Rekrutacja do przedszkola

Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Konstantynowie na rok szkolny 2024/2025

Zarządzenie Nr 9/2024 Wójta Gminy Konstantynów z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Konstantynów na rok szkolny 2024/2025

Uchwała Nr XXI/137/17 Rady Gminy Konstantynów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Konstantynów

Uchwała Nr XXII/149/17 Rady Gminy Konstantynów z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Konstantynów

Uchwała Nr XXV/179/21 Rady Gminy Konstantynów z dnia 30 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Konstantynów

Informacja dla wnioskodawcy

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 1

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola 1

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola 2

Oświadczenie – miesięczny dochód na osobę

Oświadczenie – o zatrudnieniu rodzica

Oświadczenie – pobyt dziecka w przedszkolu

Oświadczenie – rodzeństwo dziecka

Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola