Statuty


Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Konstantynowie

Statut Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie

Statut Przedszkola Samorządowego w Konstantynowie

Zmiany:

Uchwała Nr 9/2021/2022 Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego w Konstantynowie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Konstantynowie z dnia 8 kwietnia 2022 r.w sprawie zmian do Statutu Przedszkola Samorządowego w Konstantynowie.

Uchwała Nr 4/2022/2023 Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego w Konstantynowie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Konstantynowie z dnia 15 września 2022 r.w sprawie zmian do Statutu Przedszkola Samorządowego w Konstantynowie.