Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

W naszej szkole prowadzone są pozalekcyjne zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów z klas I – VI z podziałem na trzy grupy wiekowe. Celem zajęć jest wyrabianie u dziecka nawyku prawidłowej postawy ciała, korekcja istniejących i przeciwdziałanie powstawaniu wad postawy, wytwarzanie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowego- więzadłowej kręgosłupa, rozciąganie i wzmacnianie mięśni nadmiernie napiętych lub przykurczonych, wyrabianie odruchu prawidłowego ustawienie stóp i nawyku prawidłowego chodu.

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej mogą w znacznym stopniu zapewnić prawidłowy rozwój dziecka. Do najczęstszych wad postawy należą: plecy płaskie i wklęsło-okrągłe, boczne skrzywienie kręgosłupa, kolana koślawe i szpotawe oraz płaskostopie. Zaniedbanie ćwiczeń korygujących wady postawy może doprowadzić do zmniejszenia sprawności układu krążenia, układu oddechowego, narządu ruchu, a także do zmian zwyrodnieniowych.

Systematyczne ćwiczenia stanowią profilaktykę zapobiegającą utrwalaniu złych nawyków i powstawaniu innych dysfunkcji związanych z prawidłową postawą ciała.

W zajęciach powinny uczestniczyć dzieci zakwalifikowane przez badania lekarskie oraz osoby chętne wobec których jest potrzeba realizacji takich zajęć.

Zajęcia trwają 45 minut raz w tygodniu w wyznaczonych godzinach

Na zajęcia prosimy ubrać dziecko w strój sportowy podobnie jak na w.f.

Zajęcia z gimnastyki prowadzone są w formie kreatywnych ćwiczeń z wykorzystaniem przyborów i przyrządów (woreczki, szarfy, laski, piłki), jak również zabaw i gier sportowych. Poziom ćwiczeń dostosowywany jest do indywidualnych możliwości dzieci.

Zajęcia prowadzone są przez Pana Piotra Woźniaka nauczyciela w. f. naszej szkoły, posiadającego kwalifikacje do prowadzenia takich zajęć i odbywają się w sali gimnastycznej  przystosowanej do zajęć z korektywy. Istnieje możliwość uczestniczenia w zajęciach z inną grupą wiekową.

Godziny zajęć:

Kl. I – II, piątek godz. 11.50 – 12.35

Kl. III – IV, czwartek godz. 14.45 – 15.30

Kl. V – VI, wtorek godz. 14.45 – 15.30