Rada Rodziców


Szanowni Rodzice

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie zwraca się z uprzejmą prośbą o dokonywanie wpłat składek na rok szkolny 2022/2023.

Fundusze zostaną zagospodarowane na potrzeby naszych dzieci i będą wspierać ich funkcjonowanie w Szkole na różnych płaszczyznach.

Składkę można wpłacać:

  • do wychowawcy klasy
  • do skarbnika

Składka wynosi 50 zł (od rodziny).

Z  wyrazami szacunku
Rada Rodziców
przy Szkole Podstawowej w Konstantynowie

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

1. Przewodniczący – Bodzon Karolina

2. Zastępca przewodniczącego – Brojek Katarzyna

3. Sekretarz – Hawryluk Krystyna

4. Skarbnik – Kowaluk Ilona