Ważne informacje dla rodziców dzieci przedszkolnych

  • Do Przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe.
  • Dzieci mogą być przyprowadzane/odbierane z Przedszkola przez osoby zdrowe.
  • Należy zachowywać dystans społeczny min. 1,5 m.

Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie

lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do Przedszkola.