Biblioteka


Regulamin

8. Nocy Bibliotek 2022

w Bibliotece Szkoły Podstawowej

im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem 8.Nocy Bibliotek 2022 jest Biblioteka Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie

i włącza się w ogólnopolską akcję. Koordynatorem szkolnego przedsięwzięcia jest: mgr Edyta Chwedoruk, opiekun: mgr Ewelina Kamińska.

 • Organizację 8.Nocy Bibliotek 2022 określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem jej rozpoczęcia

i obowiązuje do czasu jej zakończenia.

 • 8.Noc Bibliotek 2022 rozpocznie się 21 października 2022 roku o godzinie 19:00, a zakończy się 22 października 2022 roku o godzinie 07:00.
 • Miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie, ul. Nowa 2, 21-543 Konstantynów.
 • Uczestnictwo w 8.Nocy Bibliotek 2022 jest bezpłatne.
 • Wydarzenie przeznaczone jest dla uczniów Koła Bibliotecznego.
 • Zgłoszenia przyjmowane będą do 17 października 2022 roku.
 • Liczba uczestników: 15 osób.
 • O udziale w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Regulamin 8.Nocy Bibliotek 2022 dostępny jest na stronie internetowej szkoły , w zakładce: Biblioteka.

§2 Zasady

 1. Warunkiem uczestnictwa w 8.Nocy Bibliotek 2022 jest dostarczenie pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego oraz karty informacyjnej do biblioteki szkolnej.
 2. Uczestnicy są zobowiązani do odpowiedniego zachowania się, stosowania się do poleceń organizatorów, zachowywania zasad bezpieczeństwa oraz dbania o mienie Szkoły i Biblioteki.
 3. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zgubione w czasie 8.Nocy Bibliotek 2022.
 4. Uczestnicy 8.Nocy Bibliotek 2022 muszą zabrać ze sobą: śpiwór/koc, poduszkę, obuwie na zmianę, wygodne ubranie do spania, środki higieny osobistej oraz przygotowane na kolację kanapki.
 5. Uczestnika musi odebrać rodzic/opiekun prawny 22 października 2022 roku w godzinach 07:00 – 07:10.

§3 Zastrzeżenia prawne

 1. Uczestnictwo w 8.Nocy Bibliotek 2022 jest równoznaczne z udzieleniem na rzecz Organizatora nieodpłatnego prawa

do wielokrotnego wykorzystania zdjęć z wizerunkiem uczestników, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.

 • Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, a pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z niekomercyjną działalnością prowadzoną przez Organizatora, przede wszystkim wykorzystanie w opracowaniu materiałów promocyjnych dotyczących Organizatora oraz umieszczenie na stronie szkoły.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Przystąpienie do udziału w 8.Nocy Bibliotek 2022 jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkich dodatkowych informacji na temat 8.Nocy Bibliotek 2022 udziela koordynator akcji nauczyciel bibliotekarz.

Scenariusz „Nocy w bibliotece szkolnej”

Data: 21.10.2022/22.102022( z piątku na sobotę)

Opiekunowie: p. Edyta Chwedoruk, p. Ewelina Kamińska, ks. Krzysztof Pełka (do godz. 22.00)

Uczestnicy: uczniowie kl. II – VIII
Miejsce: biblioteka szkolna
Czas trwania: 19.00 – 7:00
Zbiórka w bibliotece: 19.00
Cele zajęć:

– rozwijanie kreatywności
– integracja zespołu

– nauka umiejętności życia w zgodzie
Metody pracy:

– praca z tekstem

– dyskusja

– burza mózgów

– metody aktywizujące

Formy pracy:

– indywidualna

– grupowa

Środki dydaktyczne: tekst literacki, karteczki z buźkami do mierzenia nastrojów, stojaki, komputer, rzutnik, karty pracy, pisaki, kredki

Plan wydarzeń podczas Nocy Bibliotek::

1. Wykonanie ilustracji do ulubionej książki „Podziel się książką”.

2. Tworzenie wierszy zachęcających do czytania „Pisać każdy może”.

3. Ułożenie hasła promującego czytanie i bibliotekę szkolną „Lek na ból jest w aptece, na niewiedzę w bibliotece”.

4. Wykonanie plakatu promującego czytelnictwo.

5. Oglądanie filmu

6. Quizy z lektur.


List otwarty w sprawie czytelnictwa


KONKURS PLASTYCZNY

NA PLAKAT Z OKAZJI

DNIA BEZPIECZNEGO INTERNETU

Do konkursu zapraszam wszystkich uczniów z klas I-VIII.

Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną w formacie A3.

Komisja konkursowa będzie zwracała uwagę na następujące aspekty:

 • zgodność z tematem,
 • hasło promujące : „BEZPIECZNY INTERNET # działajmy razem”,
 • walory artystyczne (pomysłowość, oryginalność, kompozycję),
 • estetykę wykonania,
 • samodzielność.

Prace konkursowe należy składać do biblioteki szkolnej lub przesłać na e-mail echwedoruk@spmickiewicz.pl do 14 marca 2022 roku.

Każda praca musi zawierać czytelne dane: imię i nazwisko, klasa.

Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach wiekowych:

I-IV i V-VIII.

Regulamin


Dzień Bezpiecznego Internetu 2022

W 2022 roku Dzień Bezpiecznego Internetu przypada 8 lutego (wtorek).

Dzień Bezpiecznego Internetu został ustanowiony w 2004 roku przez Komisję Europejską. Celem święta jest promowanie działań na rzecz bezpiecznego korzystania z sieci przez dzieci i młodzież. Pierwsze obchody w Polsce zostały zainicjowane w 2005 roku przez Fundację Dzieci Niczyje (obecna nazwa to Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę) oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu Safer Internet. Od lat patronem Dnia Bezpiecznego Internetu jest Fundacja Orange.

Program Komisji Europejskiej Safer Internet został uruchomiony w 1999 roku. Głównym celem programu jest promocja bezpiecznego korzystania z nowych technologii i Internetu wśród dzieci oraz młodych osób. W ramach programu prowadzone są również działania na rzecz walki z nielegalnymi treściami i spamem w sieci internetowej.

Od 2005 roku do programu została włączona problematyka związana z zagrożeniami wynikającymi z nowoczesnych urządzeń mobilnych, z gier online, wymianą plików przez Internet i innymi formami komunikacji online. Priorytetem programu było zwalczanie cyberprzemocy i uwodzenia dzieci w Internecie.

Obchodom święta towarzyszą liczne wydarzenia edukacyjne, które dążą do upowszechniania wiedzy dotyczącej problematyki bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz pozostałych osób, korzystających z zasobów sieci internetowej.

Święto obchodzone jest zazwyczaj w drugim dniu, drugiego tygodnia, drugiego miesiąca roku, choć czasami występowały odstępstwa od tej reguły.


W świątecznym nastroju
 
            W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia biblioteka szkolna zorganizowała wystawę
na temat „Kartki bożonarodzeniowe twórców kultury lokalnej gminy Konstantynów”. Wystawa zachęcała uczniów do odwiedzin w bibliotece i wypożyczenia książek na czas ferii świątecznych.
 
N-l bibliotekarz: p. Edyta Chwedoruk
 

Spotkanie z Moniką Oworuszko

autorką serii książek

WALENTY I SPÓŁKA

            9 grudnia 2021 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z Moniką Oworuszko – współczesną autorką kryminałów dietetycznych dla dzieci. Uczestniczyło w nim 120 uczniów kl. 1-3. Pisarka mówiła o sobie i bohaterach swoich książek, opowiadała, jak powstaje książka. Odpowiadała również na liczne pytania zadawane przez dzieci. Uczniowie mieli również możliwość zakupu książek i otrzymania autografu z osobistą dedykacją. Spotkanie przebiegało w bardzo sympatycznej atmosferze i zapewne na długo pozostanie w pamięci.

            Spotkanie autorskie było jednym z działań zaplanowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Organizator spotkania: p. Edyta Chwedoruk

Podziękowanie Prezydenta RP

za udział w akcji

Narodowe Czytanie 2021

            Prezydent RP Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser – Dudą przesłał oficjalne podziękowanie dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Konstantynowie za udział w 10 jubileuszowej edycji Narodowego Czytania 2021 r.

            Do listu Prezydent RP dołączył również okolicznościowe wydanie „Moralność Pani Dulskiej” autorstwa Gabrieli Zapolskiej, które wzbogaci zbiory naszej biblioteki.

Dziękuję wszystkim uczestnikom za udział w wydarzeniu.

Koordynator akcji: p. Edyta Chwedoruk

Spotkanie kl. IV a i IV b w bibliotece publicznej

            25 i 29 listopada 2021 r. uczniowie klasy IV a i IV b odwiedzili Gminną Bibliotekę Publiczną  im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie.

            Zobaczyli piękną czytelnię, mogli przeglądać książki w księgozbiorze i zaobserwować ustawienie zbiorów dla najmłodszych czytelników. Dowiedzieli się również o działalności biblioteki, organizowanych w niej spotkaniach i imprezach kulturalnych. Wizyta w bibliotece była jednym z działań zaplanowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Opiekunkami uczniów były: p. Edyta Chwedoruk, p. Katarzyna Filipiuk, p. Anna Iwanek, p. Monika Kępińska

Pasowanie na czytelnika

            24 listopada 2021 r. najmłodsi uczniowie klas I zostali uroczyście przyjęci

w poczet czytelników naszej biblioteki szkolnej. Podczas uroczystości uczniowie zapoznali się

z księgozbiorem przeznaczonym dla najmłodszych, regulaminem biblioteki, sposobem wypożyczania książek oraz prośbami książki. Dzieci odgadywały także zagadki, które sprawdziły ich znajomość wiedzy o bibliotece i pracy nauczyciela bibliotekarza.

            Następnie nowi czytelnicy złożyli przyrzeczenie, że będą kochać i szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Potem wszyscy zostali pasowani na czytelników. Na pamiątkę tego wydarzenia każde dziecko otrzymało „Wyprawkę czytelniczą” ufundowaną przez Instytut Książki w Warszawie w ramach akcji społecznej „Mała książka – wielki człowiek” i zakładkę do książki. Mamy nadzieję, że od tej pory każdy pierwszak będzie często odwiedzał bibliotekę i rozbudzi w sobie potrzebę czytania oraz poznawania nowych bohaterów książkowych.

            Uroczystość „Pasowanie na czytelnika” była jednym z działań zaplanowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

N-l bibliotekarz: p. Edyta Chwedoruk

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania w naszej szkole

            29 września 2021 r. w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Głośnego Czytania oraz Światowy Dzień Serca. Z tej okazji przystąpiliśmy do Ogólnopolskiej Akcji Czytelniczej „Czytamy z  sercem”. W ramach tej akcji uczniowie kl. 1-3 głośno odczytywali fragmenty książek związanych z sercem – jego symboliką, budową, funkcjonowaniem, chorobami, a także odgrywali krótkie scenki oparte na literaturze dotyczące budowy i funkcjonowania tego organu.

            Akcja ta była elementem realizacji działań promujących czytelnictwo zaplanowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Koordynator akcji: p. Edyta Chwedoruk

Majowe spektakle online dla dzieci – kulturalnie i za darmo

Pamiętajcie, dostęp do spektaklu bywa jednorazowy – na żywo lub aktywny najwyżej kilkadziesiąt godzin. Może nie być dostępny przed, jak i po ogłoszonej dacie.

Nie przegapcie terminów!

1. Legenda o Smoku Wawelskim – spektakl online – 6 maja 17.00 – 8 maja 23.59

Zapraszamy na przedstawienie online pod tytułem „Legenda o Smoku Wawelskim” w wykonaniu Teatru Prima. Przygody dzielnego Szewczyka, któremu dzięki wrodzonemu sprytowi i pomysłowości udało się pokonać groźnego Smoka.
Historia pokazana z ogromną dawką humoru, piękną oprawą muzyczną i wykorzystaniem dużych, kolorowych form plastycznych – niezwykle efektowna lalka imitująca Smoka, lalki typu mupety, oraz aktorzy w żywym planie angażujący najmłodszą publiczność do powierzanych im zadań. Dzięki temu każdy może poczuć się małym bohaterem, który osobiście pomógł Szewczykowi w zwycięstwie nad Smokiem.
Przedstawienie posiada wiele walorów edukacyjnych. Rycerze, którzy stają do walki ze Smokiem to przedstawiciele różnych nacji. Źródło opisu: www.agencjaprima.pl.
Zobaczcie zwiastun przedstawienia: https://youtu.be/yjNd8jBAeSs

Link do spektaklu pojawi się w wydarzeniu oraz na stronie https://www.facebook.com/Odolanka w czwartek 6.05 o godz. 17:00 i pozostanie aktywny do soboty 8.05 do godz. 23:59.

2. „Kosmolenie ratują świat”, Teatr Kultureska – Scena Młodego Widza – 7 maja, 9.30

Zapraszamy Was w kosmiczną podróż w czasie. Jest rok 3030. Ziemię ogarnęła zagłada. Przez zanieczyszczenia z planety zniknęły rośliny i zwierzęta. Pośród dymu i zgliszczy słychać tylko płacz ostatniej żyjącej istoty – Kropelki Wody. A tymczasem, gdzieś daleko w kosmosie, na odległej planecie żyją w spokoju Kosmolenie. Ewa, która ciągle ziewa i Michał Kichał – to największe kosmiczne leniuchy. W ich duszy tli się jednak marzenie – chcieliby zostać bohaterami przestworzy. Pewnego dnia na ich planetę dociera wiadomość z Ziemi z błaganiem o pomoc. Czy zareagują? Czy uda się uratować najpiękniejszą planetę w kosmosie?
“Kosmolenie ratują Ziemię” to ekologiczny spektakl teatralny, który uczy przez zabawę. To wesoła lekcja ekologii, oprawiona wyjątkową muzyką, kostiumami i scenografią. Z zabawnej historii płynie do widzów wartościowy morał: „Jeżeli zadbacie o przyrodę, możecie stać się ziemskimi bohaterami”. Przedstawia dzieciom negatywne skutki działań człowieka oraz wskazuje sposoby na właściwe gospodarowanie odpadami – poszerza wiedzę dziecka o segregacji odpadów, metodach unikania powstawania odpadów oraz możliwościach ponownego wykorzystania odpadów. Ta przejmująca historia z pewnością poruszy serce każdego dziecka i zmotywuje do podejmowania działań ekologicznych.

Przedstawienie adresowane jest do dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas I-IV szkoły podstawowej. Transmisja przedstawienia na kanale YouTube (Teatr Mały Tychy) – https://www.youtube.com/c/TeatrMalyTychy/ – dostępna przez 5h.

