Ubezpieczenie Uczniów

Rok szkolny 2023/2024

Na rok szkolny  2023/2024 Rada Rodziców Szkoły Podstawowej oraz Rada Rodziców Przedszkola wybrały ofertę grupowego ubezpieczenia uczniów i dzieci przedszkolnych w TUZ.
Wybrany został wariant  za 40 zł. Ubezpieczenie działa od 01.09.2023 do 31.08.2024, 24/H  na całym świecie tj. w szkole i poza nią, na zajęciach sportowych i wakacyjnych wyjazdach. Nr polisy SZG 0001350.

Jak zgłosić szkodę?

Wniosek – Zgłoszenie szkody z tytułu NNW ucznia.

OWU Pakiet Bezpieczna Nauka obowiązujące od dnia15.05.2023 r.

Tabela norm procentowych.

Zakres ubezpieczenia.

Rok szkolny 2022/2023

Informacja o ubezpieczeniu uczniów szkoły podstawowej

Informacja o ubezpieczeniu dzieci przedszkolnych

Wniosek – zgłoszenie szkody z tytułu nnw ucznia/dziecka

OWU

Jak zgłosić szkodę?

Tabela norm oceny procentowej

Polisa ubezpieczeniowa uczniów szkoły podstawowej

Polisa ubezpieczeniowa dzieci przedszkolnych