Informacja dla rodziców uczniów klas 1-3.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami od 25 maja 2020 r. zamierzamy wznowić nauczania stacjonarne w klasach 1 – 3.

Zgodnie z zaleceniami MEN i GIS, biorąc pod uwagę powierzchnię sal lekcyjnych każdy oddział może liczyć do 12 uczniów. Pozostali uczniowie będą mieli nauczanie zdalne.

Wytyczne MEN, MZ i GIZ nie przewidują zbiorowego dowożenia uczniów do szkoły, rodzice powinni zapewnić transport w ramach własnych.

Przed podjęciem decyzji o zgłoszeniu dziecka do udziału w zajęciach stacjonarnych prosimy o dokładne zapoznanie się z wytycznymi GIS, MEN, MZ.

Rodzice, którzy chcą aby ich dziecko chodziło do szkoły proszeni są o wypełnienie wniosku zgłoszenia i odesłanie go na adres mailowy szkoły do czwartku (21.05) do godziny 12: sp_am_konstantynow@interia.pl .

Proszę wziąć pod uwagę, że zgłoszenie dziecka nie oznacza jego automatycznego przyjęcia. Do szkoły w okresie pandemii przyjmowane będą w pierwszej kolejności dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19.

O przyjęciu/nieprzyjęciu dziecka rodzice zostaną powiadomieni drogą mailową.

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

Deklaracja nauki dziecka w szkole