„Odśmiecanie Krajobrazu”

14 września uczniowie klas 7 pod opieką pani Marzeny Demianiuk, Joanny Szczypek,  Anny Hryciuk i przedstawicieli Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu” wzięli udział w akcji „Odśmiecanie Krajobrazu”. Głównym celem tej akcji jest likwidowanie dzikich składowisk odpadów na obszarach chronionych. Uczniowie posprzątali teren w otulinie Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”. Wśród zebranych śmieci były butelki, puszki, folie a nawet opony. Na zakończenie akcji sprzątania uczniowie uczestniczyli w ognisku przygotowanym przez pracowników Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych oddz. Janów Podlaski we współpracy z Nadleśnictwem w Konstantynowie. Serdecznie dziękujemy.