XI PREZENTACJE KOLĘD I PASTORAŁEK

Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś,

Niech kolęduje z nami cała ziemia.

Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś,

Niech kolęduje z nami cały świat.

Z inicjatywy nauczycieli Małgorzaty Stawskiej i Bożeny Sijko 19 stycznia 2022 r.
w Zespole Szkolno– Przedszkolnym w Konstantynowie odbyły się XI Prezentacje Kolęd
i Pastorałek, których celem było kultywowanie tradycji wspólnego kolędowania oraz popularyzowanie najpiękniejszych kolęd i propagowanie śpiewu. Soliści reprezentujący swoje
 klasy prezentowali kolędę lub pastorałkę. Wystąpili:

Klasa 1a- Aleksandra Stępnik Pastuszek bosy

Klasa 1b- Amelia Kałabun Lulajże, Jezuniu

Klasa 2a – Patrycja Kiełkowicz Cicha noc

Klasa 2b- Julia Kamińska Gore gwiazda

Klasa 3a- Ewelina Strojek Dziś w stajence

Klasa 3b- Natalia Melaniuk Kolęda na niebie

Klasa 4a- Kacper Szymczuk Wśród nocnej ciszy

Klasa 4b- Hanna Marczuk Dzisiaj w Betlejem

Klasa 5a- Patrycja Stańczuk- Zarzycka Gdy śliczna Panna

Klasa 5b- Maja Woźniak Oj, maluśki, maluśki

Klasa 6a- Magda Karczmarz Kolęda dla nieobecnych

 Klasa 7a- Kinga Melaniuk Przekażmy sobie znak pokoju

Klasa 8a- Bartłomiej Juszkiewicz Ucichłeś Jezuleńku

Wszyscy uczestnicy prezentacji otrzymali podziękowanie w formie dyplomu oraz słodki upominek.