Przedszkole

Ogłoszenie

Prosimy rodziców dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego w Konstantynowie na rok szkolny 2020/2021 o dostarczenie oświadczeń woli przyjęcia dziecka do przedszkola. Oświadczenie można przesłać na adres e – meil sp_am_konstantynow@interia.pl bądź dostarczyć osobiście do sekretariatu do dnia 27.03.2020 r.

Wyniki rekrutacji do przedszkola

Szanowni Rodzice,

w zakładce Rekrutacja do przedszkola znajdują się wyniki rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.

Uprzejmie informujemy, że pozostały 4 wolne miejsca: 3 dla dzieci 4 letnich, 1 miejsce dla dziecka pięcioletniego, na które odbędzie się nabór uzupełniający. Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie kompletu dokumentów w dniach 4-29 maja 2020 r.