Rekrutacja do przedszkola

Wyniki rekrutacji

informacja dla Rodziców

W dniu 02.03.2021 r. Komisja Rekrutacyjna przeprowadziła postępowanie rekrutacyjne dzieci do Przedszkola Samorządowego w Konstantynowie na rok szkolny 2021/2022.

Decyzją komisji do Przedszkola na rok szkolny 2021/2022 zostało zakwalifikowanych
40 dzieci, niezakwalifikowanych  3 dzieci.

Komisja sporządziła listy kandydatów zakwalifikowanych /Załącznik Nr1/
i niezakwalifikowanych /Załącznik Nr2

Listy dzieci są podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Przedszkola oraz zamieszczenie na stronie internetowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Konstantynowie w zakładce Rekrutacja do Przedszkola.

Rodziców/prawnych opiekunów dziecka prosimy o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do Przedszkola w terminie do 15 marca 2021 r.

Oświadczenia w formie pisemnej

prosimy składać w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00-15.00

lub

meilowo w formie skanu dokumentu na adres : sp_am_konstantynow@interia.pl

w temacie wpisując: Oświadczenie woli przyjęcia do przedszkola

wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej szkoły w panelu bocznym Rekrutacja do przedszkola w zakładce oświadczenia Informujemy jednocześnie, iż brak oświadczenia woli przyjęcia do przedszkola tj. nie złożenia go w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją rodzica z wybranego Przedszkola i skutkuje nieprzyjęciem dziecka do przedszkola pomimo, iż znalazło się na liście dzieci zakwalifikowanych.

/Załącznik Nr1/

LISTA

KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W KONSTANTYNOWIE

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 1. Bilicz Aron
 2. Bobińska Julia
 3. Bodzon Tymoteusz
 4. Bojarski Błażej
 5. Ciura Julia
 6. Demianiuk Szymon
 7. Dudek Stanisław Franciszek
 8. Furman – Kryśko Róża
 9. Hołub Alicja
 10. Hołub Michalina
 11. Hryciuk Róża
 12. Jaszczuk Piotr
 13. Jówko Julia
 14. Korolczuk Aleksandra
 15. Kasperuk Julia Weronika
 16. Kościuk Artur
 17. Kozioł Zuzanna
 18. Kuczyński Kacper
 19. Laszuk Antoni
 20. Latoch Zuzanna
 21. Marczuk Helena
 22. Mirończuk Mikołaj
 23. Nogal Wiktoria
 24. Płatek Jan
 25. Rumowska Małgorzata
 26. Sienkiewicz Katarzyna
 27. Sobieszczuk Marcel
 28. Stańczuk -Zarzycki Hubert
 29. Stefaniuk Oliwier
 30. Suprunowicz Bianka
 31. Szewczuk Marcel
 32. Tarań Klara
 33. Trochonowicz Kordian
 34. Tymicki Filip
 35. Wielgos Stanisław
 36. Władzimiruk Jan
 37. Władzimiruk Piotr
 38. Zapora Nataniel
 39. Zapora Wiktoria
 40. Zarębiuk Nikola

Konstantynów, 02.03.2021 r.


/Załącznik Nr2/

LISTA

KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH

DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W KONSTANTYNOWIE

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 1. Chwesiuk Antoni
 2. Osiej Damian
 3. Wojcieszuk Stanisław

Konstantynów, 02.03.2021 r.


Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego

w Konstantynowie

na rok szkolny 2021/2022

Informacja dla wnioskodawcy
Zarządzenie Wójta Gminy Konstantynów
Uchwała Rady Gminy Konstantynów
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola – doc
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola – pdf

Oświadczenia