Przedszkole

Rok szkolny 2022/2023

Informacja

W związku z wykryciem zatrucia pokarmowego u jednego z wychowanków grupy I Przedszkola Samorządowego w Konstantynowie, istnieje konieczność przeprowadzenia badań – wymazu u dzieci oraz osób z najbliższego kontaktu.

           Badanie – wymaz należy pobrać w dniach 07-09.10.2022 r., a następnie dostarczyć osobiście do siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, ul. Kopernika 7, 21-500 Biała Podlaska w dniu 10.10.2022 r. lub 11.10.2022 r. w godzinach 7.45 – 10.30.

Pojemniki do wymazu zostaną przekazane Państwu w dniu jutrzejszym tj. 06.10.2022 r. w siedzibie Przedszkola w godzinach od 12.30 do 16.00.

Próbki pobierają wyłącznie rodzice dzieci grupy I, które były w przedszkolu w dniu 28 września 2022 r.

Rok szkolny 2021/2022


Najpiękniejszy różaniec

W październiku w naszym przedszkolu z inicjatywy p. Bożeny Sijko został przeprowadzony konkurs, którego celem było: rozbudzanie umiłowania modlitwy różańcowej, rozwój talentów, budzenie aktywności twórczej, rozbudzanie wyobraźni i pomysłowości, dostarczanie dzieciom przyjemności i radości z efektów swojego działania.

W konkursie wzięły udział chętne dzieci z naszego przedszkola, które indywidualnie lub rodzinnie wykonały różańce. Powstały prace według własnych pomysłów z wykorzystaniem najróżniejszych materiałów np. koralików, żołędzi, makaronu, plasteliny, jarzębiny, kasztanów itp.  

Wszystkie prace wymagały wiele wysiłku i zaangażowania. W wyniku oceny przez komisję konkursową nagrodzeni zostali:

 1. miejsce Julia Wedziuk
 2. miejsce Jan Korlaga
 3. miejsce Zuzanna Latoch

 Wszyscy uczestnicy konkursu odebrali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców Przedszkola.

KONKURS

„Najpiękniejszy różaniec”

Cele konkursu:

– Rozbudzanie umiłowania modlitwy różańcowej

– Rozwój talentów u dzieci

– Budzenie aktywności twórczej

– Rozbudzanie wyobraźni i pomysłowości

– Wykorzystanie zdobytych wiadomości i umiejętności

– Dostarczanie dzieciom przeżywania przyjemności i radości z efektów swojego działania

Regulamin

W konkursie mogą brać udział wszystkie dzieci naszego przedszkola. Tematem konkursu jest praca przestrzenna wykonana dowolną techniką, indywidualnie lub rodzinnie według własnych pomysłów, z wykorzystaniem najróżniejszych materiałów np. koralików, żołędzi, makaronu, plasteliny, jarzębiny itp. Prace należy składać do wychowawców grup. Do każdego różańca należy dołączyć karteczkę z imieniem, nazwiskiem i wiekiem dziecka. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.

Wykonawcy trzech najpiękniejszych różańców otrzymają nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy podziękowania w formie dyplomu. Wszystkie różańce zostaną wyeksponowane na wystawie i staną się własnością przedszkola.

Termin składania prac – do 29 października 2021 r.

                                                                          Zapraszam do udziału i życzę powodzenia.

                                                                     Organizator

                                                                               Bożena Sijko- nauczyciel religii


Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Samorządowym w Konstantynowie w roku szkolnym 2021/2022

Deklaracja pobytu dziecka w Przedszkolu

Deklaracja korzystania z wyżywienia

Programy obowiązujące w Przedszkolu Samorządowym w Konstantynowie w roku szkolnym 2021/2022

Lista dzieci w grupach przedszkolnych

Statut Przedszkola Samorządowego w Konstantynowie


Regulaminu Przedszkola Samorządowego w Konstantynowie


Dziękujemy dla Przedszkola Samorządowego Serpelicach za nominację do challenge na rzecz chorej na SMA Antosi Dąbrowskiej.

Grupa „Słoneczka” z naszego Przedszkola przedstawiła zabawę muzyczno – ruchową „ Gąsienica” Zadanie przekazujemy dalej i nominujemy:

 1. Punkt Przedszkolny w Komarnie Kolonii
 2. Przedszkole Samorządowe w Janowie Podlaskim

Rada Rodziców Przedszkola

Przewodnicząca

Laszuk Monika

Z-ca Przewodniczącego

Bodzon Karolina

Sekretarz

Tymicka Jolanta

Skarbnik

Stępnik Radosław


WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW

 • Do Przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe.
 • Dzieci mogą być przyprowadzane/odbierane z Przedszkola przez osoby zdrowe.
 • Należy zachowywać dystans społeczny min. 1,5 m.

Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do Przedszkola.


Dane kontaktowe do intendenta Zespołu Szkolno-Przedszkolnego:

Numer telefonu: 512 522 430


Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników zatrudnionych w Zespole obowiązuje ograniczenie wejść na teren szkoły rodziców oraz innych osób nie będących pracownikami Zespołu. Osoby wchodzące do budynku powinny:

 1. posiadać osłonę ust i nosa,
 2. zachować odstęp społeczny wynoszący min. 1,5 m,
 3. po wejściu do budynku należy umyć lub zdezynfekować ręce.