3. Czarne i białe – spektakl dla dzieci online– 8 maja, 16.00 – 10 maja, 16.00

Wykonanie: Teatr pod Orzełkiem w Białymstoku. Poetycki spektakl dla dzieci utrzymany w stylu „Kabaretu Starszych Panów”. Poeta Pan Czarny i Malarka Pani Biała tworzą książkę o czarno-białym miasteczku. Widzowie biorą udział w przygodach Czarnego i Białego Kota, Białego Niedźwiedzia, Fotografa, Sroki-kłamczuchy, Białego Kruka, Rodziny Tralalińskich, obserwują czarno-białe zjawiska z otaczającej nas rzeczywistości. Poznajemy perypetie mieszkańców miasteczka bawiąc się klasyką poezji dziecięcej. Atrakcją spektaklu są płaskie lalki przypominające figury wycięte z kart książki. Muzykę do spektaklu stworzyła Agnieszka Glińska. Przedstawienie dla dzieci od 3 lat.
Czas trwania 45 min.
Spektakl będzie dostępny na kanale YouTube CKiS Tczew do dnia 10 maja. Link do spektaklu pojawi się wkrótce. Teatr pod Orzełkiem to profesjonalni aktorzy lalkarze, absolwenci Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, Akademii Teatralnej w Warszawie, prezentujący swoje umiejętności w kraju i za granicą. Teatr założył Mariusz Orzełek miłośnik teatru przedmiotu i wieloletni praktyk technik lalkowych, współtwórca białostockich teatrów dla dzieci Klapa i Co Nieco. W latach 1994-2002 wykładowca w Akademii Teatralnej w Warszawie na Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku.

4. Spektakl “Nowe Szaty Króla” – 9 maja, 16.00

Baśń Andersena o nagim królu – o królu oszukanym i samooszukującym się opowiedziana na nowo przez Malinę Prześlugę. I to jak opowiedziana! Historia dzieje się współcześnie, kiedy to po świecie, jak po wybiegu, paradują celebryci, a eksperci w dziedzinie mody i urody stają się guru dla mas. Takim nowoczesnym światem glamour zarządza król – mierny kreator własnego życia, który wewnętrzną pustkę, rozdzierającą samotność usiłuje przykryć coraz to bardziej szałowym ciuchem. Aż do absurdu, aż do okrzyku: „Król jest nagi!”. Opowieść tym smutniejsza, że aktualna.  Ale pełni wigoru aktorzy Teatru ES nie pozwolą Wam się smucić ponad miarę, tym bardziej, że tekst sztuki przepełniony jest wybornym humorem Prześlugi, a piosenki z muzyką Roberta Protasewicza, który jest reżyserem całości, nadają przedstawieniu lekkości. 

Dostęp – https://www.facebook.com/ckis.siedlce

5. FANTAZJANA – Niekończąca się historia – 9 maja, 15.00

„Więc uwierz w siebie
Bawiąc się, sięgnij gwiazd wiedząc, że
To Twe przeznaczenie
Poczuj, że to Twój świat, uwierz w nie!
Bastian po śmierci mamy zamyka się w sobie, ma problemy w szkole i nie potrafi porozumieć się ze swoim tatą. Pewnego dnia chowa się w księgarni, uciekając przed prześladującymi go starszymi kolegami ze szkoły. Tam znajduje tajemniczą książkę, dzięki której przeżyje najwspanialszą przygodę w swoim życiu. Nie jest to bowiem zwykła książka, ale pełna magii brama do innego świata. Dzięki niej Bastian przenosi się w krainę Fantazjany, której grozi zagłada. Mały chłopiec okaże się wkrótce jedyną osobą, która może uratować świat fantazji. Czy Bastian poradzi sobie z zadaniami, które na niego czekają? Czy uda mu się uratować świat fantazji? Tego dowie się każdy, kto wraz z Bastianem wyruszy w podróż jeszcze niezbadanej, ogromnej Fantazjany. Autorskie piosenki, wartko tocząca się akcja spektaklu, piękne kostiumy, efekty multimedialne czynią ten spektakl wyjątkowym teatralnym widowiskiem z wartościowym morałem, który zapadnie w pamięci nie tylko najmłodszym widzom.

Dostęp – https://www.facebook.com/bibliotekajastrzebie

6. Spektakl dla dzieci „Wiślana opowieść” Teatru Lalek Igraszka – 9 maja, 13.00

Od pewnego czasu nad Wisłą zaczęły się dziać niepokojące rzeczy, rzeka coraz wolniej płynie, a z jej nurtów słychać tajemnicze dźwięki, czyżby coś jej dolegało? Zaniepokojeni tym Sum i Czapla, postanawiają zgłębić tajemnicę. Podczas wyprawy Sum, poznaje chłopca Antka, który także chce rozwikłać wiślaną zagadkę. Okazuje się, że w Wiśle zamieszkał Potwór Śmieciej. Wszystkich, którym nie jest obojętny los Królowej polskich rzek, serdecznie zapraszamy na autorską bajkę o wartkiej akcji, mądrym przesłaniu i pięknych piosenkach.
Autor: Paweł Kołodziejski
Reżyseria: Zespół
Lalki i scenografia: Beata Chojak
Muzyka, aranżacja, efekty dźwiękowe: Andrzej Perkman, Paweł Kołodziejski
Czas trwania: ok. 40 minut
Transmisja online na żywo na kanale YouTube Okęckiej Sali Widowiskowej – dostęp bezpłatny.
Link do transmisji – https://youtu.be/pp-bBKfAZYg

7. Spektakl dla dzieci „Lampa Aladyna” – Teatr Sztuka – Na żywo z MOKu – 15 maja, 11.00

Studio teatralne „Sztuka” oraz Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach zapraszają na kolejne przedstawienie online dla najmłodszych! Bardzo cieszy nas duże zainteresowanie spektaklami online dla dzieci dlatego mamy dla Was nową propozycję. Tym razem przeniesiemy się do egzotycznej Persji gdzie poznamy tytułowego Aladyna, dowiemy się co kryje tajemnicza lampa oraz przeżyjemy z nim wspaniałe przygody.
Przedstawienie odbędzie się 15 maja w sobotę o godzinie 11.00.
Aladyn jest bohaterem jednej z baśni znajdujących się w „Księdze tysiąca i jednej nocy” i jest to z pewnością jedna z najpopularniejszych historii znanych we wszystkich kręgach kulturowych i na wiele sposobów opowiadanych. Jedno w tej opowieści jest niezmienne – Aladyn, młody chłopak staje się pewnego dnia właścicielem tajemniczej oliwnej lampy. Lampa ma magiczne właściwości, a kto ją zdobędzie odmieni swoje życie. Aby dowiedzieć się co spotkało naszego bohatera, w jaki sposób zdobył tajemniczą lampę i odkrył jej moc, należy 15 maja zalogować się na kanał MOK-u na Youtube i razem z nami poznać orientalny świat magii. Zapraszamy!

Link do transmisji – https://youtu.be/wdUWHqbzDMY

8. Spektakl dla dzieci “O Jasiu, Małgosi i chatce z łakoci” – 16 maja, 15.00

16 maja 2021 (niedziela)
godz. 15.00„O Jasiu, Małgosi i chatce z łakoci”. Spektakl dla dzieci on-line.

Dostęp – https://www.facebook.com/cpkpp

9. “Król Maciuś ” spektakl dla dzieci – 22 maja, 13.00

W ramach cyklu TEATR SMYKA zapraszamy 22 maja 2021r., o godz.13.00
najmłodszych miłośników teatru na spektakl „Król Maciuś” w wykonaniu aktorów Teatru Wariacja.Maciuś został królem choć ma dopiero kilka lat. Nie wie co król może robić, a czego zabrania królewska etykieta. Jak rządzić królestwem, kiedy jeszcze nie umie się pisać , czytać i liczyć? Kto ma władać krajem? Ministrowie czy król? Maciuś zmienia prawo i staje się Królem Maciusiem Pierwszym -Reformatorem. Powołuje dziecięcy parlament i … co się wydarzy ?To zobaczyć musicie sami.

