PROGRAM SMOK ZAKOŃCZYŁ PIERWSZY ETAP I ZAPRASZA NA KOLEJNY

Realizacja projektu SMOK (Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki)  w naszej szkole i gminie sfinalizowała pierwszy etap pracy w 2024 roku.

Dzięki współpracy z Wójtem Gminy i Dyrektorem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Konstantynowie nasze Smok-i rosną w siłę. Patronem i organizatorem projektu SMOK jest Polski Związek Koszykówki przy udziale środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Ośrodek rozrósł się do maksymalnych rozmiarów, obejmuje dzieci naszej szkoły od klasy 1 do klasy 8, program przeznaczony jest głównie dla chłopców, jedynie I grupa dzieci klas 1-2 jest grupą mieszaną. Aktualnie w zajęciach uczestniczy ponad 70 uczniów naszej szkoły i chętnych ciągle przybywa.

Od września br. planowany jest nabór na kolejny rok szkolny według wieku i umiejętności uczestnictwa w odpowiedniej grupie. Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież kontynuujące treningi na zajęcia jak również tych, które chciałyby je rozpocząć.

Zajęcia prowadzone będą w wymiarze dwóch treningów tygodniowo po 1.5 godz. w czterech grupach wiekowych po 15 osób:

  • Grupa I, dziewczynki i chłopcy klas I – II szkoły podstawowej,
  • Grupa II – chłopcy z  klas 3, 4
  • Grupa III – chłopcy z klas 5, 6
  • Grupa IV – chłopcy z klas 7, 8

Ośrodek jest wyposażony w nowoczesny sprzęt sportowy niezbędny do treningu: piłki, płotki, drabinki koordynacyjne, dryblerki, D-many i inne, zakupione ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, dodatkowo jest systematycznie doposażany. Zajęcia sportowe przeprowadzane w ramach programu są zajęciami pozalekcyjnymi, nieobowiązkowymi, nieodpłatnymi i są przeprowadzane na terenie szkoły wchodzącej w skład Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki.

Więcej szczegółów i informacji udzieli koordynator i trener projektu pan Piotr Woźniak.