Rada Rodziców


Szanowni Rodzice

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie zwraca się z uprzejmą prośbą o dokonywanie wpłat składek

na rok szkolny 2019/2020.

Fundusze zostaną zagospodarowane na potrzeby naszych dzieci i będą wspierać ich funkcjonowanie w Szkole na różnych płaszczyznach.

Składkę można wpłacać:

  • do wychowawcy klasy
  • do skarbnika

Z  wyrazami szacunku
Rada Rodziców
przy Szkole Podstawowej w Konstantynowie


Rada Rodziców jest reprezentacją wszystkich rodziców uczniów danej szkoły. Składa się z przedstawicieli rad oddziałowych, czyli tzw. „trójek klasowych”, wybranych przez rodziców uczniów danej klasy.

PRZEDSTAWICIELE RADY RODZICÓW

w roku szkolnym 2019/2020

Zarząd Rady Rodziców

Przewodniczący

Paweł Doroszuk

Zastępca Przewodniczącego

Justyna Kaszewiak

Skarbnik

Sylwia Kowaluk

Sekretarz

Emilia Stępnik

Członkowie

Anna Kusek
Jolanta Jeżewska
Justyna Chomiuk
Katarzyna Kondraciuk
Kinga Wereszko
Ilona Kowaluk
Agnieszka Omelaniuk
Marzena Filipiuk
Teresa Syryjczyk
Angelika Rogoźnicka-Zwirkowska
Wojciech Szczukocki

Pliki do pobrania:

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Konstantynowie
Kompetencje i zasady działania Rady Rodziców
Vademecum finansów Rad Rodziców