14 marca Dniem Liczby Pi

Dzień Liczby Pi to święto obchodzone corocznie. Dlaczego obchodzimy je akurat 14 marca? Wszystko z powodu skojarzenia z pierwszymi cyframi rozszerzenia dziesiętnego liczby Pi. Data „14 marca” na przykład w Stanach Zjednoczonych zapisywana jest jako „3.14”. 

Nasza szkoła uczciła ten dzień gazetkami tematycznymi w salach matematycznych oraz na korytarzach. Dzięki nim młodsi uczniowie mogli poznać tę niezwykła liczbę, a starsi pogłębić wiedzę i zapoznać się z ciekawostkami dotyczącymi liczby Pi.

Tego dnia chętni uczniowie mogli również wykazać się wiedzą w konkursie matematycznym. Zakres tematyczny obejmował wiadomości dotyczące liczby Pi zwanej ludolfiną. Wyniki konkursu znajdują się w zakładce: Konkursy szkolne.

Koordynatorkami tego wydarzenia w naszej szkole były panie Romualda Sołtysiuk i Anna Iwanek.