„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w naszej szkole

Z radością informujemy, że nasza szkoła uzyskała dofinansowanie w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w wysokości 12000 zł. Mamy nadzieję, że nowo zakupione książki przyczynią się do rozwijania pasji czytelniczych wśród uczniów naszej szkoły.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. to program uchwalony na lata 2021-2025, którego głównym celem jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce (poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia kulturalnego). Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Otrzymane środki finansowe mogą być przeznaczone na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych, zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych, sprzętu komputerowego i oprogramowania, a także na realizację działań promujących czytelnictwo.