Ubezpieczenie Uczniów

Rok szkolny 2023/2024

Na rok szkolny  2023/2024 Rada Rodziców Szkoły Podstawowej oraz Rada Rodziców Przedszkola wybrały ofertę grupowego ubezpieczenia uczniów i dzieci przedszkolnych w TUZ.
Wybrany został wariant  za 40 zł. Ubezpieczenie działa od 01.09.2023 do 31.08.2024, 24/H  na całym świecie tj. w szkole i poza nią, na zajęciach sportowych i wakacyjnych wyjazdach.

Jak zgłosić szkodę?

Wniosek – Zgłoszenie szkody z tytułu NNW ucznia.

OWU Pakiet Bezpieczna Nauka obowiązujące od dnia15.05.2023 r.

Tabela norm procentowych.

Zakres ubezpieczenia.

Rok szkolny 2022/2023

Informacja o ubezpieczeniu uczniów szkoły podstawowej

Informacja o ubezpieczeniu dzieci przedszkolnych

Wniosek – zgłoszenie szkody z tytułu nnw ucznia/dziecka

OWU

Jak zgłosić szkodę?

Tabela norm oceny procentowej

Polisa ubezpieczeniowa uczniów szkoły podstawowej

Polisa ubezpieczeniowa dzieci przedszkolnych

Rok szkolny 2021/2022

Informacje o ubezpieczeniu NNW dzieci na rok szkolny 2021/2022 w Towarzystwie Ubezpieczeniowym InterRisk TU S.A.

UBEZPIECZENIE Z ROZSZERZENIEM O WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTU SZKOŁA 2021/2022

UBEZPIECZENIE Z ROZSZERZENIEM O WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTU PRZEDSZKOLE 2021/2022

ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA Z UBEZPIECZENIA EDU PLUS

Informujemy, że bieżącym roku szkolnym opłata za ubezpieczenie dziecka wynosi 40 zł. Wpłat należy dokonywać do wychowawcy dziecka.

Informacje dotyczące ubezpieczenia

Rok szkolny 2020/2021
Pliki do pobrania:

  1. Instrukcja zgłaszania szkód
  2. Druk zgłoszenia szkody
  3. Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS
  4. Tabela sum ubezpieczenia


Jak zgłosić szkodę z ubezpieczenia szkolnego?


Pliki do pobrania:

  1. Instrukcja zgłaszania szkód
  2. Tabela norm uszczerbku na zdrowiu.
  3. Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych.
  4. Druk zgłoszenia szkody.
  5. Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS.