Informacje dotyczące organizacji egzaminu próbnego ósmoklasisty

W związku z trudną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną próbny egzamin ósmoklasisty odbędzie się w sposób zdalny zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • język polski:17 marca (godz. 9:00)
 • matematyka:18 marca (godz. 9:00)
 • język angielski: 19 marca (godz. 9:00)

Materiały egzaminacyjne będzie można pobrać w dniu danej części egzaminu z kilku źródeł:

– strony internetowej szkoły,

– strony internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,

– strony internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki,

– strony internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie

po godzinie 9.

Zasady postępowania:

 1. Pobieramy test z któregoś źródła.
 2. Rozpakowujemy go do wybranego folderu lub na pulpit komputera.
 3. Jeżeli dysponujecie drukarką można test wydrukować i w tej postaci go rozwiązać.
 4. Jeżeli nie dysponujecie drukarką test można rozwiązywać na kartce papieru wpisując kod ucznia, numer pytania i poprawną odpowiedź.
 5. Omyłki poprawiamy zgodnie z zasadami.
 6. Po upływie czasu przeznaczonego na pisanie sprawdzamy czy na wszystkie pytania udzielona została odpowiedź oraz czy na karcie odpowiedzi znajduje się kod ucznia – oznaczenie oddziału (A lub B), numer z dziennika np. 01, 05, 11. Nie wpisujcie swojego peselu ze względu na fakt przesyłania pracy przez internet w formie nieszyfrowanej.
 7. Odpowiedzi przesyłamy do nauczyciela uczącego danego przedmiotu poprzez czat na Teamsach lub na adres poczty internetowej do 1 godziny po zakończeniu pisania testu. Przesyłamy kartę odpowiedzi i test (zdjęcia, skany itp.)
 8. Proszę pracować samodzielnie, bez korzystania z niedozwolonych pomocy. Zadaniem testu jest uczciwe sprawdzenie rzeczywistego poziomu waszej wiedzy i umiejętności. Test nie będzie oceniany żadną oceną do dziennika. Ma was przygotować do testu majowego pisanego na zakończenie nauki w szkole podstawowej. Jeżeli wykaże jakieś braki w umiejętnościach lub wiadomościach będzie jeszcze trochę czasu aby to naprawić.
 9. Na egzaminie z języka obcego będzie plik dźwiękowy zapisany w formacie mp3 – proszę sprawdzić czy wasz komputer odtwarza takie pliki, jeżeli nie – zainstalować odpowiedni program.
 10. W dniach egzaminu nie będziecie mieli żadnych innych zajęć pozostały czas proszę przeznaczyć na relaks ewentualne powtórki.
 11. Życzymy powodzenia i jeszcze raz apelujemy o uczciwe i rzetelne podejście do próbnego egzaminu.