Konkurs plastyczny na plakat „Autyzm – jestem blisko Was”

Konkurs  jest zorganizowany w ramach  Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, który obchodzimy
2 kwietnia.

Głównym celem konkursu jest:

 • zainteresowanie dzieci tematyką akcji „Polska na niebiesko”;
 • pogłębienie oraz promowanie wiedzy na temat autyzmu oraz informowanie o tym, że wśród nas żyją osoby ze spektrum autyzmu;
 • integracja osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych;
 • wzbudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży problemami osób cierpiących na autyzm oraz kształtowanie tolerancyjnych postaw w stosunku do osób dotkniętych autyzmem;
 • nauka właściwych postaw wobec osób ze spektrum autyzmu;
 • kształtowanie twórczego myślenia i umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji w formie plastycznej;
 • poszukiwanie ukrytych talentów.

Warunki uczestnictwa:

 • w konkursie mogą wziąć udział wszystkie klasy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie;
 • klasa ma przygotować jeden plakat nawiązujący do tematu;
 • technika – dowolna;
 • forma pracy: A3;
 • plakaty będą oceniane w dwóch kategoriach: kl.1 – 4 i kl. 5 – 8;
 • prace należy dostarczyć do Organizatora do 25.03.2022r;
 • każda praca powinna posiadać na odwrocie dołączony opis: która klasa;
 • plakaty przechodzą na własność Organizatora i nie będą oddawane.

Kryteria oceny:

 • komisja konkursowa przy ocenie będzie brała pod uwagę pomysłowość, estetykę oraz oryginalność;
 • nagrody i wyróżnienia przyzna komisja konkursowa powołana przez Organizatora – rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 31.03.2022r.;
 • dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody.

Wierzymy, że udział w konkursie stanie się okazją do uświadomienia nam wszystkim, że dzieci
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu są i zawsze będą wśród nas.

Zachęcamy, by z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu być razem, RAZEM DLA AUTYZMU!

Zapraszamy do aktywnego udziału w konkursie!

        Organizatorzy konkursu: Karolina Bazylczuk, Monika Kępińska, Edyta Geresz, Ewa Derehajło