Aktualizacja wytycznych MEiN, MZ i GIS

MEiN, MZ i GIS zaktualizował 17 stycznia 2022 r. wytyczne dla placówek oświatowych dotyczące organizacji zajęć w szkołach w okresie pandemii.

Wytyczne do pobrania.