Rada Rodziców


Szanowni Rodzice

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie zwraca się z uprzejmą prośbą o dokonywanie wpłat składek na rok szkolny 2020/2021.

Fundusze zostaną zagospodarowane na potrzeby naszych dzieci i będą wspierać ich funkcjonowanie w Szkole na różnych płaszczyznach.

Składkę można wpłacać:

  • do wychowawcy klasy
  • do skarbnika

Z  wyrazami szacunku
Rada Rodziców
przy Szkole Podstawowej w Konstantynowie


Rada Rodziców jest reprezentacją wszystkich rodziców uczniów danej szkoły. Składa się z przedstawicieli rad oddziałowych, czyli tzw. „trójek klasowych”, wybranych przez rodziców uczniów danej klasy.

PRZEDSTAWICIELE RADY RODZICÓW

w roku szkolnym 2020/2021

Zarząd Rady Rodziców

Przewodniczący

Anna Kusek

Zastępca Przewodniczącego

Magdalena Kaliszuk

Skarbnik

Ilona Kowaluk

Sekretarz

Emilia Stępnik

Pliki do pobrania:

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Konstantynowie
Kompetencje i zasady działania Rady Rodziców
Vademecum finansów Rad Rodziców