Egzamin ósmoklasisty – informacje dla uczniów klasy ósmej i ich rodziców

W roku szkolnym 2020/2021  egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany w ostatnim tygodniu maja wg następującego harmonogramu:

1. język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

Czas trwania egzaminów wynosi:

1. język polski – 120 minut,

2. matematyka – 100 minut,

3. język angielski – 90 minut.

Dla uczniów posiadających zgodę Rady Pedagogicznej na dostosowanie egzaminu do opinii lub orzeczenia PPP każdy egzamin może być wydłużony o połowę czasu jego trwania.

Uczniowie zgłaszają się do szkoły 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu.

Do sali egzaminacyjnej mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach, tj.

a. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu – długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych)

b. dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę. .

Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał.

Uczniowie powinni posiadać legitymację szkolną.

Więcej informacji o przebiegu egzaminu ósmoklasisty jak również przepisy prawne znajdziecie w zakładce Egzamin ósmoklasisty w menu bocznym.