Wiosenne konkursy

Zapraszamy uczniów klas I – VIII do udziału w konkursach:

I. Konkurs „WIOSENNY WIANEK”                   

II. Praca plastyczna „Pierwszy Dzień Wiosny”

Regulamin konkursów

I. Postanowienia ogólne:

    1. Organizatorzy: nauczycielka plastyki, pani Bożena Struk oraz Samorząd Uczniowski Szkoły

        Podstawowej im. Adama  Mickiewicza w Konstantynowie.

    2. Zadaniem uczestników konkursu  jest wykonanie pracy plastycznej zgodnie z tematem:

        „ WIOSENNY   WIANEK” lub „Pierwszy Dzień Wiosny”.

    3. Cele konkursu:

  • prezentowanie twórczości plastycznej dzieci;
  • rozwijanie wyobraźni dzieci inspirowanej pięknem otaczającego nas świata;
  • czerpanie radości dzieci z efektów własnych działań twórczych
  • propagowanie wiedzy o tematyce wiosennej;
  • wspieranie twórczości dziecięcej.

II. Warunki konkursu:

     1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1 – 8.

         Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: a) klasy 1-3 b) klasy 4-6 c) klasy 7-8

     2. Konkurs trwać będzie do 18.03.2022 r.

     3. „WIOSENNY WIANEK” – technika wykonania pracy jest dowolna. Wianek ma mieć formę

          przestrzenną, o średnicy minimum 20 cm. Ma być wykonany własnoręcznie (gotowe wianki

          zakupione w sklepie nie będą oceniane).

     4. „Pierwszy Dzień Wiosny” – praca plastyczna formatu A3, technika dowolna, indywidualna

          interpretacja pierwszego Dnia Wiosny, jak sobie wyobrażasz ten dzień, kiedy przychodzi

          WIOSNA?

      5. Oceniane będą: pomysłowość, estetyka, kolorystyka, oryginalność, dobór i wykorzystanie

           materiałów oraz wkład pracy.

       6. Prace zbiorowe nie będą oceniane.

       7. Pracę konkursową należy podpisać: imię i nazwisko, klasa.

       8. Prace należy składać do 18.03.2022 r (piątek) do pani Joanny Szczypek , Agnieszki Charko,

            Bożeny Struk.

       9. Prace zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu komisję.

     10. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły w dniu 22 marca 2022 r.

     11.  Na laureatów czekają nagrody.

     12. Wszyscy uczestnicy za udział w konkursie otrzymają ocenę z plastyki lub techniki.

     13. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych

            osobowych przez Organizatora dla celów organizacyjnych i promocyjnych oraz wykorzystanie

            prac do stworzenia wystawy i dekoracji.

     14.  Prace konkursowe stają się własnością Organizatora i nie będą zwracane.

     15.  Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.