3D mogli w prostszy sposób obliczyć ich pole powierzchni całkowitej i objętość za pomocą wcześniej poznanych wzorów.

Na zajęciach rozwijających z matematyki uczniowie mogli przenieść się do Japonii, kraju, z którego pochodzi gra logiczna Sudoku.

Na lekcji fizyki uczniowie mogli utrwalić wiadomości z optyki. Potrafili wykorzystać poznane zagadnienia z optyki w kontekście życia codziennego.

Na zajęciach z edukacji wczesnoszkolnej podczas wirtualnej wycieczki po Afryce uczniowie mogli dostrzec zarówno piękno otaczającej ich przyrody jak również trudności, z jakimi mogą spotkać się żyjący tam ludzie.

W trakcie lekcji języka rosyjskiego uczniowie utrwalali zdobyte na poprzednich lekcjach wiadomości poprzez dopasowywanie krajobrazów przedstawionych na oglądanych zdjęciach do odpowiedniej pory roku lub konkretnego miesiąca.

Cele prowadzonych zajęć w pracowni multimedialnej.

Uczeń:

 • pracuje w środowisku Tinkercad,
 • kopiuje i powiela elementy,
 • ćwiczy wyobraźnię przestrzenną,
 • rozplanowuje elementy projektu,
 • potrafi wskazywać na oglądanych zdjęciach krawędzie, ściany, wierzchołki brył,
 • potrafi wykorzystać poznane wzory na pola w celu obliczenia pola powierzchnie całkowitej i objętości oglądanych na zdjęciach brył,
 • potrafi opisać cechy charakterystyczne oglądanych na zdjęciach stadionów,
 • określa dyscyplinę sportu na oglądanych zdjęciach,
 • opowiada na podstawie zdjęć 3D o swojej ulubionej dyscyplinie sportu,
 • rozpoznaje znane kraje na pokazywanych zdjęciach z platformy ClassVR,
 • wie, od jakich powierzchni odbijają się promienie świetlne i potrafi je wskazać na oglądanych zdjęciach,
 • potrafi wskazać na oglądanych zdjęciach soczewki i zwierciadła,
 • potrafi podać cechy charakterystyczne krajobrazu afrykańskiego,
 • na oglądanych zdjęciach potrafi wskazać i nazwać zwierzęta żyjące w Afryce,
 • dopasowuje krajobrazy ze zdjęć do pór roku,
 • nazywa miesiące na podstawie ukazanych na fotografiach pejzażach,
 • potrafi wskazać różnice pomiędzy światem rzeczywistym a fantastycznym,
 • na oglądanych zdjęciach wskazuje i opisuje magiczne przedmioty.

Materiały wykorzystane z platformy ClassVR:

 • Tinkercad,
 • kostka sześcienna 3D,
 • bryły 3D,
 • zaćmienie Księżyca,
 • świetliki,
 • witraż – Wieża Hakone,
 • Anhumas Abyss Brazil,
 • wnętrze Sagrada Familia,
 • przytulny salon,
 • Droga Mleczna nad Chile,
 • Mull of Galloway Light (latarnia morska),
 • Cedar Woods – Japonia,
 • ogród różany – Japonia,
 • Tokio – widok z lotu ptaka,
 • wieżowce w Tokio,
 • Tamagotchi,
 • afrykańskie zwierzęta 3D,
 • afrykańskie krajobrazy,
 • pustynia Sahara,
 • walking with Lions,
 • Tanzania Grasslands,
 • Autumn Arctic Tundra,
 • Bear Mountain,
 • Luigi Island Russia,
 • Utah,
 • The Pinnacles Australia,
 • Bohorok River Indonesia,
 • Bayern Monachium – stadion,
 • stadion olimpijski,
 • Olimpiada w Londynie,
 • Tour de France.

Wykorzystanie drukarki 3D


#LaboratoriaPrzyszlosci- lekcja z edukacji wczesnoszkolnej w klasie 3 B

Data: 16.06.2023 r.

Prowadzący- Marzenna Sawczuk

Temat: Fantastyczne przedmioty w baśniach i bajkach, legendach oraz filmach.

Celem ogólnym było doskonalenie umiejętności wykorzystywania wyobraźni, pobudzanie do myślenia oraz działania twórczego.

Uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swoich ulubionych bohaterów występujących w książkach bądź filmach. Wskazywali na różnice dotyczące świata realnego i fantastycznego, w którym poruszały się postacie. Przypominali tytuły baśni, bajek, legend i filmów. Nie zabrakło informacji o grach internetowych dostępnych dla dzieci. Wskazywali na magiczne przedmioty, dzięki którym pojawiały się zmiany. Dzięki okularom w sposób „czarodziejski” obejrzeli wybrane artefakty, co wzbudziło zachwyt i podziw. Na kolejnych zajęciach uczniowie samodzielnie wykonali przedmioty o cudownych możliwościach. Prezentacja była radosna i inspirująca.

Na zajęciach wykorzystano materiały z platformy Class VR  #LaboratoriaPrzyszlosci dotyczące „Fantastycznych przedmiotów”.


Maj 2023 r.

Przeprowadzono 19 lekcji (matematyka  – 6a, 7a, 8a; informatyka – 4a, 4b, 5a, 6b, 8a, 8b; fizyka  – 7a; zajęcia rozwijające z matematyki – 5ab; geografia – 6a; zajęcia wyrównawcze matematyka – 4a; edukacja wczesnoszkolna – 2a; język rosyjski – 8a, 8b).

Podczas projektowania w programie Tinkercad uczniowie dostrzegli, że poprzez zabawę mogą się także wielu rzeczy nauczyć. Dzięki projektowaniu mogli doskonalić wyobraźnię przestrzenną, logiczne myślenie, precyzję w wykonywaniu kolejnych kroków projektu. Mogli wykorzystać i utrwalić wiadomości zdobyte na lekcjach matematyki.

Na lekcjach matematyki wykorzystano kostki 3D, dzięki którym uczniowie mogli obejrzeć różne bryły ze strony zazwyczaj niewidocznej, gdy jest ona narysowana w podręczniku. Mogli dostrzec każdy element oglądanej bryły dzięki synchronizowaniu jej obrazu z kostką zawierająca kod QR. Po obejrzeniu brył 3D mogli w prostszy sposób obliczyć ich pole powierzchni całkowitej i objętość za pomocą wcześniej poznanych wzorów.

Na zajęciach rozwijających z matematyki nie tylko rozwiązywali zadania czy łamigłówki matematyczne, ale stali się również autorami kilku z nich.

Na zajęciach wyrównawczych z matematyki uczniowie mogli spróbować swoich sił w szacowaniu. Na podstawie oglądanych zdjęć mogli określić liczbę pewnych przedmiotów a następnie przedstawić te wartości za pomocą ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Na lekcjach fizyki mogli zwiedzić elektrownię wiatrową wytwarzającą energię elektryczną przy pomocy generatorów (turbin wiatrowych) napędzanych energią wiatru. Na lekcji dowiedzieli się, że energia elektryczna uzyskana z energii wiatru jest uznawana za ekologicznie czystą, gdyż, pomijając nakłady energetyczne związane z wybudowaniem takiej elektrowni, wytworzenie energii nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa.

Na zajęciach z edukacji wczesnoszkolnej podczas zwiedzania stadionu olimpijskiego uczniowie mogli poznać jego strukturę, ocenić jego wielkość a przede wszystkim poczuć atmosferę panującą podczas rozgrywanego meczu.

W trakcie lekcji języka rosyjskiego uczniowie mogli opowiedzieć o swojej ulubionej dyscyplinie sportowej. Oglądając zdjęcia mogli również zwiedzić dalekie kraje, z których dana dziedzina sportu pochodzi.

Zamiast lekcji geografii uczniowie odbyli wirtualną wycieczkę, podczas której mieli okazję zwiedzić Czechy i Słowację a zwłaszcza znajdujące się tam obiekty z listy UNESCO.

Cele prowadzonych zajęć w pracowni multimedialnej.

Uczeń:

 • pracuje w środowisku Tinkercad,
 • kopiuje i powiela elementy,
 • ćwiczy wyobraźnię przestrzenną,
 • rozplanowuje elementy projektu,
 • potrafi wskazywać na oglądanych zdjęciach krawędzie, ściany, wierzchołki brył,
 • potrafi wykorzystać poznane wzory na pola w celu obliczenia pola powierzchnie całkowitej i objętości oglądanych na zdjęciach brył,
 • potrafi wskazać na oglądanych zdjęciach urządzenia generujące prąd elektryczny,
 • potrafi ułożyć zadania lub łamigłówki matematyczne wykorzystując do tego wcześniej oglądane obrazy,
 • wymienia walory przyrodnicze i kulturowe Czech i Słowacji na oglądanych zdjęciach,
 • spośród oglądanych zdjęć wybiera te, na których znajdują się obiekty z listy UNESCO,
 • szacuje ilości obiektów na oglądanych zdjęciach,
 • zapisuje w postaci ułamka zwykłego i dziesiętnego podane wielkości,
 • potrafi opisać cechy charakterystyczne oglądanych na zdjęciach stadionów,
 • określa dyscyplinę sportu na oglądanych zdjęciach,
 • opowiada na podstawie zdjęć 3D o swojej ulubionej dyscyplinie sportu,
 • rozpoznaje znane kraje na pokazywanych zdjęciach z platformy ClassVR.

