Sprawozdania finansowe

Bilans jednostki budżetowej za 2020 rok – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Konstantynowie https://ugkonstantynow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/BJB.pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2020 rok – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Konstantynowie https://ugkonstantynow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/ZZwFJ.pdf

Wyciąg z danych zawartych w załączniku „Informacja dodatkowa” za 2020 rok – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Konstantynowie – https://ugkonstantynow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/INF_ZSP.pdf

Rachunek zysków i strat jednostki za 2020 rok – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Konstantynowie – https://ugkonstantynow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/RACH_ZSP.pdf