Rekrutacja do szkoły podstawowej

Konstantynów, 20 marca 2023 r.

LISTA

KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO KLASY PIERWSZEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W KONSTANTYNOWIE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 1. Firsiuk Igor
 2. Firsiuk Zuzanna
 3. Nitychoruk Jakub 
 4. Nurzyński Antoni
 5. Paluch Jan
 6. Zarębiuk Nikola

Konstantynów, 10 marca 2023

Lista dzieci

zakwalifikowanych do przyjęcia

do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza

w roku szkolnym 2023/2024

 1. Firsiuk Igor
 2. Firsiuk Zuzanna
 3. Nitychoruk Jakub
 4. Nurzyński Antoni
 5. Paluch Jan
 6. Zarębiuk Nikola

Rekrutacja do klasy 1 Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2023/2024

Zarządzenie Nr 1/2023 Wójta Gminy Konstantynów z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Konstantynów na rok szkolny 2023/2024 wraz z terminami przeprowadzenia

Uchwała Nr XXI/137/17 Rady Gminy Konstantynów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Konstantynów

Uchwała Nr XXII/149/17 Rady Gminy Konstantynów z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Konstantynów

Uchwała Nr XXV/179/21 Rady Gminy Konstantynów z dnia 30 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Konstantynów

Zgłoszenie dziecka do Szkoły Podstawowej
Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do Szkoły Podstawowej

Rekrutacja do klasy 1 Szkoły Podstawowej

im. A. Mickiewicza w Konstantynowie

na rok szkolny 2022/2023

Zarządzenie Nr 2/2022 Wójta Gminy Konstantynów z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Konstantynów na rok szkolny 2022/2023 wraz z terminami przeprowadzenia

Uchwała Nr XXI/137/17 Rady Gminy Konstantynów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Konstantynów
Uchwała Nr XXV/179/21 Rady Gminy Konstantynów z dnia 30 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Konstantynów
Zgłoszenie dziecka do Szkoły Podstawowej
Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do Szkoły Podstawowej