Rekrutacja do przedszkola

Nabór dodatkowy 31.07.2023

Konstantynów, 20 marca 2023

Lista dzieci

przyjętych do Przedszkola Samorządowego

w roku szkolnym 2023/2024

 1. Chwedoruk Laua
 2. Ciuhak Dawid
 3. Czerko Laura
 4. Fedczuk Aleksander
 5. Gajda Wiktoria
 6. Gałązka Aleksander
 7. Grzęda Stanisław
 8. Jakoniuk Weronika
 9. Janiszewska Zuzanna
 10. Kaczorowska Alicja
 11. Kopaczuk Mikołaj
 12. Kościuk Karol
 13. Laszuk Nataniel
 14. Leszek Sebastian
 15. Lindner Julia
 16. Marczuk Antoni
 17. Melaniuk Lena
 18. Mitura Alicja
 19. Roszkowski Hubert
 20. Świderski Artur
 21. Toboła Miłosz
 22. Tymoszuk Blanka
 23. Tymoszuk Karolina
 24. Wdowczyk Marcelina

Konstantynów, 10 marca 2023

Lista dzieci

zakwalifikowanych do przyjęcia do Przedszkola Samorządowego

w roku szkolnym 2023/2024

 1. Chwedoruk Laua
 2. Ciuhak Dawid
 3. Czerko Laura
 4. Fedczuk Aleksander
 5. Gajda Wiktoria
 6. Gałązka Aleksander
 7. Grzęda Stanisław
 8. Jakoniuk Weronika
 9. Janiszewska Zuzanna
 10. Kaczorowska Alicja
 11. Kopaczuk Mikołaj
 12. Kościuk Karol
 13. Laszuk Nataniel
 14. Leszek Sebastian
 15. Lindner Julia
 16. Marczuk Antoni
 17. Melaniuk Lena
 18. Mitura Alicja
 19. Roszkowski Hubert
 20. Świderski Artur
 21. Toboła Miłosz
 22. Tymoszuk Blanka
 23. Tymoszuk Karolina
 24. Wdowczyk Marcelina

Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Konstantynowie na rok szkolny 2023/2024

Informacja dla wnioskodawcy

Zarządzenie Nr 1/2023 Wójta Gminy Konstantynów z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Konstantynów na rok szkolny 2023/2024 wraz z terminami przeprowadzenia

Uchwała Nr XXI/137/17 Rady Gminy Konstantynów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Konstantynów

Uchwała Nr XXII/149/17 Rady Gminy Konstantynów z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Konstantynów

Uchwała Nr XXV/179/21 Rady Gminy Konstantynów z dnia 30 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Konstantynów

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

OświadczeniaRekrutacja do Przedszkola Samorządowego

w Konstantynowie

na rok szkolny 2022/2023

Informacja dla wnioskodawcy

Zarządzenie Nr 2/2022 Wójta Gminy Konstantynów z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Konstantynów na rok szkolny 2022/2023 wraz z terminami przeprowadzenia

Uchwała Nr XXI/137/17 Rady Gminy Konstantynów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Konstantynów

Uchwała Nr XXV/179/21 Rady Gminy Konstantynów z dnia 30 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Konstantynów

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Oświadczenie