Rekrutacja do szkoły podstawowejKonstantynów, 18 marca 2022 r.

LISTA

KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH
DO DO KLASY PIERWSZEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W KONSTANTYNOWIE NA ROK SZKOLNY 2022/2023

  1. Chraniuk Ines
  2. Demianiuk Milena
  3. Kopaczuk Wojciech
  4. Maciejuk Julia

Konstantynów, 11 marca 2022 r.

LISTA

KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH
DO PRZYJĘCIA DO KLASY PIERWSZEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W KONSTANTYNOWIE NA ROK SZKOLNY 2022/2023

  1. Chraniuk Ines
  2. Demianiuk Milena
  3. Kopaczuk Wojciech
  4. Maciejuk Julia

Rekrutacja do klasy 1 Szkoły Podstawowej

im. A. Mickiewicza w Konstantynowie

na rok szkolny 2022/2023

Zarządzenie Nr 2/2022 Wójta Gminy Konstantynów z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Konstantynów na rok szkolny 2022/2023 wraz z terminami przeprowadzenia

Uchwała Nr XXI/137/17 Rady Gminy Konstantynów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Konstantynów
Uchwała Nr XXV/179/21 Rady Gminy Konstantynów z dnia 30 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Konstantynów
Zgłoszenie dziecka do Szkoły Podstawowej
Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do Szkoły Podstawowej