Informacje dla uczniów klas 4-8 i ich rodziców

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 366) informujemy, że nauczanie zdalne zostaje przedłużone do 14 marca 2021 r.

Informujemy również, że zgodnie z sugestią Rady Rodziców od 1 marca zostaje zwiększona dzienna liczba godzin zajęć online: w klasach 4-6 do 4 godzin, w klasach 7-8 do 5 godzin. Na pozostałe zajęcia będą jak dotychczas umieszczane scenariusze zajęć na stronie internetowej szkoły oraz na platformie Teams w katalogach oddziałowych.