Zwrot niewykorzystanych środków za wyżywienie w stołówce szkolnej

Informujemy, że intendent będzie dokonywał zwrotu niewykorzystanych środków za wyżywienie w stołówce szkolnej. Prosimy rodziców o zgłaszanie się do siedziby szkoły do pomieszczenia intendenta celem odebrania pieniędzy. Osoby wchodzące na teren szkoły powinny posiadać maseczki i rękawiczki jednorazowe. Jeżeli ktoś nie posiada rękawiczek należy bezwzględnie dezynfekować ręce płynem znajdującym się przy wejściu do budynku szkoły. W związku z tym, że sprawa dotyczy wielu osób prosimy o przestrzeganie ustalonego harmonogramu.

Rodzice uczniów klas 5 – 8 zgłaszają się w czwartek 21.05 od 8.30 do 14.30.

Rodzice uczniów klas 1 – 4 zgłaszają się w piątek 22.05 od 8.30 do 14.30.

Rodzice przedszkolaków: grupy 1- 3 zgłaszają się w poniedziałek 25.05 od 8.30 – do 14.30.

Rodzice przedszkolaków: grupy 4 – 6 zgłaszają się we wtorek od 8.30 do 14.30.