Materiały wykorzystane z platformy ClassVR:

 • Tinkercad,
 • Kostka sześcienna 3D,
 • Prostokątny, ośmiokątny i trójkątny pryzmat,
 • Strefa energii i sił (joystick),
 • Generating Electricity (joystick),
 • Muzycy uliczni w Afryce (wideo),
 • Układ Słoneczny,
 • Wyspa Amedee,
 • Zdjęcia obiektów z bryłami 3D,
 • Panorama Pragi,
 • Most Legionów w Pradze,
 • Rynek Starego Miasta w Pradze,
 • Bratysława,
 • Festiwal słoneczników,
 • Bayern Monachium – stadion,
 • Rynek w Jordanii,
 • Latarniowy festiwal – Chiny,
 • Tour de France,
 • Jacht – Włochy,
 • Paralotniarstwo w Rosji,
 • Darlingfon Racewcey,
 • Snowboarding – Rosja,
 • Nurkowanie z rekinami.

Wykorzystanie drukarki 3D


#LaboratoriaPrzyszłości – lekcja geografii w klasie 6a

Data: 17.05.2023 r.

Prowadzący: Joanna Szczypek

Temat: Turystyczne atrakcje Czech i Słowacji.

Cel ogólny: rozpoznawanie obiektów turystycznych południowych sąsiadów Polski.

Cele lekcji:

Uczeń potrafi:

– scharakteryzować środowisko przyrodnicze Czech i Słowacji na podstawie mapy ogólnogeograficznej,

– wymienić podobieństwa i różnice między środowiskiem przyrodniczym Czech a środowiskiem przyrodniczym Słowacji,

– wymienić walory przyrodnicze i kulturowe Czech i Słowacji,

– omówić znaczenie turystyki aktywnej na Słowacji,

– wymienić przykładowe obiekty z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO znajdujące się w Czechach i na Słowacji,

– uzasadnić, że Czechy i Słowacja to kraje atrakcyjne pod względem turystycznym.

Środki dydaktyczne:

– mapa Europy,

– podręcznik do Geografii Planeta Nowa,

– materiały z platformy ClassVR #LaboratoriaPrzyszlosci

 • Panorama Pragi,
 • Rynek Starego Miasta w Pradze,
 • Most Legionu w Pradze.

Uczniowie korzystając z zasobów platformy ClassVR mogli na chwilę przenieść się do południowych sąsiadów Polski i podziwiać piękną panoramę Pragi z lotu ptaka a także pospacerować po Rynku Starego Miasta w Pradze.

Uważam, że wirtualne poznawanie i zwiedzanie różnorodnych miejsc na świecie pozwoli uczniom lepiej przyswoić lekcje geografii.


 #LaboratoriaPrzyszłości- Zawody wokół nas

Prowadzący: Anna Hryciuk

Planując przyszłość edukacyjno-zawodową ryzykowne byłoby wybieranie zawodu bez rzetelnej aktualnej i wyczerpującej informacji na jego temat. Dobrze jest zastanowić się, jakie zadania i czynności zawodowe związane są z wybranym stanowiskiem pracy, jakie wymagania stawiane są wobec osób zainteresowanych danym zawodem, jakie są przeciwwskazania, szanse na znalezienie pracy w danym zawodzie, czy też możliwości doskonalenia się.

Nad tymi aspektami zastanawiali się uczniowie klasy VIIIa, którzy lekcję doradztwa zawodowego zrealizowali z wykorzystaniem platformy Class VR oraz okularów 3D. Uczniowie korzystając z pokoju sensorycznego zastanawiali się, na czym polega praca terapeuty, jakie powinien posiadać kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Następnie uczniowie udali się na wycieczkę do Londynu, gdzie próbowali wcielić się w rolę przewodnika i pilota wycieczek. Okulary 3D przeniosły ósmoklasistów nad morze, gdzie poszukiwali dla siebie pracy stałej i sezonowej.

Sposobów i źródeł zdobywania wiedzy jest wiele. Warto wybrać te, które są ciekawe i przydatne. Platforma Class VR wzbogaciła zasoby doradcy zawodowego o działania interaktywne i angażujące uczniów w świadome planowanie swojej kariery.


#LaboratoriaPrzyszlosci 

Kwiecień 2023 r.

Przeprowadzono 20 lekcji (informatyka – 4a, 5a, 5b, 6a, 6b; zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego – 6a; fizyka 7a; język polski – 5a; edukacja wczesnoszkolna – 2b, 3a; religia – 2b; wychowanie fizyczne – 6ab; język rosyjski – 8a, 8b; geografia – 8b; zajęcia rozwijające z matematyki – 4ab; zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – 5b, 6a).

Podczas projektowania kostki do gry w programie Tinkercad dostrzegli, że poprzez zabawę mogą się także wielu rzeczy nauczyć. Dzięki projektowaniu uczniowie mogli doskonalić wyobraźnię przestrzenną, logiczne myślenie, precyzję w wykonywaniu kolejnych kroków projektu. Mogli wykorzystać i utrwalić wiadomości zdobyte na lekcjach matematyki.

Na zajęciach rozwijających z języka angielskiego uczniowie podczas odgrywanych scenkach sytuacyjnych w marketach i bazarach doskonalili posługiwanie się poznanym na lekcjach słownictwem dotyczącym produktów spożywczych.

Na lekcjach fizyki mogli obejrzeć budowę silnika, mogli porównać budowę i zasadę działania silników spalinowych i parowych.

Na lekcji języka polskiego uczniowie wybrali się na wirtualna wycieczkę do starożytnej Grecji gdzie mogli podziwiać między innymi Park Olimpu, Teatr Dionizosa, Knoss Palace Amphora.

Na zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne uczniowie doskonalili umiejętność prawidłowego funkcjonowania w grupie. Potrafili wybrać konstruktywne sposoby spędzania czasu wolnego.

Na zajęciach z edukacji wczesnoszkolnej uczniowie dowiedzieli się, na czym polega praca architekta i jakich narzędzi używa w swojej pracy. Uczniowie klas trzecich na oglądanych zdjęciach mogli rozpoznać i nazwać krajobrazy i zwierzęta Afryki, dostrzec różnorodność środowiska afrykańskiego i jego piękno.

Podczas lekcji wychowania fizycznego uczniowie mieli okazję wirtualnie przebyć drogę, jaka pokonują sportowcy niosąc Znicz Olimpijski. Dowiedzieli się również, jaka jest historia góry Olimp i znaczenie symboliki logo olimpijskiego.

W trakcie lekcji języka rosyjskiego mieli możliwość wykorzystania słownika dwujęzycznego polsko-rosyjskiego opisując swoje samopoczucie. Rozpoznawali i nazywali części ciała na oglądanych zdjęciach.

Na lekcji religii uczniowie uczestniczyli w wirtualnej wycieczce. Dzięki oglądanym zdjęciom dowiedzieli się, w których rejonach świata pracują misjonarze i na czym polega ich praca.

Na zajęciach rozwijających z matematyki uczniowie szacowali ilość obiektów na oglądanych zdjęciach. Następnie zapisywali za pomocą ułamka zwykłego i dziesiętnego stosunek ilości wybranego elementu do wszystkich oglądanych obiektów.

Cele prowadzonych zajęć w pracowni multimedialnej.

Uczeń:

 • pracuje w środowisku Tinkercad,
 • kopiuje i powiela elementy,
 • ćwiczy wyobraźnię przestrzenną,
 • rozpoznaje i nazywa owoce na oglądanych zdjęciach,
 • określa ceny oglądanych produktów,
 • wymienia przykładowe wartości mocy oglądanych urządzeń,
 • udaje się na wirtualny spacer do elektrowni wiatrowej,
 • zapoznaje się z rzeźbą Minotaura,
 • poznaje krajobraz starożytnej Grecji oraz jej dziedzictwo narodowe,
 • wie, na czym polega praca architekta i jakich narzędzi używa w swojej pracy,
 • dostrzega piękno przyrody na oglądanych zdjęciach,
 • rozpoznaje i nazywa krajobrazy i zwierzęta Afryki,
 • zna założyciela NIO,
 • umie wymienić podstawowe dyscypliny sportowe na oglądanych zdjęciach,
 • dzięki materiałom z platformy Class VR zna historię góry Olimp i znaczenie symboliki logo olimpijskiego,
 • rozpoznaje i nazywa części ciała na oglądanych zdjęciach,
 • określa cechy środowiska przyrodniczego Amazonii,
 • na oglądanych zdjęciach rozpoznaje piętrowość roślinna w wilgotnym lesie równikowym,
 • wymienia przyczyny i skutki wylesienia Amazonii,
 • szacuje ilość obiektów na oglądanych zdjęciach,
 • zapisuje w postaci ułamka zwykłego i dziesiętnego podane wielkości,
 • potrafi wskazać na zdjęciach urządzenia lub pojazdy dużej mocy,
 • potrafi wskazać przykłady wykonanej pracy,
 • dzięki oglądanym zdjęciom wie, w których rejonach świata pracują misjonarze.

Materiały wykorzystane z platformy ClassVR:

 • Tinkercad,
 • Market Hall Poland Warsaw,
 • Market Place Turkish Bazar,
 • Delhi Space Market,
 • zdjęcia (Lokomotywa parowa, silnik lokomotywy parowej, kolej parowa Szwajcaria, lokomotywa spalinowa, pociąg TGV),
 • silnik parowy, model 3D,
 • zdjęcia (Park Olimpu, Knossos Palace Amphora, Teatr Dionizosa, Baalbek Temples Liban),
 • Minotaur, model 3D,
 •  zdjęcia budowli – nowoczesna architektura,
 • Muzycy uliczni w Afryce (wideo),
 • Azja – Chengu China,
 • Buddyjska Świątynia w Tajlandii,
 • Logo Igrzysk Olimpijskich,
 • wykaz dyscyplin olimpijskich,
 • Stadion olimpijski Londyn 2012,
 • Stadion starożytny Ateny,
 • modele 3D (płuca, części ciała ludzkiego, serce, ludzkie ucho, nerka),
 • zdjęcia (zwierzęta równikowego lasu, las deszczowy w Brazylii),
 • zdjęcia (Wyspa Amedee, festiwal słoneczników, stadion Bayern Monachium, rynek w Jordanii, latarniowy festiwal Chin),
 • joystick (energia w domu),
 • zdjęcia (samochód wyścigowy, lokomotywa spalinowa, lokomotywa parowa, pociąg TGV),
 • zdjęcia (przytulny salon, domek w lesie, las w Wiltshire).

