Międzynarodowy projekt edukacyjny „Kreatywne prace plastyczne”

W roku szkolnym 2022/2023 pani Edyta Geresz zgłosiła naszą szkołę do udziału w „MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE EDUKACYJNYM KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE”.

Celem projektu było:

  • Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej i wspieranie harmonijnego rozwoju oraz wyobraźni i kreatywności uczestników.
  •  Arteterapia rozwojowa oraz profilaktyka zdrowia psychicznego.
  • Tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą, naturą i najbliższym otoczeniem za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych.
  • Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez recykling plastyczny oraz wykluczenie materiałów zawierających plastik.

Udział w projekcie przyniósł wiele pozytywnych aspektów i dostarczył wielu bodźców i wrażeń.

W ramach projektu szkoła oraz uczniowie otrzymali certyfikat za wykonanie wszystkich zadań podanych przez organizatora.