Wybory do Samorządu Uczniowskiego

26 września 2019 r. w naszej szkole odbyły się wybory na przewodniczącego i członków Rady Samorządu Uczniowskiego.

Oto skład Rady SU:

Przewodnicząca: Weronika Kowaluk  – kl. 8 b

Z-ca przewodniczącego: Maja Doroszuk – kl. 7 b

Sekretarz: Mikołaj Dencikowski – kl. 8 a

Skarbnik: Martyna Koch – kl. 8 b

Członek: Szymon Syryjczyk kl. 6 b