12. edycja Narodowego Czytania

Dnia 08.09.2023 r. w bibliotece szkolnej odbyła się dwunasta odsłona Narodowego Czytania. Akcja ta jest organizowana przez Prezydenta RP, a jej nadrzędnym celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży do czytania największych dzieł narodowych.

„Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej było tegoroczną lekturą podczas 12. edycji Narodowego Czytania. Najbardziej znana powieść autorki powstawała w latach 1886–1887, a w formie książki ukazała się w 1888 roku. Ze względu na barwne opisy, wyrazistych bohaterów i odwołania historyczne dzieło porównywano do Mickiewiczowskiego „Pana Tadeusza”. Żadna inna książka pisarki nie została tak entuzjastycznie przyjęta przez recenzentów. Chwalono m.in. sprawne połączenie dydaktyzmu z walorami artystycznymi i przemyślaną kompozycję całości.

Powieść cieszyła się popularnością i uznaniem kolejnych pokoleń czytelników.

W Drugiej Rzeczypospolitej powieścią zainteresowało się kino. Ekranizację książki ukończono w 1939 roku, ale obraz zaginął w czasie II wojny światowej. Kolejny film nakręcono w połowie lat 80. XX wieku.

Nad Niemnem” to jeden z najważniejszych utworów literatury polskiej podejmujący tematykę Powstania Styczniowego, którego 160–lecie obchodzone jest w 2023 roku.

Całe wydarzenie rozpoczęło się o godz. 900  w bibliotece szkolnej naszej szkoły. W czytaniu wzięli udział zaproszeni goście: p. Beata Łyczewska – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie i jej pracownicy, p. Monika Jankiewicz – dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Konstantynowie, nauczyciele i uczniowie starszych klas. Wybrano jeden z fragmentów tj. legendę o Janie i Cecylii – założycielach rodu Bohatyrowiczów.

Wspólne czytanie to nie tylko promowanie polskiej kultury, ale także propagowanie czytania wśród różnych grup społecznych.