Informacje dla dzieci, uczniów i rodziców dotyczące pracy Zespołu od 27 stycznia 2022 r.

Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo,

Na podstawie informacji otrzymanych od Lubelskiego Kuratora Oświaty informujemy o sposobie pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego od 27 stycznia 2022 r.:

  1. Przedszkole pracuje bez zmian, tzn. dzieci przychodzą do przedszkola tak jak dotychczas.
  2. Uczniowie klas 1 – 4 przychodzą do szkoły tak jak dotychczas.
  3. Uczniowie klas 5 – 8 przechodzą w tryb pracy zdalnej realizowanej na platformie Teams.
  4. Taki sposób pracy klas 1 – 4 i 5 – 8 będzie obowiązywał do 11 lutego 2022 r. Później będą ferie zimowe.