Przedszkole


Rada Rodziców Przedszkola

Przewodnicząca

Laszuk Monika

Z-ca Przewodniczącego

Bodzon Karolina

Sekretarz

Tymicka Jolanta

Skarbnik

Stępnik Radosław


WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW

  • Do Przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe.
  • Dzieci mogą być przyprowadzane/odbierane z Przedszkola przez osoby zdrowe.
  • Należy zachowywać dystans społeczny min. 1,5 m.

Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do Przedszkola.


Dane kontaktowe do intendenta Zespołu Szkolno-Przedszkolnego:

Katarzyna Biskupska kbiskupska@spmickiewicz.pl

Numer telefonu: 512 522 430


Zarządzenie Nr 70/2019/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Konstantynowie z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Konstantynowie w czasie epidemii

Pobierz

Deklaracja pobytu dziecka w Przedszkolu


Informacje dotyczące organizacji spotkania inaugurującego rok szkolny 2020/2021 – 1 września 2020 r.

Program spotkania Przedszkole

Spotkanie z wychowawcami – Rodzice oraz dzieci

GRUPA GODZINA SALA WYCHOWAWCA WEJŚCIE
I      3latki 8.00-9.00 6 Małgorzata Kolenda  OD STRONY PLACU ZABAW
II    3-4 latki 9.00-10.00 6b Agata Woźniak
III   4-5 latki 10.00-11.00 10 Grażyna Fila
IV   5 latki 8.00-9.00 9 Katarzyna Łagodziuk   OD STRONY TARASU
V    5-6 latki 9.00-10.00 7 Małgorzata Chwedczuk
VI  6 latki 10.00-11.00 8 Alicja Woźniak

,

.

Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników zatrudnionych w Zespole obowiązuje ograniczenie wejść na teren szkoły rodziców oraz innych osób nie będących pracownikami Zespołu. Osoby wchodzące do budynku powinny:

  1. posiadać osłonę ust i nosa,
  2. zachować odstęp społeczny wynoszący min. 1,5 m,
  3. po wejściu do budynku należy umyć lub zdezynfekować ręce.

Ogłoszenie w sprawie korzystania ze stołówki szkolnej.

Intendent – Katarzyna Biskupska – kbiskupska@spmickiewicz.pl

Telefon kontaktowy: 512 522 430

Stołówka szkolna rozpoczyna wydawanie wyżywienia od 2 września.

Całodzienne wyżywienie w przedszkolu kosztuje 10 zł (śniadanie – 3 zł, obiad – 5 zł, podwieczorek – 2 zł).

Koszt całodziennego wyżywienia w przedszkolu za wrzesień wynosi 210 zł.

Opłaty za wyżywienie przyjmowane są w pomieszczeniu intendenta pomieszczenie nr 26 – podpiwniczenie Segment A wejście główne od ul Nowej 2

w godzinach:

  • 11.30-12.30
  • 13.00-14.00
  • doraźnie 7.30-8.30 (o ile nie będzie dostawy towaru, w takiej sytuacji prosimy o wyrozumiałość)

HARMONOGRAM DOKONYWANIA WPŁAT W MIESIĄCU WRZESIEŃ 2020 r.

PRZEDSZKOLE

02.09.2020 r. – GRUPY I-II

03.09.2020 r. – GRUPY III-IV

04.09.2020 r. – GRUPY V-VI

Z uwagi na bezpieczeństwo zarówno uczniów jak i pracowników proszę o przestrzeganie wyznaczonych terminów wpłat. Jeśli rodzic nie może osobiście dokonać wpłaty proszę o wyznaczenie innej osoby. Nadmienię,  iż brak wpłaty w wyznaczonym terminie skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z wyżywienia w stołówce szkolnej w danym miesiącu.

Wchodząc na teren Zespołu należy podać swoje dane osobowe, zapoznając się jednocześnie z klauzulą informacyjną RODO.