Kontakt


Zespół Szkolno – Przedszkolny w Konstantynowie
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza
21-543 Konstantynów
ul. Nowa 2
telefon: 83 341 50 24
fax : 83 341 50 24
e-mail: sp_am_konstantynow@interia.pl