„Zawodowy strzał w 10! – wybierz swoją przyszłość” w powiecie bialskim

Szanowni Wychowawcy, Rodzice, Uczniowie klas ósmych

w imieniu Lubelskiego Kuratora Oświaty Pani Teresy Misiuk oraz Dyrektora Delegatury w Białej Podlaskiej Pani Małgorzaty Kiec, uprzejmie informuję, że w bieżącym roku szkolnym w ramach działań pod hasłem: „Zawodowy strzał w 10! – wybierz swoją przyszłość”, służących promowaniu kształcenia zawodowego, a co za tym idzie, udzielaniu pomocy uczniom najstarszych klas szkół podstawowych w dokonywaniu świadomego wyboru dalszej drogi edukacyjnej w dniach 26 marca 2021 r. i 29 marca 2021 odbędzie  w formie online spotkanie w tym zakresie

Szczegóły organizacyjne: 

  1. Wydarzenie odbędzie się online w dn. 26 marca 2021 r. i 29 marca 2021 r., rozpoczęcie
    o godzinie 10.00 (uczniowie będą mogli logować się od godziny 9.45 zarówno w piątek, jak i w poniedziałek). Planowany czas trwania: około półtorej godziny. W czasie tych wydarzeń będą prezentowane zawody, w których kształcą szkoły ponadpodstawowe z terenu miasta Biała Podlaska i powiatu radzyńskiego (26. 03. 2021 r.) oraz powiatu bialskiego i parczewskiego (29. 03. 2021 r.).
  2. Spotkanie zostanie zorganizowane w aplikacji Teams w formie „Wydarzenia”.
  3. Organizatorem spotkania jest Delegatura w Białej Podlaskiej.
  4. Wychowawcy przekażą otrzymany od dyrektora link dostępu wszystkim uczniom klas VIII, ich rodzicom (w dniu wydarzenia).
  5. W celu umożliwienia uczniom klas VIII w dn. 26 i 29 marca 2021 r. w godz. 10.00 – 11.30 uczestnictwa w wydarzeniu nie będą mieli oni w tym czasie innych zajęć.
  6. Zasadniczą część spotkania będą stanowiły przygotowane przez szkoły ponadpodstawowe funkcjonujące na terenie powiatu bialskiego, radzyńskiego i parczewskiego oraz miasta Biała Podlaska prezentacje (filmy), pokazujące poszczególne szkoły oraz specyfikę kształcenia  w określonych zawodach. 
  7. Podczas wydarzenia zostanie też zaprezentowany informator Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz inne źródła pozyskiwania wiedzy na temat oferty kształcenia zawodowego w naszym regionie.
  8. Zachęcamy wszystkich uczniów klasy ósmej i ich rodziców do wzięcia udziału w wydarzeniu.