Rekrutacja do przedszkola

Wyniki rekrutacji

informacja dla Rodziców

W dniu 02.03.2021 r. Komisja Rekrutacyjna przeprowadziła postępowanie rekrutacyjne dzieci do Przedszkola Samorządowego w Konstantynowie na rok szkolny 2021/2022.

Decyzją komisji do Przedszkola na rok szkolny 2021/2022 zostało zakwalifikowanych
40 dzieci, niezakwalifikowanych  3 dzieci.

Komisja sporządziła listy kandydatów zakwalifikowanych /Załącznik Nr1/
i niezakwalifikowanych /Załącznik Nr2

Listy dzieci są podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Przedszkola oraz zamieszczenie na stronie internetowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Konstantynowie w zakładce Rekrutacja do Przedszkola.

Rodziców/prawnych opiekunów dziecka prosimy o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do Przedszkola w terminie do 15 marca 2021 r.

Oświadczenia w formie pisemnej

prosimy składać w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00-15.00

lub

meilowo w formie skanu dokumentu na adres : sp_am_konstantynow@interia.pl

w temacie wpisując: Oświadczenie woli przyjęcia do przedszkola

wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej szkoły w panelu bocznym Rekrutacja do przedszkola w zakładce oświadczenia Informujemy jednocześnie, iż brak oświadczenia woli przyjęcia do przedszkola tj. nie złożenia go w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją rodzica z wybranego Przedszkola i skutkuje nieprzyjęciem dziecka do przedszkola pomimo, iż znalazło się na liście dzieci zakwalifikowanych.

Konstantynów, 02.03.2021 r.


Konstantynów, 02.03.2021 r.


Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego

w Konstantynowie

na rok szkolny 2021/2022

Informacja dla wnioskodawcy
Zarządzenie Wójta Gminy Konstantynów
Uchwała Rady Gminy Konstantynów
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola – doc
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola – pdf

Oświadczenia