Regulamin konkursu plastycznego „ Ja i Niebieski Świat”

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia konkursu pod nazwą „ Ja i Niebieski Świat”.
 2. Konkurs  jest zorganizowany w ramach  Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.
 3. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie.
 4. Głównym celem konkursu jest:
  • solidaryzowanie się z osobami z autyzmem w związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Świadomości Autyzmu, który obchodzimy 2 kwietnia 2021 r.;
  • zainteresowanie dzieci tematyką akcji „Polska na niebiesko”;
  • poszerzanie wiedzy na temat autyzmu oraz informowanie o tym, że wśród nas żyją osoby ze spektrum autyzmu;
  • wzbudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży problemami osób cierpiących na autyzm oraz kształtowanie tolerancyjnych postaw w stosunku do osób dotkniętych autyzmem;
  • nauka właściwych postaw wobec osób ze spektrum autyzmu;
  •  uwrażliwienie dzieci na potrzeby rówieśników z autyzmem;
  • kształtowanie twórczego myślenia i umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji w formie plastycznej;
  • poszukiwanie ukrytych talentów.
 5. Warunki uczestnictwa:
  • w konkursie mogą wziąć udział uczniowie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie;
  • każdy uczestnik ma przygotować pracę plastyczną nawiązującą do tematu;
  • technika i forma prac- dowolna; wskazane wykorzystanie kilku technik plastycznych ( kredki, farby, wydzieranka, wyklejanka
  • forma pracy: A4;
  • prace będą oceniane w trzech kategoriach:
   • uczniowie klasy I,
   • uczniowie klasy II,
   • uczniowie klasy III.
  • prace należy składać do wychowawców;
  • komisja konkursowa wybierze trzy prace;
  • prace należy dostarczyć do 13.04.2021 r;
  • każda praca powinna posiadać dołączony opis: imię i nazwisko autora, klasa;
  • udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 6. Kryteria oceny:
  • komisja konkursowa przy ocenie będzie brała pod uwagę pomysłowość, estetykę oraz oryginalność;
  • nagrody i wyróżnienia przyzna komisja konkursowa powołana przez organizatora- rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 16.04.2021 r.;
  • dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody.

Konkurs organizowany w ramach Światowego Dnia Świadomości  Autyzmu.

                Wierzymy, że udział w konkursie stanie się okazją do uświadomienia nam wszystkim, że dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu są i zawsze będą wśród nas.

Zachęcamy, by z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu być razem, RAZEM DLA AUTYZMU!

                               Zapraszamy do aktywnego udziału w konkursie!

Organizatorzy konkursu:

Monika Kępińska

 Karolina Bazylczuk