Wykorzystanie drukarki 3D

Kostka do gry

Gra statki

Gra kółko – krzyżyk


#LaboratoriaPrzyszlosci – W okularach przez Świat

W ramach współpracy pomiędzy szkołami w Gminie Konstantynów 16 maja przeprowadzono lekcję pokazową dla uczniów klasy 6 Szkoły Podstawowej im. Kajetana Sawczuka w Komarnie.

Na lekcji wykorzystano okulary oraz platformę Class VR.

Podczas zajęć uczniowie wraz z opiekunami mogli obejrzeć wystawę składająca się
z przedmiotów wydrukowanych na drukarce 3D, wśród których znajdowały się również autorskie projekty uczniów i nauczycieli naszej szkoły.

Po obejrzeniu wystawy 3D koordynatorzy zapoznali uczestników z instrukcją obsługi urządzeń (okulary Class VR, kostka z kodem QR, joystick) i ogólnymi zasadami podczas pracy na lekcji.

Zajęcia rozpoczęły się od niestandardowej lekcji matematyki, na której wykorzystano kostki 3D, dzięki którym uczniowie mogli obejrzeć różne bryły ze strony zazwyczaj niewidocznej, gdy jest ona narysowana w podręczniku. Mogli dostrzec każdy element oglądanej bryły dzięki synchronizowaniu jej obrazu z kostką zawierająca kod QR. Na kolejnych prezentowanych materiałach mogli dostrzec w oglądanych obiektach bryły matematyczne (nietypowe bryły matematyczne, angielska budka telefoniczna, angielska skrzynka na listy).

Uczniowie wybrali się na wirtualną wycieczkę z przewodnikiem po Londynie a następnie samodzielnie z pomocą joysticka mogli obejrzeć komórkę Coronawirusa 3D. Kolejnym etapem była wirtualna lekcja fizyki, podczas której uczniowie zwiedzali dom, w którym wyszukiwali urządzenia elektryczne. Podczas poszukiwań pojawiły się pytania: Skąd bierze się prąd? W jaki sposób możemy wytworzyć energię elektryczną? Odpowiedzi na te pytania znaleźli podczas kolejnej wycieczki do elektrowni wiatrowej.

Okulary oraz platforma Class VR dają wiele możliwości. Przebywając w jednym miejscu możemy przenieść się wirtualnie do dowolnego miejsca na naszym globie, o czym przekonali się nasi goście. W przeciągu kilku minut mogli podziwiać piękno Amazonki płynąc po jej wodach łódką, następnie zanurkować w głąb oceanu i przeżyć spotkanie z rekinem, by po chwili znaleźć się w kokpicie startującego samolotu.

Po tak licznych atrakcjach uczniowie i ich opiekunowie mogli wyciszyć się w wirtualnym pokoju sensorycznym.

Zdjęcia

smart
smart
smart

Wychowanie fizyczne kl. 6 AB – grupa dziewcząt.

Prowadzący: Michał Jaszczyński

Temat: Nowożytne Igrzyska Olimpijskie, czyli utrwalenie idei sportowych na przestrzeni wieków.

Celem zajęć było przedstawienie historii Nowożytnych Igrzysk Olimpijskich, wytłumaczenie znaczeniu logo olimpijskiego, początku drogi płomienia olimpijskiego, ukazanie symboliki logo oraz przedstawienie wszystkich dyscyplin sportowych, które rozgrywane są podczas IO.

Po lekcji uczeń:

– zna historię powstania Nowożytnych Igrzysk Olimpijskich,

– potrafi wymienić wszystkie dyscypliny olimpijskie,

– wie, w którym miejscu powstaje początek sztafety olimpijskiej,

– potrafi wytłumaczyć symbolikę logo olimpijskiego,

– zna symbolikę logo olimpijskiego,

– potrafi wymienić chronologicznie wszystkie Igrzyska Olimpijskie w XXI wieku,

– rozumie znaczenie płomienia olimpijskiego,

– zna motto Igrzysk Olimpijskich „Szybciej, Wyżej Mocniej”,

– potrafi przedstawić twórcę Nowożytnych Igrzysk Olimpijskich,

– wymieni dyscypliny sportowe, w których nasz kraj zdobywał najwięcej osiągnięć.

Środki dydaktyczne:

Materiały z platformy Class VR #LaboratoriaPrzyszłości :

– logo nowożytnych IO,

– logo poszczególnych Igrzysk Olimpijskich:

> Sydney 2000,

> Salt Lake City 2002,

> Ateny 2004,

> Turyn 2006,

> Pekin 2008,

> Vancouver 2010,

> Londyn 2012,

> Sochi 2014,

> Rio 2016,

> Pyeong Chang 2018,

> Tokio 2020,

> Pekin 2022,

– wykaz wszystkich dyscyplin sportowych i jego gałęzi,

– Stadion Olimpijski w Tokio,

– Stadion Olimpijski w Londynie,

– Ceremonia otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich Pekin 2022.

Uczennice dzięki okularom VR z bliższej strony poznały najważniejsze sekrety Nowożytnych Igrzysk Olimpijskich. Wczuły się w klimat panujący na stadionie mieszczącym 80 tysięcy ludzi. Poznały cechy, które każdy powinien posiadać, aby móc osiągnąć sukces międzynarodowy. Zrozumiały jak bardzo ważna jest dyscyplina i dążenie do celu. Poznały również zarys historyczny najpopularniejszego wydarzenia sportowego naszej ery.


#LaboratoriaPrzyszlosci

SPRAWOZDANIE – LUTY-MARZEC-KWIECIEŃ

PRACOWNIA TECHNICZNA

Przeprowadzono pięć lekcji o tematyce:

Zdobienie drewna techniką decoupage’u (4b).

Obwody elektryczne (6a, 6b).

Znaki drogowe. Typy transportu lądowego (4b),

Układy mechaniczne (6a).

Prowadzący: Agnieszka Charko

Na lekcjach nauczyciel zwrócił szczególną uwagę na bezpieczne wykorzystanie narzędzi w celu wykonania rękodzieła oraz na bezpieczne korzystanie z urządzeń elektrycznych.

Cele prowadzonych zajęć w pracowni technicznej.

Uczeń:

– bezpiecznie posługuje się przyborami i urządzeniami zakupionymi z projektu,

– poznaje technikę decoupage’u,

– tworzy rzeczy użytkowe i ozdabia je,

– zna zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych,

– zna rodzaje obwodów elektrycznych,

– potrafi zbudować i narysować prosty obwód elektryczny,

– poznaje rodzaje transportu lądowego,

– poznaje znaki drogowe,

– zna rodzaje przekładni,

– zna rodzaje maszyn prostych,

– dzieli części składowe maszyn na proste, złożone, podzespoły, zespoły.

Materiały wykorzystane na zajęciach:

– zestaw pędzli,

– krążki brzozowe,

– zestaw do budowy obwodów elektrycznych,

– obcęgi do ściągania izolacji,

– lutownica,

– modele 3D maszyn transportu lądowego,

– klocki Gigo – robot,

– klocki Gigo – inteligentne sterowanie.

Zdjęcia


#LaboratoriaPrzyszlosci

Marzec 2023 r.

Przeprowadzono 39 lekcji (edukacja wczesnoszkolna – 1b, 2b, 3b; zajęcia rozwijające z matematyki – 5ab, 8b; zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne; geografia –8a; język rosyjski – 8a, 8b; matematyka – 7a, religia – 2b; technika – 4b; informatyka – 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 8a, 8b, zajęcia z wychowawcą – 5b).

Podczas projektowania znanej wszystkim gry kółko i krzyżyk w programie Tinkercad dostrzegli, że poprzez zabawę mogą się także wielu rzeczy nauczyć. Dzięki projektowaniu uczniowie mogli doskonalić wyobraźnię przestrzenną, logiczne myślenie, precyzję w wykonywaniu kolejnych kroków projektu. Mogli wykorzystać i utrwalić wiadomości zdobyte na lekcjach matematyki.

Na zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne uczniowie doskonalili umiejętność prawidłowego funkcjonowania w grupie, nabierali odwagi podczas opowiadania o swoich marzeniach, przełamywali swoja nieśmiałość.

 Na zajęciach z edukacji wczesnoszkolnej uczniowie podczas wirtualnej wycieczki mieli okazję zwiedzić zabytkowy kościół w Konstantynowie. Klasy trzecie na prezentowanych materiałach z platformy Class VR mogły zaobserwować obrotowy ruch Ziemi i zachodzące w tym czasie zmiany w przyrodzie. Mogli obejrzeć i wymienić obiekty znajdujących się w przestrzeni Wszechświata. Poznali również przyczyny i skutki powodzi oraz konsekwencje wypalania traw.

W trakcie lekcji języka rosyjskiego mieli możliwość wykorzystania słownika dwujęzycznego polsko-rosyjskiego opowiadając o dostosowaniu odpowiedniej odzieży do konkretnej pory roku przedstawionej na oglądanych zdjęciach z zasobów platformy Class VR.

