Próbny egzamin ósmoklasisty

Uprzejmie informuję, że Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowały materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego.
W naszej szkole będą one przeprowadzone od 17 do 19 marca br., zgodnie z poniższym harmonogramem:
 17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski,
 18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka,
 19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Testy odbędą się w szkole z zachowaniem wymogów sanitarnych. Konkretne wymagania zostaną przedstawione do 15 marca 2021 r.