Samorząd Uczniowski

W roku szkolnym 2023/24 w skład Rady Samorządu Uczniowskiego weszli następujący uczniowie klas VII
Przewodniczący: Hodun Aleksander
Z-ca przewodniczącego: Waszczuk Kornelia
Sekretarz: Woźniak Maja
Członkowie: Filipiuk Michał, Lendzioszek Maja, Siemieniuk Juliusz, Tymoszuk Sandra
Opiekun SU: Joanna Szczypek
GRATULUJEMY!!! Życzymy samych sukcesów!