Na godzinie z wychowawcą uczniowie poznali techniki i sposoby na odprężenie i wyciszenie dzięki prezentowanym materiałom (film, ścieżka dźwiękowa, obrazy i zdjęcia). Poznali ścieżkę postępowania w przypadku doświadczenia przemocy w sieci.

Na lekcji religii uczniowie uczestniczyli w wirtualnej wycieczce, podczas której zwiedzali kościół w Konstantynowie. Mieli tam okazję zobaczyć jak wygląda nawa główna, prezbiterium, zakrystia.

Na lekcjach matematyki i zajęciach dodatkowych z tego przedmiotu uczniowie mieli okazję dostrzec związek pomiędzy oglądanymi obrazami a omawianym zagadnieniem matematycznym a także korelację pomiędzy przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi.

Lekcja geografii przybliżyła uczniom mechanizm powstawania tornad i cyklonów tropikalnych. Dzięki oglądanym zdjęciom poznali gdzie najczęściej występują tornada i cyklony.

Cele prowadzonych zajęć w pracowni multimedialnej.

Uczeń:

 • potrafi kopiować i powielać elementy potrzebne do stworzenia projektu w Tinkercad,
 • potrafi rozplanować etapy projektu w celu ich wdrożenia,
 • zna zasady tworzenia animacji,
 • zna parametry techniczne animacji,
 • potrafi przygotować scenariusz i sceny animacji,
 • wzbogaca wiedzę na temat stolic europejskich oglądanych na zdjęciach,
 • poznaje zabytki Paryża,
 • potrafi wskazać własności oglądanych brył,
 • wykorzystuje poznane własności brył podczas rozwiązywania zadań,
 • zna techniki i sposoby na odprężenie i wyciszenie,
 • zna sposoby radzenia sobie z agresją w sieci,
 • zna definicję normy,
 • potrafi zachować się prawidłowo w różnych sytuacjach społecznych,
 • potrafi prawidłowo funkcjonować w relacjach z otoczeniem,
 • wie czyim domem jest kościół,
 • wie jak zachować się w kościele,
 • potrafi wskazać: tabernakulum, ołtarz, konfesjonał czy ambonę na oglądanych zdjęciach przedstawiających wnętrze świątyni,
 • zna i kojarzy wyrazy związane ze słowem zabytek,
 • wie jak powinien zachowywać się turysta podczas zwiedzania,
 • zna zabytki znajdujące się w najbliższej okolicy,
 • potrafi nazwać miejsca o różnym klimacie,
 • potrafi dobrać odpowiednią odzież do miejsc oglądanych na zdjęciach,
 • potrafi korzystać ze słownika dwujęzycznego,
 • rozumie, że dzięki znajomości i umiejętności przeprowadzania działań na potęgach może w łatwy sposób wykonywać obliczenia na bardzo dużych lub bardzo małych liczbach,
 • dostrzega związek pomiędzy matematyka a innymi dziedzinami nauki np. fizyką czy chemią,
 • dostrzega związek między oglądanymi obrazami a matematycznym zagadnieniem,
 • widzi potrzebę poszerzania swoich umiejętności dotyczących ułamków zwykłych i dziesiętnych w celu wykorzystania ich w życiu codziennym,
 • zna mechanizm powstawania tornad i cyklonów tropikalnych zaprezentowanych na zdjęciach,
 • określa obszar występowania tornad i cyklonów,
 • opisuje zróżnicowanie oświetlenia Ziemi na oglądanych zdjęciach,
 • wymienia zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną,
 • zna następstwa wypalania traw,
 • zna przyczyny i skutki powodzi dzięki materiałom dostępnym na platformie Class VR,
 • rozpoznaje na oglądanych zdjęciach ptaki powracające wiosną do Polski,
 • rozpoznaje na oglądanych zdjęciach zwierzęta występujące na terenie Polski,
 • zna znaki drogowe,
 • wskazuje i opisuje znaki drogowe na oglądanych zdjęciach,
 • wie, że znaki zwiększają bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego,
 • zna środki transportu drogowego.

Materiały wykorzystane z platformy ClassVR:

 • Paryż z lotu ptaka,
 • zabytki Paryża,
 • zdjęcia brył 3D,
 • zdjęcia figur płaskich,
 • nurkowanie podwodne,
 • za wodospadem w Australii,
 • nocne niebo w Australii,
 • świetliki o zachodzie słońca,
 • laguna morska,
 • zorza nad lodowcem,
 • skupienie na muzyce (muzyka uspokajająca),
 • księgarnia,
 • biblioteka Uniwersytetu Cambry,
 • centrum handlowe w Lizbonie,
 • hala targowa w Polsce,
 • Kościół w Konstantynowie 360O,
 • Marokański Sahara Sunrise,
 • Alpy Szwajcarskie z lotu ptaka,
 • Lodowiec Norwegii,
 • wyspa Fidżi,
 • jesienny las Erlangen,
 • obraz symulacji czarnej dziury,
 • Układ Słoneczny,
 • Droga Mleczna nad Irlandią,
 • model jądrowy atomu,
 • Diving with Sharks,
 • Inside a Submarine,
 • kajak w Szwecji,
 • mały statek w Chorwacji,
 • tratwa Whitewater,
 • nurkowanie wrakowe,
 • obraz zniszczenia upraw i drzew – tornado Damage,
 • zniszczenia po huraganie Sandy w rejonie Karaibów, USA i Kanady,
 • animacja Lunar Lauder,
 • cztery pory roku,
 • wiosna w Chittering,
 • wiosna Cherry Blossom,
 • marokańska Sahara,
 • wiosna w Afryce (powódź/ susza),
 • zdjęcia motyli i ptaków,
 • środki transportu drogowego (samochody, pociągi).

#LaboratoriaPrzyszlosci

Luty 2023 r.

Przeprowadzono 26 lekcji(edukacja wczesnoszkolna – 1b, 2a, 2b; zajęcia rozwijające j. angielski – 4ab; zajęcia rozwijające z matematyki – 4ab, 5ab, 8b; zajęcia rozwijające z języka polskiego – 5ab; geografia – 6b; zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – 5b; zajęcia biblioteczne – 7a; fizyka – 8a, 8b, informatyka – 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 8a, 8b).

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej wykorzystali materiały z platformy ClassVR w celu poszerzenia wiadomości przyrodniczych o krajobrazie, klimacie i życiu na Antarktydzie. Na zajęciach uczniowie mieli okazję podziwiać na oglądanych zdjęciach piękno otaczającej nas przyrody.

Na lekcji geografii uczniowie mogli omówić budowę płytową litosfery, zapoznać się z charakterystycznymi cechami krajobrazu Islandii. Dzięki zasobom platformy Class VR uczniowie poznali znaczenie terminów: wulkan, magma, lawa, erupcja, gejzer.

Dzięki okularom 3D uczniowie na lekcji języka polskiego mogli przenieść się do magicznej krainy Narnii i do czasów, w których żyli główni bohaterowie omawianej lektury.

Na dodatkowych zajęciach uczniowie mogli rozwijać wyobraźnię przestrzenną. Poprzez rozwiązywanie zadań tekstowych, wirtualne wycieczki matematyczne uczniowie mogli sami doświadczać, próbować i eksperymentować. Na lekcjach matematyki uczniowie poznali własności czworokątów i potrafili je wskazać na oglądanych zdjęciach.

Dzięki warsztatom praktycznym z fotografii uczniowie opanowali umiejętność nagrywania dźwięku oraz jego synchronizacji a także kompletowania potrzebnego do tego sprzętu.

Cele prowadzonych zajęć w pracowni multimedialnej.

Uczeń:

 • wie gdzie położona jest Antarktyda,
 • wymienia i wskazuje części ciała pingwina,
 • opisuje wygląd i życie pingwinów,
 • poszerza wiadomości przyrodnicze o krajobrazie, klimacie i życiu na Antarktydzie,
 • potrafi zastosować właściwe konstrukcje gramatyczne (there is, there are) opisując zdjęcia,
 • potrafi dostrzec piękno otaczającej nas przyrody,
 • wie jak zdrowo spędzić wolny czas, jak odpoczywać,
 • zna podstawowe figury geometryczne i potrafi je wskazać na oglądanych zdjęciach,
 • potrafi odnaleźć proste, odcinki, prostokąty, trójkąty, kwadraty na zdjęciach przedstawiających znane budowle oraz bryłach 3D,
 • potrafi określić cechy charakterystyczne oglądanych figur geometrycznych,
 • zna własności poznanych czworokątów,
 • potrafi rozwiązywać nietypowe zadania matematyczne,
 • omawia budowę płytowa litosfery,
 • wymienia elementy charakterystyczne krajobrazu Islandii na podstawie fotografii,
 • wyjaśnia znaczenie terminów: wulkan, magma, lawa, erupcja, gejzer, bazalt,
 • opisuje warunki występowania gejzerów na Islandii,
 • potrafi rozpoznać słynne biblioteki na oglądanych zdjęciach,
 • zapoznaje się z miejscem akcji, czasem wydarzeń w świecie lektury „Opowieści z Narnii” (Wielka Brytania, czasy II Wojny Światowej),
 • przenosi się do fantastycznego świata Narnii oglądając zdjęcia przedstawiające zimowe krajobrazy,
 • opisuje mechanizm wytwarzania dźwięku w oglądanych na zdjęciach instrumentach muzycznych,
 • przedstawia rolę fal dźwiękowych w przyrodzie,
 • wymienia szkodliwe skutki hałasu,
 • podaje przykłady źródeł dźwięku,
 • opisuje mechanizm powstawania i rozchodzenia się fal dźwiękowych,
 • potrafi skompletować sprzęt do nagrywania (oświetlenie, statyw, kamera),
 • opanował rejestrację i synchronizację dźwięku,
 • opanował umiejętność pracy w środowisku 3D (kopiowanie i powielanie elementów),
 • potrafi rozplanować etapy projektu i je wdrożyć.

