Zakończenie realizacji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego EMOCJA

W roku szkolnym 2021/2022 pani Karolina Bazylczuk zgłosiła naszą szkołę do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego EMOCJA, którego celem było:

  • Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku szkolnym;
  • Dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi;
  • Eliminowanie zachowań agresywnych;
  • Integracja zespołu klasowego;
  • Rozbudzanie w uczniach wiary w siebie oraz własne możliwości;
  • Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.

Projekt był realizowany przez panią Karolinę Bazylczuk i panią Małgorzatę Wasilewską w kl. 3b. Za udział w projekcie certyfikat otrzymała Szkoła, panie prowadzące oraz wszyscy uczniowie z tej klasy.