Wyniki konkursu „Dzieło sztuki – kopia”

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „DZIEŁO SZTUKI – KOPIA”

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „DZIEŁO SZTUKI – KOPIA”

1. Organizatorem I Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „DZIEŁO SZTUKI – KOPIA” była Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie.

Na konkurs wpłynęło 1167 prac. Oceniane były w dwóch kategoriach:

I kategoria: 7 – 10 lat ( wpłynęło 401 prac ),

II kategoria: 11 – 15 lat ( wpłynęło 766  prac )

  1. Oceny prac konkursowych dokonało Jury w składzie:
  • p. Dorota Andruszkiewicz
  • p. Anna Hryciuk
  • p. Małgorzata Wasilewska
  1. Nie wszystkie prace spełniały wymagania formalne ( np. brak metryczki, wiek powyżej 15 lat ).
  2. Po przeprowadzeniu analizy prac ( nie podważając samodzielności) wyłoniono laureatów w 2 kategoriach:

Kategoria I

I miejsce: Magdalena Lipian – Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Nieledwi,

 opiekun: p. Wiesława Martyniuk,

II miejsce: Lidia Wiznerowicz – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie,

Opiekun: p. Teresa Olczak

III miejsce: Maria Mężyńska – Szkoła Podstawowa nr 3 w Lęborku,

Opiekun: p. Celina Skibicka

Kategoria II

I miejsce: Aleksandra Wasiak – Szkoła Podstawowa 137 w Łodzi,

opiekun p. Aleksandra Łysień

II miejsce: Kornelia Glin – ZPSP im. J. Malczewskiego w Częstochowie,

opiekun p. Anna Trojanowska – Olas

III miejsce:  Antonina Grabiec – Szkoła Podstawowa nr 2  im. K.K. Baczyńskiego w Kolbuszowej,

Opiekun: p. Lidia Wiktor

Ilość nadesłanych prac i ich poziom zaskoczyły zarówno organizatora, jak i komisję konkursową, która nie miała łatwego zadania.

W związku z tym przyznano wyróżnienia. Otrzymują je:

– Blanka Rezler – Centrum Kultury w Polkowicach, opiekun: p. Małgorzata Wacińska

– Kinga Piekarczyk – PCK w Nowym Targu, opiekun: p. Maria Mrożek

– Oliwia Goja Kompenda – ZPSP im J. Malczewskiego w Częstochowie, opiekun p. Anna Trojanowska – Olas

Poza tym przyznano wyróżnienia indywidualne ufundowane przez pracowników szkoły i Wójta Gminy w Konstantynowie. Otrzymują je:

– Julia Wołoszyn – Szkoła Podstawowa nr 2  im. K.K. Baczyńskiego w Kolbuszowej, Opiekun: p. Lidia Wiktor

 nagroda ufundowana przez panią Małgorzatę Wasilewską

– Zuzanna Lower – MDK w Gorlicach, opiekun: p. Wojciech Haberek

 nagroda ufundowana przez pana Romualda Murawskiego

–  Wiktoria Gmur – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie, opiekun: p. Teresa Olczak

 nagroda ufundowana przez panią Karolinę Bazylczuk

–  Cyprian Wiczuk – Szkoła Podstawowa nr 16 w Lublinie, opiekun: p. Wioletta Oszajca

   nagroda ufundowana przez panią Joannę Rusecką

– Wiktoria Pióro – Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie, opiekun p. Anna Kuźniar – Sobek

 nagroda ufundowana przez panią Agnieszkę Charko.          

– Wiktoria Olisiejuk, Maja Lendzioszek, Martyna Kamińska, Maja Janczuk – Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie, opiekun: p. Agnieszka Charko                

Zwycięzcom gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu zainteresowań artystycznych! Jednocześnie dziękujemy nauczycielom oraz opiekunom  za zaangażowanie i opiekę nad młodymi twórcami.

Mamy nadzieję, że obcowanie z dziełami sztuki wielkich artystów sprawiło wiele radości, przyczyniło się do rozwoju i doskonalenia warsztatu plastycznego, a także wzbogaciło wiedzę z zakresu historii sztuki. W tym znaczeniu wszyscy jesteśmy nagrodzeni – Twórcy i Odbiorcy tych wszystkich wspaniałych prac.

Laureaci konkursu otrzymują nagrody i dyplomy do szkół, a nauczyciele / opiekunowie podziękowanie.

Bardzo serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe i ufundowanie nagród:

– Bankowi Spółdzielczemu w Międzyrzecu Podlaskim, oddział w Konstantynowie,

– SIW Znak Sp. z o.o.,

– Fundacji ARKA im. Józefa Wilkonia,

– Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej,

– Aptece w Konstantynowie – p. Andrzejowi Żukowi,

– NZOZ Ośrodkowi Zdrowia w Konstantynowie – p. Dariuszowi Szutce,

– p. Romualdowi Murawskiemu,

– p. Joannie Ruseckiej,

– p. Małgorzacie Wasilewskiej,

– p. Karolinie Bazylczuk,

– p. Agnieszce Charko

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację konkursu – za pomoc, życzliwość, zrozumienie i ofiarność.

Dyplom za udział w konkursie do pobrania