Materiały wykorzystane z platformy ClassVR:

 • zdjęcia Antarktydy,
 • zdjęcia pingwinów,
 • zdjęcie wyspy kangura,
 • zdjęcia rozgwieżdżonego nieba,
 • zdjęcia przedstawiające: ogród, łąkę, park i las,
 • technologia, sztuka przemysłowa,
 • fraktale,
 • bryły 3D,
 • Matematyka 3D,
 • Witraż Wieża Hakone,
 • zdjęcia gejzerów i wulkanów na Islandii,
 • budowa wulkanu,
 • zdjęcia bibliotek,
 • zdjęcia Londynu: Big Ben, angielska budka telefoniczna, Londyn nocą,
 • zimowe pejzaże,
 • Katedra św. Bazylego,
 • Karnawał w Rio de Janeiro,
 • próba baletowa „Dziadek do orzechów”,
 • muzycy w Indiach,
 • muzycy uliczni w Afryce,
 • instrumenty: trąbka, pianino, skrzypce,
 • gramofon,
 • aparat fotograficzny,
 • oświetlenie,
 • statyw,
 • mikrofony,
 • gimbal,
 • drukarka 3D,
 • Tinkercad.

#LaboratoriaPrzyszłości- lekcja z edukacji wczesnoszkolnej w klasie 2a

Data: 01.02.2023 r.

Prowadzący- Bożena Struk

Temat: Antarktyda- kontynent położony najdalej na południe Ziemi. Pingwiny    Adeli- ich życie i zwyczaje.

Celem zajęć było poszerzenie wiadomości przyrodniczych o krajobrazie, klimacie i życiu na Antarktydzie oraz poznanie wyglądu i życia pingwinów.

Po zakończonej lekcji uczeń:

 • zna informacje o Antarktydzie i wypowiada się na jej temat,
 • wie, że ludzie zamieszkujący ten kontynent to głównie naukowcy,
 • wie, gdzie położona jest Antarktyda i potrafi ją wskazać na mapie i na globusie,
 • opisuje wygląd i życie pingwinów,
 • wymienia i wskazuje części ciała pingwina,
 • wie, w jaki sposób pingwiny są przystosowane do życia w lodowej krainie,
 • ma świadomość istnienia zagrożenia ze strony środowiska naturalnego.

Środki dydaktyczne:

– podręcznik kl.2 „Nowi Tropiciele”,

– globus, mapa świata,

– materiały z platformy Class VR  #LaboratoriaPrzyszlosci:

 • Antarktyda na Przylądku Adare,
 • Góra Peak,
 • Azimuth Hill Antarctica,
 • Krajobraz polarny,
 • Szczyt Jutulhogget na Antarktydzie.

Uczniowie dzięki okularom VR wirtualnie przenieśli się w niezwykle surowe i   najbardziej odległe rejony świata, trwale pokryte lodem i śniegiem- Antarktydę. Poznali zaśnieżone krajobrazy i fascynującą przyrodę, w jednym z najzimniejszych miejsc znanych człowiekowi. Podziwiali piękne krajobrazy, wspinali się na szczyty gór. Oglądali pingwiny w ich naturalnym środowisku. Poznali życie tych niezwykłych ptaków, które doskonale przystosowały się do trudnych warunków w tej lodowej krainie. Zobaczyli jak niezręcznie poruszają się w warunkach lądowych, a jak doskonale radzą sobie w wodzie.

Było to fascynujące i niesamowite przeżycie dla wszystkich uczniów.


#LaboratoriaPrzyszlosci

Styczeń 2023 r.

Przeprowadzono 14 lekcji (informatyka – 4b, 5a, 8b; język angielski – 4a; zajęcia wyrównawcze z matematyki – 4b; zajęcia rozwijające z matematyki – 8b; edukacja wczesnoszkolna – 1b, 2a, 2b, 3b; biologia – 6b; geografia – 6a; język rosyjski – 8a, 8b), na których nauczyciele zwrócili szczególną uwagę na wzbogacanie słownictwa o nowe pojęcia a także ćwiczenie wyobraźni przestrzennej.

Dzięki warsztatom praktycznym z fotografii uczniowie będą mogli wykorzystać w przyszłości nabyte umiejętności w celu wykonania perfekcyjnego zdjęcia.

Na lekcjach języków obcych uczniowie mogli poszerzyć swoje słownictwo a także poszerzyć swoje umiejętności w wyszukiwaniu informacji nie tylko z zasobów Internetu.

Na lekcji geografii uczniowie mogli dowiedzieć się, dlaczego wybuchają wulkany a dzięki okularom VR mogli dostrzec wszystkie elementy ich budowy.

Na dodatkowych zajęciach uczniowie mogli rozwijać wyobraźnię przestrzenną. Poprzez rozwiązywanie zadań tekstowych, wirtualne wycieczki matematyczne uczniowie mogli sami doświadczać, próbować i eksperymentować.

Cele prowadzonych zajęć w pracowni multimedialnej.

Uczeń:

 • nabywa umiejętność korzystania z aparatu fotograficznego,
 • poznaje wszystkie ustawienia aparatu fotograficznego,
 • wykorzystuje oświetlenie naturalne i sztuczne,
 • nabywa umiejętność rozplanowywania wnętrza,
 • wie, w jaki sposób przygotować elementy do wydruku,
 • potrafi opisać swoich krewnych w języku obcym,
 • uczeń potrafi opisać rodzinę królewską w języku obcym,
 • umie wymienić elementy budowy wulkanu,
 • wie, dlaczego wybuchają wulkany,
 • rozpoznaje skałę wulkaniczną,
 • umie wyjaśnić pojęcie gejzer,
 • rozpoznaje owoce i warzywa niezbędne do przygotowania rosyjskich dań narodowych,
 • posługuje się słownikiem dwujęzycznym,
 • współpracuje w parze,
 • zna podstawowe figury geometryczne i potrafi je wskazać na oglądanych zdjęciach,
 • potrafi odnaleźć proste, odcinki, prostokąty, trójkąty, kwadraty na zdjęciach przedstawiających znane budowle oraz bryły 3D,
 • zna podstawowe własności brył i potrafi wskazać je na oglądanych zdjęciach,
 • umie opisać obserwowaną bryłę i obliczyć jej pole i objętość,
 • potrafi wskazać na mapie świata Antarktydę,
 • potrafi udzielić informacji na temat Antarktydy,
 • potrafi opisać budowę pingwina na podstawie oglądanego zdjęcia,
 • wskazuje środowisko życia pajęczaków,
 • omawia cechy morfologiczne pajęczaków,
 • wskazuje cechy adaptacyjne pajęczaków umożliwiające opanowanie środowiska,
 • rozróżnia pajęczaki spośród innych stawonogów,
 • rozpoznaje na oglądanych zdjęciach ptaki zimujące w Polsce,
 • wie, czym można dokarmiać ptaki,
 • wie, jak może pomóc ptakom przetrwać zimę,
 • wie, co ptaki jedzą w naturalnych warunkach,
 • wzbogaca swoje słownictwo o nowe pojęcia topnienie i skraplanie,
 • wie, jakie znaczenie ma woda dla ludzi i zwierząt.

Materiały wykorzystane z platformy ClassVR:

 • aparat fotograficzny,
 • oświetlenie fotograficzne,
 • the Royal Family,
 • gejzery w Islandii,
 • budowa wulkanu,
 • zdjęcia przedstawiające wybuch wulkanu,
 • talerz z owocami,
 • róg obfitości,
 • mieszanka owoców,
 • rynek w Jordanii,
 • sprzedawca warzyw w Bangladeszu,
 • zasoby projektowania, technologii,
 • sztuka przemysłowa,
 • fraktale,
 • kształty 3D,
 • matematyka 3D,
 • zdjęcia Antarktydy,
 • zdjęcia pingwinów,
 • pająk Czarna Wdowa,
 • Niebieski Motyl,
 • gąsienica – larwa motyla – poczwarka,
 • ważka,
 • pszczoła Murarka,
 • modliszka,
 • Krab Królewski,
 • zdjęcia ptaków 3D.

Wykorzystanie drukarki 3D

PRACOWNIA TECHNICZNA

Przeprowadzono pięć lekcji o tematyce:

Ochrona i zdobienie drewna (4a, 4b).

Zdobienie drewna technika decoupage’u (4a, 4b).

Prowadzący: Agnieszka Charko

Na lekcjach nauczyciel zwrócił szczególną uwagę na bezpieczne wykorzystanie narzędzi w celu wykonania rękodzieła.

Cele prowadzonych zajęć w pracowni technicznej.

Uczeń:

– bezpiecznie posługuje się przyborami i urządzeniami zakupionymi z projektu,

– poznaje techniki zdobienia, intarsji, inkrustacji i pirografii,

– poznaje sposoby ochrony drewna,

– poznaje technikę decoupage’u,

– tworzy rzeczy użytkowe i ozdabia je.

Materiały wykorzystane na zajęciach:

– szczotka druciana,

– zestaw pędzli,

– wypalarka do drewna,

– krążki brzozowe.


#LaboratoriaPrzyszłości – lekcja biologii VI b

Data: 13.01.2013 r.