Dostęp – https://youtu.be/93TJbHMddyA

10. Spektakl dla dzieci na podstawie twórczości Stanisława Jachowicza – online

Zapraszamy na spektakl – online dla dzieci na podstawie twórczości Stanisława Jachowicza w wykonaniu aktorów Teatru Falenica im. Szczepana Szczykno.

Dostęp – Wawerskie Centrum Kultury Filia Falenica – https://www.facebook.com/wck.falenica

11. Spektakl dla dzieci i młodzieży “Dziób w dziób” – 29 maja, 18.00

Podwórkiem rządzi banda Gołębi!. „Najmocarniejsza na osiedlu! Na dzielni! Na mieście!” Wszystkie parapety są ich. „Rządzą Gołębie! Tylko Gołębie! Zawsze Gołębie!”. Pewnego dnia, w niewyjaśnionych okolicznościach znika gołąb Janusz. Podejrzenie pada na kota, bo „kto inny ma pożerać gołębie”…Zbrodnia! Zemsta! Honor! Przyjaźń!… I dużo śmiechu!… Pełna gwałtownych scen opowieść dla ludzi o mocnych nerwach.
Raczej dla młodszej podstawówki niż przedszkolaków. Ale rodzice też będą się świetnie bawić. (kto wie czy nie lepiej  od dzieci?)

Autor: Malina Prześluga. Wykonanie: Teatr N.O.R.A. (Nadwiślańskie Oddziały Rezerw Artystycznych).
Obsada: Gołąb Zbigniew – Julia Bartkiewicz; Gołębica Mariola – Paulina Rawińska; Gołąb Heniek – Kinga Kalmus; Gołąb Stefan – Julia Kulesza; Gołąb Maniek – Julia Jarząbek; Gołąb Janusz – Julia Majcher; Wróbel Przemek – Julia Witkowska; Kotka Dolores – Milena Bajdecka. Kostiumy – Kinga Kalmus.
Reżyseria – Krzysztof Konrad, Malina Prześluga-Delimata.

Dostęp ON-LINE (FB CPK) – https://www.facebook.com/cpkpp

Na koniec coś wyjątkowego … dla dzieci i dorosłych:

Noc Muzeów w wilanowskim pałacu – 15 maja, 19.00-24.00

W tym roku przygotowaliśmy moc atrakcji z pogranicza przyrody, historii i sztuki! Czekają na was mappingi, pokazy, warsztaty, fascynujące opowieści… zwiedzanie nowej wystawy czasowej „Rośliny i zwierzęta. Atlasy historii naturalnej  w epoce Linnusza” i wilanowskiego parku! Mamy dla Was też niespodziankę!

Dla kogo? Dla każdego!
W programie:

 1. Co się kryje za fasadą? 
  Podczas spaceru wokół pałacu przyjrzymy się uważnie rzeźbom, płaskorzeźbom i malowidłom umieszczonym na zewnątrz rezydencji. Opowiemy, jakie treści kryją dekoracje zdobiące pałacowe elewacje i co o relacjach człowieka ze światem roślin można się z nich dowiedzieć!
  Kiedy i gdzie: godz. 19.00, 19.30, 20.00 w parku lub godz. 20.00, online: MS Teams, http://bityl.pl/rXBCK
  Dla kogo: osoby dorosłe
 2. Warsztaty kulinarne online!  – Od wilanowskich mistrzów kuchni dowiemy się, co jadał król Jan III i jak mogła wyglądać jego kolacja. Wspólnie przygotujemy danie z królewskiego menu.
  Kiedy i gdzie: godz. 19.00, online: strona muzeum na Facebooku – https://www.facebook.com/wilanow
  Dla kogo: dorośli.
 3. Witaj Majowa Jutrzenko – premiera wideoklipów – Uchwalenie Konstytucji z 1791 r. do dziś jest jednym z najważniejszych wydarzeń historycznych w Polsce. W majową Noc Muzeów 2021 r. pragniemy muzycznie uczcić rocznicę jej uchwalenia. Zapraszamy na dwie premiery wideoklipów: Witaj Majowa Jutrzenko (inaczej Mazurek 3 Maja) oraz Polonez 3 Maja.
  Kiedy i gdzie: godz. 19.00, 21.00, online: strona muzeum na Facebooku https://www.facebook.com/wilanow
 4. Sekret metamorfozy, czyli wieczorna opowieść o motylach. Zapraszamy do wysłuchania opowieści o niezwykłej przemianie, jaką co roku przechodzą motyle – zarówno te nocne, jak i dzienne. Poznajcie Marię Sibyllę Merian – pionierkę entomologii i badaczkę tego fascynującego zjawiska. Dzięki niej dowiecie się, jakie związki łączą motyle i rośliny.
  Dla kogo: dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat
  Kiedy i gdzie: godz. 19:15–20.00, online: MS Teams, http://bityl.pl/3n1bJ
  Prowadząca: dr inż. Julia Dobrzańska
 5. Czy pszczoły w nocy śpią? Zapraszamy na filmową relację z wilanowskiej pasieki Ule Króla.
  Kiedy i gdzie: godz. 20.00, online: strona muzeum na Facebooku – https://www.facebook.com/wilanow
  Dla kogo: dorośli
 6. Pałasz – legendarny koń króla Jana III – Opowiemy o wielkiej miłości króla do koni, która zrodziła się już w okresie dzieciństwa. Zanim nieustraszony zwycięzca spod Wiednia dosiadł legendarnego jasnego kasztana o imieniu Pałasz, sztukę ujeżdżania doskonalił na drewnianym koniku. Historia tej zabawki stanie się inspiracją do kreatywnego działania, w trakcie którego wyczarujemy kolorowego drewnianego konika na biegunach.
  Dla kogo: dorośli i dzieci powyżej 8 lat
  Kiedy i gdzie: godz. 20.30–21.30, online: MS Teams, http://bityl.pl/DAzSH
  Prowadząca: Katarzyna Pietrzak

TYDZIEŃ BIBLIOTEK 8-15 MAJA

Międzynarodowy Konkurs Literacko – Plastyczny o Kryształowe Pióro

Zapraszam Was Drodzy Uczniowie do wzięcia udziału w Międzynarodowym Konkursie Literacko – Plastycznym „Harper i zagubiona wiedza”.

Zasady są proste!

Wystarczy przeczytać książkę „Harper i zagubiona wiedza” lub wysłuchać fragmentów audiobooka. Wybrać ulubioną część i wykonać na jej podstawie pracę plastyczną dowolną techniką. Następnie zrobić dobrej jakości zdjęcie swojego dzieła i zgłosić do konkursu najpóźniej do dnia 31 maja 2021 roku.

Wszystkie informacje dotyczące konkursu (regulamin konkursu, karta zgłoszeniowa, fragmenty audiobooków) znajdziecie klikając w ten link: https://www.harperpolska.com/konkurs/

Bibliotekarz: Edyta Chwedoruk


23 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. I choć to zwykły dzień, w tym roku przypadający w piątek, to jest to święto wszystkich czytelników i  ludzi związanych z książką i pisaniem. To święto książki wywodzi się z Katalonii, a po raz pierwszy zorganizowano je w 1926 roku. Jest to ważna data w historii literatury światowej: data śmierci Cervantesa, urodzin i śmierci Szekspira. Zgodnie z tradycją katalońską tego dnia mężczyźni obdarowują swoje partnerki czerwoną różą, a one darują im książkę. W 1995 roku UNESCO ogłosiła 23 kwietnia Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich.

W tym szczególnym dniu zachęcam Wszystkich Czytelników naszej szkolnej biblioteki do celebrowania tego święta z dobrą książką w dłoni!

