Pracownia mobilna z 16 laptopami jest nasza!!!

We wrześniu tego roku nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół „#OSEWyzwanie” zorganizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji wspólnie z Państwowym Instytutem Badawczym NASK. Konkurs adresowany był do wszystkich szkół w Polsce z  miejscowości liczących do 50 tysięcy mieszkańców.

Pierwszym zadaniem było zgłoszenie szkoły do projektu OSE i programu mLegitymacja szkolna. Następnie uczniowie Natalia Kiełkowicz i Sebastian Zadrożniak pod kierunkiem pani Agnieszki Charko wykonali pracę plastyczną pt. „Smart szkoła”, dzięki której uzyskaliśmy 50% punktów. Deklaracja zgłoszenia szkoły do programu OSE Hero (inicjatywy promującej nauczycieli – bohaterów nowych technologii w szkole) zwiększała szansę na wygraną o kolejne 25 %. Program ten realizować będzie pani Anna Iwanek.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 1606 szkół z całej Polski. Komisja Konkursowa zdecydowała o przyznaniu 764 nagród, a podstawą do ich przyznania była liczba punktów, które zdobyła szkoła zgłaszająca się do konkursu. Spełniliśmy wszystkie kryteria podstawowe i jedno dodatkowe, dzięki czemu zostaliśmy nagrodzeni.

OTRZYMALIŚMY MOBILNĄ PRACOWNIĘ KOMPUTEROWĄ SKŁADAJĄCĄ SIĘ Z 16 LAPTOPÓW ORAZ DOSTĘP DO SZYBKIEGO, BEZPIECZNEGO I BEZPŁATNEGO INTERNETU!!! Cieszymy się niezmiernie!!!   Gratulujemy uczniom oraz nauczycielkom, które dzięki swojemu zaangażowaniu i pomysłowości przyczyniły się do tego sukcesu!!! Dziękujemy dyrekcji za koordynowanie wszystkich spraw formalnych związanych ze zgłoszeniem szkoły do programu!!!

27 września dyrektor szkoły pani Monika Jankiewicz odebrała certyfikat potwierdzający wygraną. Uroczystego wręczenia symbolicznych nagród dokonali Marszałek Województwa Lubelskiego pan Dariusz Stefaniuk i Zastępca Dyrektora NASK – Państwowego Instytutu Badawczego – pan Bartłomiej Klinger.

Lista laureatów