Prowadzący: Joanna Szczypek

Temat: Pajęczaki – stawonogi, które mają cztery pary odnóży.

Cel ogólny: rozpoznawanie pajęczaków wśród innych stawonogów.

Cele lekcji:

Uczeń potrafi:

• wskazać środowisko życia pajęczaków,

• omówić cechy morfologiczne pajęczaków,

• wykazać przystosowania do trybu życia,

• wskazać cechy adaptacyjne pajęczaków umożliwiające opanowanie środowiska życia,

• rozróżnić pajęczaki wśród innych stawonogów.

Środki dydaktyczne:

– podręcznik do biologii „Puls życia”

– materiały z platformy ClassVR #LaboratoriaPrzyszlosci

 • Pająk Czarna Wdowa
 • Niebieski motyl
 • Gąsienica – larwa motyla
 • Poczwarka
 • Ważka
 • Pszczoła murarka
 • Modliszka
 • Krab Królewski

         Uczniowie korzystając z zasobów #LaboratoriaPrzyszlosci, oglądając Czarną Wdowę wskazali charakterystyczne cechy budowy pajęczaków. Przeglądając inne okazy stawonogów, potrafili wskazać różnice w budowie trzech grup stawonogów.

         Oglądając owady zwrócili uwagę na różne typy aparatów gębowych. Prześledzili etapy rozwoju motyla.

         Wykorzystując obrazy 3D #LaboratoriaPrzyszlosci, uczniowie widzieli bliżej poszczególne elementy budowy różnych grup stawonogów, być może to pozwoli im na dłuższe zapamiętanie charakterystycznych cech dotyczących każdej grupy stawonogów.#LaboratoriaPrzyszlosci

Grudzień 2022 r.

Przeprowadzono 26 lekcji (informatyka – 4a, 6a, 6b; język angielski – 4a, 5a, 5b; zajęcia rozwijające z matematyki – 5ab; fizyka – 7a, 8a, 8b; zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – 3b, 4b, 5a; edukacja wczesnoszkolna – 1b, 2a, 2b, 3b; wychowanie fizyczne – 5a, 5b, 6a, 6b; religia – 2b; biologia – 6a; język rosyjski – 8a, 8b; historia – 5a), na których nauczyciele zwrócili szczególną uwagę na wykorzystanie poznanej wiedzy w życiu codziennym (sygnalizacja świetlna, lampki choinkowe, stacja pogody). Uczniowie mogli zastosować wirtualną płytkę Arduino (Tinkercad) do budowania obwodów elektronicznych. Na zajęciach wykorzystano kostkę 3D w celu dostrzeżenia większej ilości cech charakterystycznych oglądanych owadów.

Na lekcji języka angielskiego uczniowie mogli poznać historię słynnych zamków dzięki wirtualnej rzeczywistości mogli się przenieść do minionych epok.

Uczniowie na lekcji fizyki dzięki okularom ClassVR mogli zaobserwować kolejne etapy tworzenia się zorzy polarnej.

Na lekcjach informatyki mieli możliwość dokonania profesjonalnej obróbki zrobionego wcześniej przez siebie zdjęcia (kamera 3D, gimbal).

Na wybranych lekcjach uczniowie w sposób wirtualny mogli poruszać się
w zwiedzanych miejscach (joystick).

Cele prowadzonych zajęć w pracowni multimedialnej.

Uczeń:

 • buduje prosty układ elektroniczny,
 • programuje płytkę Arduino,
 • zna i potrafi rozpoznać słynne zamki Europy,
 • zna najważniejsze informacje, fakty z historii znanych zamków,
 • potrafi wskazać prostopadłe, równoległe elementy oglądanych mostów,
 • dostrzega zależności między nauka geometrii a jej zastosowaniem w życiu codziennym,
 • wie jak i dlaczego powstaje zorza polarna,
 • dostrzega związek pomiędzy wybuchami w Słońcu a powstawaniem zorzy polarnej na Ziemi,
 • wie, że pole magnetyczne Ziemi chroni nas przed skutkami wybuchów w Słońcu,
 • wie, że w powstaniu zorzy polarnej biorą udział fale Alfvena,
 • potrafi obsługiwać sprzęt Arduino – video,
 • zna zasady dobrego kadrowania i kompozycji zdjęcia,
 • potrafi wskazać narządy człowieka na prezentowanych zdjęciach,
 • potrafi wskazać, jakim zmysłem odbieramy dane zjawisko,
 • może doświadczyć kibicowania na największych stadionach świata,
 • dostrzega różnice w sposobie obchodzenia świąt Bożego Narodzenia w różnych zakątkach świata dzięki platformie ClassVR,
 • zna tradycje Świat Bożego Narodzenia w Wielkiej Brytanii dzięki możliwości wirtualnego przeniesienia się na Jarmark Bożonarodzeniowy,
 • ma możliwość wzbogacenia swojej wiedzy o owadach poprzez oglądanie ich w 3D (kostka….),
 • rozpoznaje główne zabytki i znane miejsca w Rosji,
 • umie opisać cechy charakterystyczne zimowego krajobrazu (ClassVR),
 • zna zasady bezpiecznego wypoczynku w okresie zimowym,
 • wskazuje na oglądanych obrazach przykłady zjawisk opisanych za pomocą prawa Archimedesa, wirtualne nurkowanie,
 • rozpoznaje świątynie muzułmańską oraz charakterystyczne jej cechy.

Materiały wykorzystane z platformy ClassVR:

 • Arduino,
 • Tinkercad,
 • Widok na zamek w Edynburgu,
 • Zdjęcia zamków w Anglii,
 • Krzyztopor Palace,
 • Konstrukcje największych mostów na świecie,
 • Zdjęcia i animacje przedstawiające zorzę polarną,
 • Gimbal,
 • Kamera 3D,
 • Aparat fotograficzny,
 • Oświetlenie foto,
 • Pokój sensoryczny,
 • Zdjęcia przedstawiające części ciała człowieka,
 • Największe stadiony na świecie,
 • Graffiti Finlandia,
 • Próba baletowa „Dziadek do orzechów”,
 • Symulacja lotu małym samolotem,
 • Christmas 2021,
 • Christmas market around the UK,
 • Zdjęcia owadów,
 • Zdjęcia przedstawiające najważniejsze zabytki Rosji,
 • Zdjęcia przedstawiające zimowe pejzaże, zabawy na śniegu,
 • Inside a Submarine,
 • Diving with Sharks,
 • Nurkowanie wrakowe,
 • Tratwa Whitewater i kajak, Idaho,
 •  Zdjęcia przedstawiające muzułmańskie świątynie.

Wykorzystanie drukarki 3D

Wykorzystanie kamerki 360o

Jasełka


#LaboratoriaPrzyszłości – lekcja języka angielskiego w klasie V b

Data: 05.12.2022 r.

Prowadzący – Marzena Demianiuk

Temat: Famous castles.

Celem zajęć było zapoznanie uczniów ze słynnymi zamkami w szczególności w Wielkiej Brytanii.

Środki dydaktyczne:

– podręcznik i ćwiczenia Brainy 5

– materiały z platformy ClassVR #LaboratoriaPrzyszlosci:

 • Zamek Conwy
 • Wewnątrz zamku Warwick
 • Widok na zamek w Edynburgu
 •  Średniowieczny zamek Francja
 •  Excalibur
 • Krzyztopor Palace


Po zakończonej lekcji uczeń:

 • rozpoznaje omówione zamki,
 • potrafi określić położenie poznanych obiektów,
 • zna najważniejsze informacje dotyczące zamków,
 • zna najważniejsze fakty z historii Wielkiej Brytanii.

Dzięki przystąpieniu naszej szkoły do programu #LaboratoriaPrzyszlosci, lekcje kulturowe języka angielskiego nabrały innego wymiaru.

Zajęcia miały na celu rozwijanie świadomości i wrażliwości kulturowej. Uczniowie spacerując po niezwykłych zamkach mogli poczuć się jak prawdziwi turyści i podziwiać piękno tych niezwykłych i magicznych miejsc. Dzięki temu, że mogli, choć na chwilę przenieść się w inne miejsca omawiane treści na pewno na długo pozostaną w ich pamięci.


Wycieczka do muzeum z #LaboratoriamiPrzyszłości

28.11.2022 r. grupa uczniów uczęszczających na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzone przez pedagoga szkolnego p. Annę Hryciuk wybrała się na wycieczkę do wirtualnego muzeum.

Dzięki okularom VR wyprawa do paryskiego muzeum Luwr, czy nowojorskiego Metropolitan Museum of Art zajęła im tylko chwilkę. Kontakt z dziełami wybitnych twórców był wstępem do treningu umiejętności społecznych związanych z właściwym zachowaniem się w muzeum.

Po pełnym zachwytów zwiedzaniu muzeum uczniowie wybrali się na targ Jordanii. Tutaj ćwiczyli spostrzegawczość i koncentrację uwagi. Uczniowie szukali owoców lub warzyw zgodnie z opisem nauczyciela, zaczynających lub kończących się na konkretną głoskę.

Swoją podróż z #LaboratoriamiPrzyszłości uczniowie zakończyli w wirtualnym pokoju sensorycznym, gdzie na piaszczystej plaży, wpatrzeni w błękit oceanu i nieba oddawali się zasłużonemu odpoczynkowi. Wspominali przy tym swój wakacyjny odpoczynek, dzieląc się
z kolegami wrażeniami z pobytu w różnych zakątkach Polski.


SPRAWOZDANIE

PRACOWNIA TECHNICZNA

Przeprowadzono pięć lekcji o tematyce:

Obróbka drewna – wyroby drewniane (4a).

Ptaszek z drewna lub ramka – szlifowanie (4b).

Notes – okładka, wykonanie wyklejki (5a).

Łączenie drewna – ptaszek (4a, 4b).

Prowadzący: Agnieszka Charko

Na lekcjach nauczyciel zwrócił szczególną uwagę na bezpieczne wykorzystanie narzędzi w celu wykonania rękodzieła.

Cele prowadzonych zajęć w pracowni technicznej.

Uczeń:

– bezpiecznie posługuje się przyborami i urządzeniami zakupionymi z projektu,

– potrafi wygładzić drewno (pilnik),

– potrafi łączyć tekturę z materiałem (pistolet na klej na gorąco),

– potrafi łączyć elementy drewnianej zabawki (wiertarka).

Materiały wykorzystane na zajęciach:

– piła kątowa,

– pilniki i tarniki,

– pistolet na klej na gorąco,

– wiertarka.


#LaboratoriaPrzyszlosci

listopad 2022 r.

Przeprowadzono 18 lekcji (matematyka – 5a, 6b; historia – 5b; informatyka – 4a, 4b, 5b, 6a, 6b, 7a, 8a, 8b; edukacja wczesnoszkolna – 2a, 2b, 3a; zajęcia rozwijające
z matematyki – 4a, 4b; zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – grupa uczniów z klas 4b, 5a, 5b, 6a; zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – grupa uczniów z klas 3a i 3b; zajęcia świetlicowe).

Cele prowadzonych zajęć w pracowni multimedialnej.

Uczeń:

 • potrafi opisać zaobserwowane elementy scen za pomocą ułamków zwykłych,
 • dostrzega różnice pomiędzy konkretnymi elementami na przedstawionych scenach
  i potrafi je wskazać,
 • potrafi wymienić budowle starożytnych Aten,
 • rozpoznaje amfory, jako przykład greckich sztuk plastycznych,
 • wyróżnia cechy krajobrazu Grecji,
 • opisuje amfiteatr,
 • zna zabytki i inne ważne obiekty Warszawy,
 • wie, co należy robić, aby ochronić się przed wirusami i bakteriami,
 • potrafi rozwiązywać zadania tekstowe związane z zastosowaniem jednostek masy,
 • poznaje gamę produktów spożywczych na sprzedaż w każdej lokalizacji,
 • poznaje różne rynki żywności na całym świecie,
 • wymienia i wskazuje części ciała,
 • wie, czym jest serce,
 • wie, co dzieje się z posiłkiem, który zjemy,
 • zna techniki i sposoby pozwalające na odprężenie i wyciszenie,
 • dostrzega zmiany w jesiennych pejzażach,
 • widzi jak zmienia się przyroda,
 • wie jak właściwie zachować się w muzeum,
 • potrafi podać rodzaje muzeów,
 • potrafi wskazać elementy Smart Home,
 • zna zasady podłączenia płytki Arduino,
 • potrafi budować proste układy elektroniczne w Tinkercad,
 • potrafi zaprojektować ozdoby na choinkę w programie Tinkercad.

Materiały wykorzystane z platformy ClassVR:

 • Scena dnia Van Gogha,
 • Scena nocy Van Gogha,
 • Akropol w Atenach,
 • Widok na Ateny z Akropolu,
 • Greckie amfory,
 • Płaskowyż na górze Olimp,
 • Teatr Dionizosa,
 • Minotaur,
 • Warszawa,
 • Delhi Spice,
 • Market in Cambodia,
 • Turkish Bazar,
 • Bakterie,
 • Wirusy,
 • Rysunki żywności (Polska, Stambuł, Cambodia, Wietnam, Istanbul, Jordania),
 • Świetliki o zachodzie słońca,
 • Tunel czasu,
 • Fale na zdalnej plaży,
 • Rzeka w lesie,
 • Jesień w Niemczech,
 • Balkon von Dresden,
 • The Met Museum NYC,
 • Tratwa Meduzy w Luwrze,
 • Pokój sensoryczny soundscape,
 • płytka Arduino,
 • płytka prototypowa,
 • układy elektryczne (dioda Led, rezystor, przycisk),
 • Tinkercad.

Na zajęciach nauczyciele poruszali różnorodne tematy, dzięki czemu uczniowie mogli obserwować przyrodę, zwiedzać muzea i najważniejsze zabytki wielu miast z całego świata a także spędzić chwile w pokojach sensorycznych zapewniających relaks i wyciszenie.

Prócz wirtualnych wypraw uczniowie mieli również możliwość wykazania się swoją kreatywnością podczas projektowania ozdób choinkowych w programie Tinkercad.

Wykorzystanie drukarki 3D

Arduino


#LaboratoriaPrzyszlosci – lekcja historii w klasie V b

Data: 07.11.2022 r.


prowadzący – Katarzyna Filipiuk

Temat: Powtórzenie wiadomości z rozdziału „Starożytna Grecja”.
 

Celem zajęć było powtórzenie i utrwalenia wiadomości z zakresu starożytnej Grecji.


Po zakończonej lekcji uczeń:

– charakteryzuje najważniejszych bogów, omawiając ich atrybuty i dziedziny życia, którym patronowali

– wskazuje na mapie: górę Olimp, Troję

– wskazuje różne dziedziny kultury i sztuki rozwijające się w starożytnej Grecji

– opisuje, jak narodził się grecki teatr i jakie było jego znaczenie dla Hellenów

– omawia wojny Greków z Persami

– przedstawia najwybitniejszych filozofów
– opisuje antyczne budowle

– posługuje się terminami: Wielkie Dionizje, Olimp, amfiteatr, tragedia, komedia, filozofia, igrzyska, olimpiada,

– umiejscawia na osi czasu datę: 776 rok p.n.e.

– wyjaśnia, kim byli: Myron, Fidiasz, Sofokles, Sokrates, Platon, Arystoteles, Hipokrates, Pitagoras, Tales z Miletu

Środki dydaktyczne:
– podręcznik „Wczoraj i dziś”
– mapa: Grecja w I tysiącleciu p.n.e.
– materiały z platformy ClassVR #LaboratoriaPrzyszlosci

 • Akropol w Atenach
 • Widok na Ateny z Akropolu
 • Greckie amfory
 • Płaskowyż na górze Olimp
 • Teatr Dionizosa
 • Minotaur – rzeźba

Dzięki przystąpieniu naszej szkoły do programu #LaboratoriaPrzyszlosci uczniowie, powtarzając trudny materiał o starożytnej Grecji, mogli lepiej
i efektywniej go przyswoić. Przenieśli się bowiem wirtualnie do starożytnych Aten – podziwiali panoramę miasta. Przespacerowali się po Akropolu i poznawali jego architekturę. Wspięli się na górę Olimp, dzięki czemu łatwiej zapamiętają cechy krajobrazu Hellady czy nazwę siedziby greckich bogów. Ponadto, posługując się  kostkami, z uwagą przyjrzeli się rzeźbie Minotaura oraz greckim amforom. Być może na dłużej zapiszą się w ich pamięci kształty, kolory i zdobienia naczyń ceramicznych. Wyprawę do starożytnego świata uczniowie zakończyli w teatrze Dionizosa,
z którego mogli przenieść się do niezwykłego świata antycznej komedii lub tragedii.
Piątoklasiści z wielkim zaangażowaniem i zaciekawieniem uczestniczyli
w zajęciach.


#LaboratoriaPrzyszlosci

październik 2022 r.

Przeprowadzono 26 lekcji (zajęcia z wychowawcą – 6b, edukacja wczesnoszkolna – 2a, 2b, 3a, 3b; zajęcia wyrównawcze z matematyki – 4a, 4b; zajęcia rozwijające z matematyki – 4ab; fizyka – 7a; historia – 6a; j. polski – 4b; lekcja biblioteczna – grupa uczniów z klas 2b, 3a, 7a, 8b; informatyka – 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 8a, 8b; j. rosyjski – 8b; matematyka – 6b; j. angielski – 8b, na których nauczyciele zwrócili szczególną uwagę na możliwości, jakie daje platforma ClassVR oraz druk 3D.

Cele prowadzonych zajęć w pracowni multimedialnej.

Uczeń:

 • rozróżnia pory roku,
 • opisuje cechy oglądanego krajobrazu jesiennego,
 • wskazuje i nazywa elementy brył,
 • posługuje się wyobraźnia przestrzenną,
 • podaje własności oglądanych brył,
 • rozróżnia bryły przestrzenne,
 • podaje przyczyny i skutki wypraw geograficznych,
 • potrafi opisać budowę okrętu z przełomu wieków XV i XVI,
 • zna osiągnięcia cywilizacji prekolumbijskiej,
 • zna cechy charakterystyczne sztuki renesansu,
 • zna dokonania artystów renesansowych,
 • poznaje zabytki Szwecji,
 • rozwija zainteresowania naukowe,
 • wzmacnia kreatywność w myśleniu i działaniu,
 • zauważa i rozumie korelację międzyprzedmiotową,
 • wie jak zbudowany jest atom,
 • nazywa poszczególne elementy atomu.