Zapraszam Was również do gry w postaci quizu multimedialnego.

Bibliotekarz: Edyta Chwedoruk


AFRYKA KAZIKA

Łódką, konno, na grzbiecie wielbłąda lub po prostu ukochanym rowerem. Tak ponad 80 lat temu, podążając za marzeniami, przemierzał Czarny Ląd podróżnik, fotograf, reporter – Kazimierz Nowak. Niesamowite przygody tego niezwykłego człowieka wspaniale przybliżył Łukasz Wierzbicki w „Afryce Kazika”. Zestaw materiałów edukacyjnych związanych z tą właśnie książką trafia do Was drodzy uczniowie – znajdują się w nim karty pracy.

Zapraszam do korzystania.

https://wakelet.com/wake/plEYSH0PHh5oKBLTNmdou

Wielkanocne pisanki

Jednym ze zwyczajów wielkanocnych jest ozdabianie jajek ugotowanych na twardo. Zabarwione i pomalowane w różne wzory jajka nazywamy pisankami. Tradycją jest przygotowanie ich na dzień Wielkiej Soboty, kiedy to święcimy je w koszyczku. Jajka można ozdabiać na wiele sposobów, a praca ta przysparza naprawdę dużo radości.

Do tworzenia pisanek używamy przeróżnych technik. Tak naprawdę każdy pomysł jest dobry.

Przez gotowanie jajek w roślinnym wywarze otrzymujemy kraszanki. Kraszanki to jajka barwione na jeden kolor, uzależniony od składników, z którymi gotowane są jajka. Dzięki wrzuceniu łupin cebuli otrzymamy kolor brązowy (rudy). Można stworzyć odcień jaśniejszy lub ciemniejszy – używając mniejszej lub większej ilości skórek z cebuli. Możemy też uzyskać inne kolory:

 • czarny (wykorzystujemy korę dębu, olchy lub łupiny orzecha włoskiego)
 • żółtozłocisty (potrzebna będzie kora młodej jabłoni)
 • fioletowy (do wody wrzucamy płatki kwiatu ciemnej malwy)
 • różowy (łatwy do uzyskania za pomocą soku z buraka).Możemy jajkom nadać dowolne kolory również za pomocą farbek. Farby rozpuszczamy w szklankach, do których dodajemy łyżkę octu. Do tak przygotowanych roztworów wrzucamy ugotowane jajka. Aby całości nadać intensywniejszy kolor, gotowe jaja można posmarować tłuszczem, na przykład odrobiną masła.


Dodatkowo – jeszcze przed zanurzeniem jajek w wywarze – można namalować na nich wzór roztopionym woskiem, a następnie miejsca te wyrysować ostrym narzędziem, na przykład igłą.


Można dla odmiany nanieść rysunek na skorupkę jajka w pierwszej kolejności, a dopiero później włożyć go do barwnika. W efekcie miejsca ze wzorkiem przyjmą ciemniejszy kolor.


Na zabarwionych jajkach spróbuj wyżłobić jakiś wzór, na przykład igłą. Otrzymasz jasny rysunek na kolorowym tle.

Jajka ozdabia się także przeróżnymi drobiazgami: okleja się je wełnami, błyszczącym papierem, tkaninami, wycinkami z papieru lub watą.

Świetną zabawą – zwłaszcza dla małych dzieci – będzie pomalowanie własnych rączek farbami, a następnie „upaćkanie” nimi jajek.

Pomysłowym sposobem jest również oklejanie pofarbowanych jajek kawałkami skorupek innych jajek.


Ozdabianie i malowanie jajek może się stać świetną zabawą, a jeśli do pracy włączy się cała rodzina, to na pewno pomysłów na pisanki nie zabraknie :).


Ozdoby wielkanocne

Wiosenne jajko

Do wykonania potrzebujemy:

 • ugotowane jajko lub wydmuszkę,
 • motylki wycięte z papieru kolorowego.

Na ugotowane jajko lub wydmuszkę naklejamy wycięte motylki z papieru, w kolorze delikatnego różu. Tak ozdobione jajko możemy włożyć do pojemnika na jajko ozdobionego wstążką i uzyskamy prostą i ładną ozdobę świątecznego stołu.

Wydmuszka bukiecik

Do wykonania potrzebujemy:

 • wydmuszkę,
 • wiosenne bazie.

Kolejnym wariantem prostej dekoracji świątecznej jest wypełnienie wydmuszki jajka przy użyciu wiosennych bazi. Tak wypełnioną umieszczamy w pojemniku na jajko. Wydmuszkę możemy dodatkowo pomalować, ale nie jest to konieczne. Możemy również wypełnić ją np. wiosennymi kwiatkami, tylko wówczas należałoby w wydmuszce umieścić wacik nasączony wodą.

Stroik wielkanocny

Do wykonania potrzebujemy:

 • rafię w słomkowym kolorze,
 • stare kartki świąteczne,
 • gałązki bazi.

Z rafii formujemy wianuszek, który w kilku miejscach przewiązujemy pojedynczymi nitkami rafii aby był stabilny i nie rozsypywał się. Następnie ze starych świątecznych kartek wycinamy elementy, którymi ozdobimy wianuszek – mogą to być pisanki i tulipany, jak na ilustracji, ale równie dobrze będą wyglądać kurczaczki czy zajączki. Możemy również razem z dziećmi narysować i wyciąć ozdobne elementy. Ważne aby dekoracje, które zamierzamy nakleić na wianuszek, były z dość sztywnego materiału. Całość ozdabiamy jeszcze, wtykając gdzieniegdzie bazie.

Kurczaczek

Do wykonania potrzebujemy:

 • rafię lub żółtą wełnę,
 • 2 ziarenka czarnego pieprzu,
 • czerwony brystol.

Z rafii w kolorze naturalnym lub opcjonalnie z żółtej wełny wykonujemy mały kłębuszek, który osadzamy na wyciętych z czerwonego papieru dużych stopach. Następnie doklejamy kurczaczkowi dziób oraz oczy z ziarenek pieprzu.

Zajączek

Do wykonania potrzebujemy:

 • brązową / szarą włóczkę,
 • brązowy / szary brystol,
 • papier kolorowy,
 • szablon zajączka (pobierz).

Przygotowanie zajączka rozpoczynamy od przerysowania sylwetki zajączka z załączonego szablonu na podwójnie złożony brązowy brystol. Następnie wycinamy postać tak, aby w środku uzyskać puste koło. Nie sklejamy sylwetek. Kolejny krok to przewiązanie włóczki przez dziurkę w brzuszku zajączka, nitkę tę obwiązujemy wokół brzuszka – tak jak przy robieniu pomponu (patrz zdjęcie niżej). Gdy nitki przewiążemy tyle, że puste kółeczko w środku zajączka będzie już niemal zapełnione, rozcinamy wzdłuż boków zajączka wełnę. Następnie kawałkiem wełny przewiązujemy uzyskany pompon. Na zakończenie ozdabiamy twarz zajączka, naklejając oczy, wąsy, uszy.

Wydmuszka na wstążce

Do wykonania potrzebujemy:

 • wydmuszkę,
 • białą wstążkę,
 • białe perełki,
 • mocny klej.

Do wykonania wiszącej wydmuszki przystępujemy, przeplatając wstążkę przez naprzeciwległe otwory wydmuszki. Następnie ozdabiamy wydmuszkę perełkami. Możemy użyć wydmuszki barwionej – na zdjęciu jest w kolorze naturalnym.


