PODSUMOWANIE KONKURSU PLASTYCZNEGO „Autyzm widziany Twoimi oczami na wszystkie kolory”

1. Organizatorami konkursu plastycznego pt. „Autyzm widziany Twoimi oczami na wszystkie kolory” były:                                                                                          

p. Karolina Bazylczuk, p. Monika Kępińska i p. Edyta Geresz.

Prace oceniane były w dwóch kategoriach:

I kategoria: klasy 4-6,

II kategoria: klasy 7-8.

  • Oceny prac konkursowych dokonało Jury w składzie:
  • p. Edyta Geresz
  • p. Karolina Bazylczuk
  • p. Monika Kępińska
  • p. Katarzyna Woźniak
  • Nie wszystkie prace spełniały wymagania formalne (np. zły format).
  • Po przeprowadzeniu analizy prac, wyłoniono laureatów w 2 kategoriach:

Kategoria I

I miejsce: Hanna Marczuk kl. 5b

II miejsce: Małgorzata Doroszuk kl. 5b

III miejsce: Bartłomiej Woźniak kl. 5a

Kategoria II

I miejsce: Julia Benedyczuk kl. 8b

II miejsce: Zuzanna Kępińska kl. 7a

Zwycięzcom gratulujemy.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy a pozostali uczestnicy miłą niespodziankę.