INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W KONSTANTYNOWIE 29.03.2021 r. – 09.04.2021 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 561), informuję o sposobie organizacji pracy przedszkola w okresie od 29 marca do 9 kwietnia 2021 r.:

  1. Zajęcia będą prowadzone tylko dla dzieci osób wymienionych w §2. ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 561).
  2. Przedszkole będzie funkcjonowało w godzinach 7.00-16.00
  3. W przedszkolu zajęcia będą prowadzone w grupach łączonych.
  4. Aby zgłosić dziecko do przedszkola należy taką informacje przekazać niezwłocznie do wychowawcy w grupach. (Rodzic wnioskuje o zorganizowanie opieki do Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Konstantynowie, składając stosowny wniosek w tej sprawie).
  5. Dzieci pozostające w domu pod opieką rodziców będą miały możliwość realizacji zajęć, które będą prowadzone przez nauczycieli zdalnie z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość. Materiały będą dostępne na stronie internetowej zespołu w zakładce Przedszkole –nauka zdalna.