Wielkanocne baranki z sera

Potrzebne będą:

 • ser feta
 • precelki
 • groszek lub pieprz
 • szczypior

Na wielkanocne śniadanie proponuję serowe baranki. Z kostki sera typu feta wycinamy tułów i głowę. Układamy je na talerzu, a następnie na głowie kładziemy precelki jako rogi. Groszek lub pieprz zastąpią oczy, a kawałeczek papryki będzie noskiem. Talerz przyozdabiamy szczypiorkiem – trawką, na której baranki będą się paść.


Kwiatek śniadaniowy

Potrzebne będą:

 • plasterki wędliny
 • zielony ogórek
 • pomidor
 • plasterek żółtego sera
 • serek mozarella
 • sałata
 • kabanos

Wycinamy z sera okrąg, a na nim kładziemy plaster pomidora i serka mozarelli, ozdobione na środku ketchupem – będzie to środek kwiatka. Do tego dołączamy płatki, które przygotowujemy z wędliny składanej w ruloniki, jak na zdjęciu poniżej. Z ogórka wycinamy łodyżkę, a z lisków sałaty układamy listki. Dla ozdoby wycinamy jeszcze pręciki z kabanosa, którymi przeplatamy płatki.


Baranek wielkanocny

Potrzebne będą:

 • jabłko
 • kromka chleba z masłem
 • starty żółty ser
 • natka pietruszki (suszona lub świeża)
 • szczypiorek
 • pieprz ziarnisty
 • wykałaczka

Z kromki chleba wycinamy kształt baranka, który następnie obsypujemy startym żółtym serem. Z jabłuszka wycinamy kształt chorągiewki, który mocujemy na wykałaczce. Z natki pietruszki tworzymy łąkę pod stopami baranka. Rogi baranka powstaną z łodyżki szczypiorku, a oko – z ziarenka pieprzu. Wesołego Alleluja!


INTERAKTYWNE GRY I ZABAWY

Potyczki  z lekturą – Hobbit, czyli tam i z powrotem (link należy skopiować do wyszukiwarki internetowej)

Wiersze Jana Brzechwy (link należy skopiować do wyszukiwarki internetowej)

https://view.genial.ly/5eb9434da249660da04b3b1b/learning-experience-challenges-quiz-czy-znasz-wiersze-jana-brzechwy?fbclid=IwAR1NhfAMYewnBDlk8LMaRkztuFVcvS7FF9izJ4ALBPvdjTErncI0fBV_CPo


LEKTURY SZKOLNE KLAS 1-3 ORAZ 4-8 LINKI DO ELEKTRONICZNEJ WERSJI.     
 KLIKNIJ I CZYTAJ.  EFEKTYWNIE WYKORZYSTAJ CZAS!!!

 Drodzy Uczniowie!

Chciałabym polecić Wam biblioteki cyfrowe i inne źródła darmowych e-booków oraz audiobooków, z których możecie skorzystać, chcąc przeczytać lektury lub inne ciekawe książki.

Poniżej znajdziecie spis lektur wraz ze stronami, na których znajdziecie treść danej książki, fragmenty lub omówienia. Pod każdym tytułem lektury znajduje się link, który należy skopiować do wyszukiwarki.

Zapraszam do korzystania!
 Bibliotekarz: Edyta Chwedoruk

Lektury klas 1 – 3 

„Asiunia” – Joanna Papuzińska  

„Brzechwa dzieciom” – Jan Brzechwa   

,,Brzydkie kaczątko”, Hans Christian Andersen    

,,Calineczka”, Hans Christian Andersen   

„Czarna owieczka”, Jan Grabowski   

„Czerwony Kapturek”

„Doktor Dolittle i jego zwierzęta” – Hugh Lofting

 „Karolcia” – Maria Krüger

„Królowa Śniegu”, H. Ch. Andersen  

 „Najpiękniejsze wiersze” – Danuta Wawiłow

 ,,Nasza mama czarodziejka”, Joanna Papuzińska

http://sp108.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/NMC.pdf

„Niesamowite przygody 10 skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)”  Justyna Bednarek – audiobook
https://www.youtube.com/watch…

„O krakowskich psach i kleparskich kotach. Polskie miasta w baśniach i legendach” – Barbara Tylicka
https://www.wydawnictwoliteratura.pl/pub/uploads/fragmenty/O%20krakowskich%20psach%20str%203-15.pdf

„O psie, który jeździł koleją”, Roman Pisarski
https://pl-static.z-dn.net/…/6d097397cee57b8e8825fb5bd9668d…

,,Oto jest Kasia”, Mira Jaworczakowa

http://www.orsza.pl/images-media/wszystko-o-szkole/I-03-lektury/jaworczakowa-oto-jest-kasia.pdf

 ,,Pięciopsiaczki”, Wanda Chotomska
https://cloud6y.edupage.org/…/Wanda_Chotomska_-_Pieciopsiac…

,,Plastusiowy pamiętnik”, Maria Kownacka – audiobook
https://www.youtube.com/watch?v=D-7CfZ6mtqw

,,Szewczyk Dratewka”, Janina Porazińska

https://stara.centrumbajki.pl/…/janina-porazinska-szewczyk-…

,,Pamiętnik Czarnego Noska”, Janina Porazińska – audiobook   https://www.youtube.com/watch…

„Rany Julek. O tym jak Julian Tuwim został poetą” – Agnieszka Frączek
https://www.wydawnictwoliteratura.pl/pub/uploads/fragmenty/Rany%20Julek%20str%201-13.pdf

„W podziemiach Wawelu”, W Bełza
https://lektury.gov.pl/uploads/2020/01/katechizm-polskiego-dziecka-w-podziemiach-wawelu.pdf

„Wiersze dla dzieci” – Julian Tuwim
http://orsza.pl/images-media/wszystko-o-szkole/I-03-lektury/tuwim-wiersze-dla-dzieci.pdf

„Zaczarowana zagroda” – Czesław Centkiewicz
http://polish-culture.com/wp-content/uploads/2013/08/Zaczarowana-Zagroda.pdf

 LEKTURY KL. 4-8

Strony zawierające całe teksty, fragmenty oraz omówienia lektur:

,,Ania z Zielonego Wzgórza„, Lucy Maud Montgomery-całość
http://sp11.siedlce.pl/…/lektury%20kl%204-6/Ania%20z%20Ziel…

 ,,Balladyna”, Juliusz Słowacki-całość   https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/balladyna.html
https://lektury.gov.pl/uploads/2019/09/balladyna.pdf

 ,,Bracia Lwie Serce”, Astrid Lindgren-omówienie   https://klp.pl/bracia-lwie-serce/

 ,,Charlie i fabryka czekolady„, Roald Dahl-omówienie   https://klp.pl/charlie-i-fabryka-czekolady/ser-901.html

„Dwanaście prac Herkulesa” – Agata Christie – omówienie   https://klp.pl/dwanascie-prac-herkulesa/ser-970.html

„Dywizjon 303” Arkady Fiedler – omówienie   https://klp.pl/dywizjon-303/ser-813.html

„Dziady cz. II”, A. Mickiewicz   https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-ii.html

 ,,Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”, Rafał Kosik-omówienie
https://klp.pl/felix-net-nika/a-10816.html

 „Fraszki”, J. Kochanowski   https://lektury.gov.pl/uploads/2019/09/fraszki.pdf

 ,,Hobbit, czyli tam i z powrotem”, J.R.R. Tolkien-omówienie
https://www.bryk.pl/…/hobbit-czyli-tam-i-z-powrotem.streszc…

 „Janko Muzykant”, H. Sienkiewicz   https://lektury.gov.pl/uploads/2019/10/janko-muzykant.pdf
https://lektury.gov.pl/lektura/janko-muzykant (audiobook)

