Ubezpieczenie Uczniów

Rok szkolny 2021/2022

Informujemy, że bieżącym roku szkolnym opłata za ubezpieczenie dziecka wynosi 40 zł. Wpłat należy dokonywać do wychowawcy dziecka.

Informacje dotyczące ubezpieczenia

Rok szkolny 2020/2021
Pliki do pobrania:

  1. Instrukcja zgłaszania szkód
  2. Druk zgłoszenia szkody
  3. Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS
  4. Tabela sum ubezpieczenia


Jak zgłosić szkodę z ubezpieczenia szkolnego?


Pliki do pobrania:

  1. Instrukcja zgłaszania szkód
  2. Tabela norm uszczerbku na zdrowiu.
  3. Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych.
  4. Druk zgłoszenia szkody.
  5. Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS.