Rekrutacja do przedszkola

Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego

w Konstantynowie

na rok szkolny 2020/2021

Informacja dla wnioskodawcy
Zarządzenie Wójta Gminy Konstantynów
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola – doc
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola – pdf
Oświadczenia – doc
Oświadczenia – pdf

Lista dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego

Lista dzieci niezakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego

Rekrutacja uzupełniająca