 ,,Kamienie na szaniec”, Aleksander Kamiński-omówienie

https://klp.pl/kamienie-na-szaniec/a-8315.html

,,Katarynka”, Bolesław Prus-całość   https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/katarynka.pdf

 „Kłamczucha” M.Musierowicz – omówienie   https://klp.pl/klamczucha/a-10806.html

 „Krzyżacy” T. 1 całość   https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/krzyzacy-tom-pierwszy.html

„Krzyżacy” T. 2- całość   https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/krzyzacy-tom-drugi.pdf

 ,,Księga dżungli”, Joseph Rudyard Kipling-całość
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ksiega-dzungli.html

 ,,Latarnik”, Henryk Sienkiewicz-całość   https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/latarnik.pdf

https://lektury.gov.pl/lektura/latarnik (audiobook)

  „Mała księżniczka”,  F. H. Burnett
https://lektury.gov.pl/uploads/2020/01/mala-ksiezniczka.pdf

 ,,Mały Książę”, Antoine de Saint-Exupery-omówienie   https://klp.pl/maly-ksiaze/a-8301.html

 ,,Mikołajek„, Rene Goscinny, Jean-Jacques-omówienie   https://klp.pl/mikolajek/a-10293.html

 ,,Mity”-omówienie    https://klp.pl/mitologia/ser-375.html

 ,,Opowieść wigilijna”, Charles Dickens-całość
http://vsetutpl.com/uploads/files/powie_wigilijna.pdf

 „Pan Tadeusz” A. Mickiewicz – całość   https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/pan-tadeusz.pdf

https://lektury.gov.pl/lektura/pan-tadeusz-czyli-ostatni-zajazd-na-litwie (audiobook)

 „Pieśni”, J. Kochanowski    https://lektury.gov.pl/uploads/2019/10/piesni.pdf

 ,,Pinokio„, Carlo Collodi – całość   http://sp11.siedlce.pl/bibli…/lektury%20kl%204-6/Pinokio.pdf

“Pismo  Święte Starego i Nowego Testamentu”   https://biblia.deon.pl/

„Przygody Tomka Sawyera” M. Twain – całość

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/przygody-tomka-sawyera.html

,,Quo vadis”, Henryk Sienkiewicz-całość    https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/quo-vadis.html

 „Reduta Ordona”, A. Mickiewicz     https://lektury.gov.pl/uploads/2019/10/reduta-ordona.pdf
https://lektury.gov.pl/lektura/reduta-ordona (audiobook)

 “Romeo i Julia” – całość    https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/romeo-i-julia.pdf

  „Sachem” H. Sienkiewicz   wolnelektury.pl/media/book/pdf/sienkiewicz-sachem.pdf

 „Siłaczka” S. Żeromski – całość   https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/silaczka.pdf

 „Sposób na Alcybiadesa” E. Niziurski – całość  https://klp.pl/sposob-na-alcybiadesa/ser-917.html

 ,,Syzyfowe prace„, Stefan Żeromski-całość   https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/syzyfowe-prace.html

 ,,Stary człowiek i morze”, Ernest Hemingway-omówienie   https://klp.pl/stary-czlowiek-i-morze/ser-51.html

 „Śmierć Pułkownika”, A. Mickiewicz   https://lektury.gov.pl/uploads/2019/09/smierc-pulkownika.pdf

https://lektury.gov.pl/lektura/smierc-pulkownika (audiobook)

 „Świtezianka” a. Mickiewicz- całość   https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballady-i-romanse-switezianka.html

 ,,Szatan z siódmej klasy”, Kornel Makuszyński http://www.stypendiada.pl/files/Szatan%20z%20siodmej%20klasy.pdf

 „Szatan z siódmej klasy”-omówienie   https://klp.pl/szatan-z-siodmej-klasy/a-8899.html

 ,,Tajemniczy ogród”, Frances Hodson Burnett-całość
https://wolnelektury.pl/katal…/lektura/tajemniczy-ogrod.html

 ,,Ten obcy”, Irena Jurgielewiczowa-omówienie   https://klp.pl/ten-obcy/ser-787.html

 „W pamiętniku Zofii Bobrówny„, J. Słowacki
https://lektury.gov.pl/uploads/2019/10/w-pamietniku-zofii-bobrowny.pdf

 ,,W pustyni i w puszczy”, Henryk Sienkiewicz-całość    

https://wolnelektury.pl/…/lektura/w-pustyni-i-w-puszczy.html

  „Zemsta”- Aleksandre Fredro- całość    https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/zemsta.pdf


Biblioteka szkolna będzie nieczynna do 29.02.2021 r . z powodu choroby nauczyciela.

„Myślę, więc czytam – czytam, więc myślę”

Regulamin konkursu „Myślę, więc czytam – czytam, więc myślę”

Darmowe książki w Internecie

Drodzy Uczniowie i Rodzice  poniżej przedstawiam wybór bibliotek cyfrowych i innych źródeł darmowych (lub prawie darmowych) ebooków oraz audiobooków.
Pobierz

Półka z książkami…

Pobierz – 21.12.2020

Pobierz – 14.12.2020

Pobierz – 07.12.2020

Pobierz – 30.11.2020

Pobierz – 23.11.2020

Pobierz – 17.11.2020

Pobierz

Szkolne Przygody Gangu Fajniaków

Regulamin Konkursu dla Szkół i Zerówek Przedszkolnych Szkolne Przygody Gangu Fajniaków

9. Narodowe Czytanie – „Balladyna” Juliusza Słowackiego

Akcja zainicjowana przez Prezydenta RP ma na celu popularyzację czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

Dnia 4 września 2020 roku w 171. rocznicę urodzin Juliusza Słowackiego uczniowie klas 1- 8 naszej szkoły po raz kolejny przystąpili do akcji Narodowego Czytania. W tym roku czytaliśmy „Balladynę” – dramat znakomitego wieszcza Juliusza Słowackiego.

Ze względu na specyficzną sytuację i rygor sanitarny akcja przebiegała kameralnie. Każda klasa           na pierwszej godzinie lekcyjnej została zaznajomiona z sylwetką pisarza, a następnie nauczyciel przeczytał fragment dramatu.

Uczniowie byli niezwykle zachwyceni fabułą utworu. Należy dodać, że nawet młodsi, którzy chcieli wiedzieć, jak potoczyły się losy tytułowej Balladyny, odwiedzili bibliotekę, by wypożyczyć dzieło Słowackiego.

Nad sprawnym przebiegiem akcji czuwał koordynator projektu – nauczyciel bibliotekarz Pani Edyta Chwedoruk i nauczyciel języka polskiego Pani Dorota Andruszkiewicz.

BIBLIOTERAPIA

W okresie walki z epidemią koronawirusa szczególnego znaczenia nabierają materiały dostępne w sieci. Podzieliłam je tutaj na kilka grup.

1. Książki w formacie pdf, bajki terapeutyczne, opowiadania, picturebooki, poradniki, które pomagają dzieciom wyjaśnić, czym jest epidemia koronawirusa i jak należy się w związku z nią zachowywać.

Masz tę moc to zupełnie darmowa książka dla dzieci w formacie pdf. Agnieszka Frączek, Ewa Podleś, Wydawnictwo Olesiejuk. Książka powstała przy współpracy lekarzy                    i psychologów.
Ze wstępu: „Drodzy Czytelnicy, książka, którą macie przed sobą, powstała z potrzeby serca            i chęci pomocy. Sytuację związaną z pandemią koronawirusa trudno zrozumieć – często górę biorą strach i panika. Mamy nadzieję, że ta publikacja pozwoli Wam i przede wszystkim Waszym dzieciom zrozumieć, co tak naprawdę się stało, czym jest epidemia, co to jest koronawirus i jak się go wystrzegać”.

