Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca –  Martyna Wawryniuk
Z-ca przewodniczącej – Nikola Tymoszuk
Sekretarz – Szymon Syryjczyk
Członkowie – Maja Johan, Paulina Waszczuk, Julia Derehajło
Opiekunem SU została pani Joanna Szczypek.