Sprawozdania finansowe

Informacja dodatkowa do bilansu jednostki za 2022 rok – Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Konstantynowie – https://ugkonstantynow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/korektanr1-ivkwartal-2022-f-inf-0601072-zespolszkolno-przedszkolnywkonstantynowie.pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2022 rok – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Konstantynowie – https://ugkonstantynow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/zestawienie-zmian-funduszu-zespol-szkolno-przedszkolny-w-konstantynowie.pdf

Bilans jednostki budżetowej za 2022 rok – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Konstantynowie – https://ugkonstantynow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/bilans-jednostkowy-zespol-szkolno-przedszkolny-w-konstantynowie.pdf

Rachunek zysków i strat jednostki za 2022 rok – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Konstantynowie – https://ugkonstantynow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/rachunek-zyskow-i-strat-zespol-szkolno-przedszkolny-w-konstantynowie.pdf

Bilans jednostki budżetowej za 2021 rok – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Konstantynowie – https://ugkonstantynow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Bilans_jednostkowy_Zespol_w_Konstantynowie.pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2021 rok – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Konstantynowie – https://ugkonstantynow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Zestawienie_zmian_w_funduszu_Zespol_w_Konstantynowie.pdf

Rachunek zysków i strat jednostki za 2021 rok – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Konstantynowie – https://ugkonstantynow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Rachunek_zyskow_i_strat_Zespol_w_Konstantynowie.pdf

Bilans jednostki budżetowej za 2020 rok – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Konstantynowie – https://ugkonstantynow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/BJB.pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2020 rok – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Konstantynowie – https://ugkonstantynow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/ZZwFJ.pdf

Wyciąg z danych zawartych w załączniku „Informacja dodatkowa” za 2020 rok – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Konstantynowie – https://ugkonstantynow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/INF_ZSP.pdf

Rachunek zysków i strat jednostki za 2020 rok – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Konstantynowie – https://ugkonstantynow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/RACH_ZSP.pdf