Ilustrowany poradnik Jak rozmawiać z dziećmi o koronawirusie autorstwa kolumbijskiej psycholożki Manueli Moliny Cruz. Autorka radzi, żeby podkreślać rolę samego dziecka w zachowaniu bezpieczeństwa. Dzięki temu młody czytelnik może poczuć, że sam przyczynia się do poprawy sytuacji, przez co staje się spokojniejszy. Materiał jest darmowy.

Bajka Jeżyk Bartek zostaje w domu napisana przez psycholożkę i nauczycielkę języka polskiego Martę Mytko. Bajka wyjaśnia przedszkolakom, dlaczego w najbliższym czasie muszą zostać w domu i podpowiada sposoby spędzania wolnego czasu.

Bajka o złym królu wirusie i dobrej kwarantannie napisana przez psycholożkę, Dorotę Bródkę. Dostępna jako ebook w formacie PDF i w formie audiobooka.

Zgrywisia, zaklęcie i zabawa w śpiewanego. Opowieść na czas zarazy. Bajka autorstwa Marii Maruszczyk, psycholożki i bajkoterapeutki.

Bajki terapeutyczne napisane przez biblioterapeutkę dr Lidię Ippoldt z Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie: O krainie Pollandi, która nie dała się koronostworkowirusowi, O tym jak Kornelka z krainy Pollandi pokochała książki, O tym, jak Marcelek z krainy Pollandi obronił dom przed koronostworkami, O Maksie i jego cioci Kwarantannie z krainy Pollandi, O Wielkiej Orkiestrze Antykoronowirusowej Pomocy z krainy Pollandi, O Maksie i jego cioci Kwarantannie z Krainy Pollandi

Ebook #Zostańwdomu. O epidemii, kwarantannie i emocjach Karoliny Piotrowskiej prowadzącej blog: Mama seksuolog. Na stronie znajdziemy również propozycje eksperymentów do wykonania w czasie kwarantanny, porady lekarza i wskazówki dla rodziców, jak rozumieć dziecięce emocje i jak wspierać maluchy w przeżywaniu tej trudnej sytuacji.

Na trudny czas Wirusobajka. Autorka Anna Jaworska, czytają Justyna Siepietowska i Helena Jarzyńska (Radio Poznań)..

2. Filmy i programy edukacyjne. Każdego dnia powstają nowe, więc warto śledzić propozycje w sieci na bieżąco.

Filmy Edusie. Co to jest koronawirus? Pomysł i realizacja: Pracownia Za Piecem – Milena Muzyczuk, Ryszard Muzyczuk. Wsparcie merytoryczne: www.lekarzedlaprzedszkolakow.pl

Animacja o koronawirusie autorstwa Anny Kaczor.

Studio Dinksy przygotowało filmik edukacyjny wyjaśniający dzieciom i dorosłym pojęcia związane z koronawirusem (pandemia, kwarantanna itd.).

3. Wybór wierszy i piosenek poświęconych tematyce profilaktyki i promocji zdrowia.

Wiersz Małgorzaty Strzałkowskiej Wirus, w którym Autorka tłumaczy dzieciom, czym jest koronawirus i dlaczego należy myć ręce.

Wiersz Artura Barcisia o koronawirusie

Piosenka Koronawirus niech tylko miłość będzie zaraźliwa Magdaleny Beredy.

4. Blogi.

Koniecznie zajrzyjcie na blog Iwony Czesiul-Budkowskiej Biblioteczka-apteczka poświęcony biblioterapii i książkom, które wspierają rozwój emocjonalny i społeczny dzieci, oswajają zjawiska wywołujące lęk i podpowiadają sposoby radzenia sobie w sytuacjach emocjonalnie trudnych.

5. Strony bibliotek.

Wszystkie biblioteki pedagogiczne włączyły się czynnie do wspierania uczniów w tym trudnym okresie. Warto zajrzeć np. na stronę Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej, Biblioteki Multimedialnej dla Dzieci i Młodzieży „Barwna” w Białej Podlaskiej oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie.

Biblioteka szkolna jest otwarta codziennie w godzinach 8.00 – 14.00.

Pliki do pobrania:


Plan pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2019/2020
Regulamin wypożyczania podręczników


8. edycja „Narodowego Czytania”

Nasza szkoła aktywnie włączyła się do ogólnopolskiej akcji „Narodowego Czytania”, nad którą patronat  honorowy sprawuje para prezydencka.

Podstawowym celem przedsięwzięcia była popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości . W tym roku odczytywane były nowele.

Dnia 9 września 2019 roku od godz. 8. 00 przez cały dzień wyznaczeni uczniowie: Zuzanna Chalimoniuk i Zuzanna Tonsiorowska z kl. VI A oraz Filip i Mikołaj Dencikowscy z kl. VIII A czytali wybrane fragmenty nowel uczniom w poszczególnych oddziałach. Dziewczęta prezentowały „Katarynkę” Bolesława Prusa w klasach I-IV, zaś chłopcy – „Sachema” Henryka Sienkiewicza w klasach V-VIII. Akcja skończyła się o godz. 14.00.

Chcielibyśmy, żeby ta akcja na stałe weszła w nasz kalendarz imprez, ponieważ ma szczególny dla poziomu czytelnictwa wymiar, a promowanie go jest naszym nadrzędnym celem.

Nad sprawnym przebiegiem całej akcji czuwał koordynator projektu – nauczyciel bibliotekarz Pani Edyta Chwedoruk i nauczyciel języka polskiego Pani Dorota Andruszkiewicz.Włącz się w akcję „Jak nie czytam, jak czytam”

7 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 na szkolnym boisku.

Przynieś ze sobą książkę.

Więcej o akcji na stronie: https://czytamy.org/


Spotkanie z Marianną Kołodziuk

10 maja 2019 r. odbyło się spotkanie z poetką Marianną Kołodziuk z Janowa Podlaskiego. Przed przejściem na emeryturą pani Marianna pracowała w szkole podstawowej jako nauczycielka w klasach I – III.

Pani Kołodziuk zawsze kochała, doceniała i obserwowała naturę. Dostrzegała piękno w jej najdrobniejszych szczegółach i to co zdołała zaobserwować, przelewa na papier w postaci wierszy, które adresuje do młodszych i starszych czytelników.

Na spotkaniu z uczniami klas pierwszych, drugich i czwartych poetka recytowała swoje utwory z pierwszego zbioru „Nim czar pryśnie” oraz z drugiego „ W kraju czerwonych jarzębin”, do którego samodzielnie wykonała ilustracje.  

Uczeń klasy 2a Łukasz Kondraciuk, wyrecytował wiersz pani Marianny „Pierwsze kwiaty”, nie ujawniając jego tytułu – „Przecież to mój wiersz” – powiedziała z uśmiechem autorka.

Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Na zakończenie uczniowie wręczyli poetce kwiaty i podziękowali za odwiedzenie naszej szkoły. Po zakończeniu uroczystości  do sali wrócił jeden z uczestników spotkania,  uczeń klasy 2b Juliusz Siemieniuk i nieśmiało zapytał, czy i on również mógłby powiedzieć wiersz, po czym wyrecytował utwór Jerzego Ficowskiego zatytułowany „Maj”. Najwyraźniej poezja pani Marianny Kołodziuk poruszyła serduszka małych słuchaczy.

Z niecierpliwością będziemy oczekiwali na wydanie trzeciego zbioru poezji pt.: „Znowu zagra fujarka” i kolejne odwiedziny pani Marianny w murach naszej szkoły.

Organizatorem spotkania była pani Katarzyna Pieczykolan.