Materiały wykorzystane z platformy ClassVR:

 • matematyka 3D,
 • kształty 3D,
 • fraktale,
 • Christopher Columbus – statek Krzysztofa Kolumba,
 • Aucient Maya – Acropolis del Nort,
 • Caracol Mayan Ruins,
 • Chichen Itsa Meksyk,
 • Pałac Gubernatora w Meksyku,
 • Ceramiczne naczynie Maya,
 • Palanque,
 • Tikal,
 • Wnętrze kaplicy Sykstyńskiej,
 • Da Vinci Flying Machine,
 • Sztokcholm – museum Nobla,
 • Pałac Krolewski w Szwecji,
 • Sztokholm, Szwecja – Ratusz,
 • Avantis World Showcasc,
 • prezentacje naukowe (generacja prądu, czas i przestrzeń),
 • Space 3D,
 • mosty (konstrukcje),
 • nowoczesne budowle (jakie bryły przypominają),
 • fotografie 360o Starego i Nowego Arbatu,
 • zdjęcia przedstawiające wydarzenia związane z Hallowen,
 • zdjęcia wystaw i dekoracji domów z okazji Halloween,
 • jesienne pejzaże z całego świata,
 • model jądrowy atomu,
 • model planetarny atomu,
 • atom modelu kwantowego,
 • Układ Słoneczny.

Na zajęciach nauczyciele poruszali różnorodne tematy. Uczniowie mieli zaś możliwość uczestniczenia w wielu wirtualnych wyprawach.


W tym miesiącu przeprowadzono lekcje dotyczące zagadnień związanych z drukiem 3D. W klasach 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 8a i 8b zrealizowano temat „Przygotowanie projektu 3D Tinkercad”. Na zajęciach zapoznano uczniów z problematyką projektowania obiektowego 3D a także zapoznano z platformą Tincercad. Zajęcia pozwoliły na poznanie sposobu przygotowania materiałów, przygotowania drukarki 3D do wydruku oraz obróbki materiału do drukowania. Zajęcia dały przede wszystkim sposobność zrozumienia, jakie możliwości daje druk 3D.

Uczniowie klas ósmych mieli możliwość uczestniczenia w mobilnych #LaboratoriachPrzyszłości. Warsztaty odbywały się z podziałem na dwie grupy. Jedna grupa uczestniczyła w warsztatach dotyczących druku 3D. Uczniowie brali udział w przygotowaniu materiałów i wydruku na drukarce 3D. Prelegent przedstawił podstawowe cechy typowej drukarki 3D zaprezentował również rodzaje druku 3D oraz wystawkę zawierającą wydrukowane wcześniej pomoce dydaktyczne. Drugie warsztaty dotyczyły sztucznej inteligencji. Na wykładzie omówiono różnice pomiędzy sztuczną inteligencją a żywym człowiekiem. Podczas dyskusji uczniowie doszli do wniosku gdzie można spotkać się ze sztuczną inteligencją w życiu codziennym. Zaprezentowano grę (papier, kamień, nożyce), w której sztuczna inteligencja rozpoznawała kształt zeskanowanej dłoni.Wykorzystanie drukarki 3D

Wykorzystanie kamerki 360o

26 października w naszej szkole uczniowie klas pierwszych mieli swoje święto „Ślubowanie klas I”. Tego dnia wykorzystano kamerę Insta360 oraz aparat fotograficzny
z funkcją kamery – LPLP oraz oprogramowania do nieliniowej edycji wideo HitFilm Express w celu upamiętnienia tej uroczystości.

Ślubowanie Pierwszoklasistów (tu pojawi się materiał z uroczystości)


#LaboratoriaPrzyszlosci – lekcja historii w klasie 6a

prowadzący: Małgorzata Kowaluk

Temat: Podsumowanie rozdziału I – Narodziny nowożytnego świata.

Celem lekcji było powtórzenie i utrwalenie:

 • przyczyn i skutków wypraw geograficznych,
 • przyrządów nawigacyjnych i budowy okrętów używanych na przełomie XV i XVI wieku,
 • osiągnięć cywilizacji prekolumbijskich,
 • cech charakterystycznych sztuki renesansu i dokonań artystów tej epoki,
 • przyczyn i skutków reformacji.

Środki dydaktyczne wykorzystane podczas lekcji:

 • gra Trimino: Narodziny nowożytnego świata
 • karta pracy
 • materiały z platformy ClassVR:

Christopher Columbus – Statek Krzysztofa Kolumba

Ancient Maya: Acropolis del Norte

Caracol Mayan Ruins

Chichen Itza Meksyk

Pałac Gubernatora w Meksyku

Ceramiczne naczynie Maya

Palanque

Tikal

Aleja zmarłych w Meksyku

Aztec Ruin Nowy Meksyk

Kivas Nowy Meksyk

Wnętrze Kaplicy Sykstyńskiej

Da Vinci Flying Machine

Wstępem do lekcji była gra Trimino: Narodziny nowożytnego świata.

Dzięki udziałowi w programie „#LaboratoraPrzyszłości” uczniowie przenieśli się na statek Krzysztofa Kolumba i mogli zobaczyć, jak wyglądała karawela, którą odkrywca dotarł do wybrzeży Ameryki. Następnie odbyła się wirtualna wycieczka po ruinach miast Majów i Azteków. Korzystając z okularów uczniowie obejrzeli także naczynie ceramiczne, którym posługiwali się Majowie, zwracając uwagę na jego wykonanie i zdobienie. Podsumowaniem tej części lekcji było wypełnienie karty pracy dotyczącej osiągnięć cywilizacji prekolumbijskich.

Kolejnym etapem wycieczki było wnętrze Kaplicy Sykstyńskiej. Uczniowie oglądali renesansową budowlę, zwracali uwagę na cechy charakterystyczne dla epoki odrodzenia oraz podziwiali freski namalowane przez Michała Anioła.

Na koniec wirtualnej lekcji uczniowie zapoznali się z modelem maszyny latającej Leonarda da Vinci, którą mogli obejrzeć z wykorzystaniem okularów VR i kostki.


#LaboratoriaPrzyszlosci

Wrzesień 2022 r.

Przeprowadzono 13 lekcji (matematyka: 5b, 8a; zajęcia rozwijające z matematyki: 5a, 5b; fizyka: 8a; informatyka: 8a, 8b; język angielski: 6a, 8a; historia: 4a,5a; edukacja wczesnoszkolna: 1a, 1b, 2b), na których nauczyciele zwrócili szczególną uwagę na zasady pracy w pracowni „#LaboratoriaPrzyszłości” oraz prawidłowe użycie sprzętu (okulary VR, drukarka 3D).

Cele prowadzonych zajęć w pracowni multimedialnej.

Uczeń:

 • wie jak zbudowany jest atom,
 • nazywa poszczególne elementy atomu,
 • zna architekturę egipskich świątyń i grobowców,
 • zna warunki klimatyczne i geograficzne panujące w Egipcie,
 • potrafi opisać różnice charakteryzujące poszczególne pory roku (jesień),
 • rozróżnia bryły przestrzenne,
 • zna własności oglądanych brył,
 • nazywa poszczególne elementy brył,
 • posługuje się wyobraźnią przestrzenną.

Materiały wykorzystane z platformy ClassVR:

 • Kształty 3D,
 • Kształty brył 3D,
 • Matematyka 3D,
 • Model jądrowy atomu,
 • Model planetarny atomu,
 • Atom modelu kwantowego,
 • Układ Słoneczny,
 • Wyspa Amedee,
 • Bayern Monachium,
 • Rynek w Jordanii,
 • Festiwal słoneczników,
 • Latarniowy festiwal,
 • Planeta Ziemia,
 • Fraktale,
 • Dinozaury,
 • Anatomia człowieka,
 • Starożytna trumna egipska,
 • Starożytna świątynia egipska,
 • Popiersie Neferetiti,
 • Piramidy w Gizie,
 • Grobowiec Ramzesa VI,
 • Akropol w Atenach,
 • Widok Ateny Akropol,
 • Teatr Dionizosa,
 • Park Olimp,
 • Knossos,
 • Płaskowyż na górze Olimp,
 • Tours – Stonehenge,
 • Zwierzęta (Bawół 3D),
 • Żyrafy w Rydze ZOO,
 • Walking with Lions,
 • Jarmark bożonarodzeniowy w Anglii,
 • Jesienne pejzaże z całego świata,
 • Zdjęcia sferyczne,
 • Materiały wideo w technologii 360o,
 • Gry edukacyjne.

Na zajęciach nauczyciele poruszali różnorodne tematy, uczniowie mieli zaś możliwość uczestniczenia w wielu wirtualnych wycieczkach.

Wykorzystanie kamerki 360o

Wykorzystanie drukarki 3D

Zdj.drukarka

Zdj. pi

Zdj. karabińczyk

Zdj. kąty


#LaboratoriaPrzyszłości

Co to znaczy oszacować? Dlaczego jest to pożyteczna umiejętność? Czy są takie sytuacje, kiedy lepiej jest oszacować wynik niż liczyć? I co z takimi sytuacjami, kiedy samo oszacowanie nie wystarczy i naprawdę musimy policzyć?

Przed możliwością odpowiedzenia na te pytania stanęli uczniowie klas piątych uczęszczający na zajęcia koła matematycznego „ABAKUS” prowadzonego przez p. Ewę Derehajło.

Dzięki okularom VR uczniowie mogli uczestniczyć w wirtualnej wycieczce m.in. na wyspę Amedee, stadion Bayern Monachium czy targ w Jordanii. Podczas zwiedzania ciekawych miejsc mieli oni możliwość zmierzenia się z szacowaniem różnej ilości danych obiektów oraz liczenia ich na różne sposoby. Uczniowie zrozumieli, że czasami lepiej wykonać pomiary i obliczenia w małej skali po to, aby można ich było użyć do przewidzenia, co wydarzy się w skali większej.


Laboratoria Przyszłości to Program skierowany m.in. do szkół podstawowych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu nasza szkoła otrzymała od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów. 

W ramach programu szkoła za otrzymane wsparcie finansowe zakupiliśmy wyposażenie techniczne potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.