Pomoc psychologiczno-pedagogiczna podczas nauczania zdalnego

W czasie nauczania zdalnego pedagog szkolny i psycholog świadczą pomoc psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły według następującego harmonogramu:

Dyżur pedagoga szkolnego:

Poniedziałek: 8.45-12.55

Wtorek: 8.00-11.50

Czwartek: 8.45-12.55

Dyżur psychologa szkolnego:

Środa: 9.50-13.00,  13.45-14.40

Piątek: 10.00-13.30

Ze specjalistami kontaktować można się również poprzez adres mailowy:

Anna Hryciuk – pedagog szkolny – ahryciuk@spmickiewicz.pl

Anna Owczarek – psycholog szkolny – aowczarek@spmickiewicz.pl

oraz telefonicznie pod numerem 83 341 50 24 w dniach dyżurów