Zasady pracy zdalnej obowiązujące podczas kształcenia na odległość

Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dotyczące zasad pracy obowiązujących podczas kształcenia na odległość.

Pobierz