Ogłoszenie dla uczniów klas 4 – 8

Od 26 października 2020 r. przechodzimy na naukę zdalną. Przez pierwszy tydzień materiały będą umieszczane na stronie internetowej szkoły tak jak w ubiegłym roku. W drugim tygodniu planujemy rozpocząć pracę z Teams. W najbliższym czasie otrzymacie od wychowawców loginy i hasła do MS Teams oraz Office 365. Prosimy o poważne podejście do nauki zdalnej. Powodzenia.