Stypendium naukowe Fundacji EFC i Fundacji Rodziny Staraków dla uczniów kończących szkołę podstawową

W załączeniu pismo informujące o możliwości ubiegania się przez uczniów kończących szkołę podstawową o stypendium naukowe Fundacji EFC i Fundacji Rodziny Staraków na naukę w wybranych liceach i technikach w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się.

Stypendium