Dzień: 18 maja 2020

Informacja dla rodziców uczniów klas 1-3.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami od 25 maja 2020 r. zamierzamy wznowić nauczania stacjonarne w klasach 1 – 3. Zgodnie z zaleceniami MEN i GIS, biorąc pod uwagę powierzchnię sal lekcyjnych… Read more »