Informacje dotyczące organizacji spotkania inaugurującego rok szkolny 2020/2021 – 1 września 2020 r.

Program spotkania – Szkoła Podstawowa

8.00  Msza Święta w Kościele pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Konstantynowie

9.00 Uroczyste powitanie na placu przed szkołą.

W przypadku „złej pogody” – deszczu uczniowie klas II – VIII udają się bezpośrednio na spotkania z wychowawcami do swoich sal, zgodnie z poniższym grafikiem. Klasy I spotykają się na górnym korytarzu – I piętro – segment A.

9.15 – 10.15 Spotkanie z wychowawcami w salach:

KLASA SALA WYCHOWAWCA
I a 9 GRAŻYNA MOŚCIBRODZKA
Ib 10 MARZENNA SAWCZUK
IIa 18 SABINA DENCIKOWSKA
IIb 15 MAŁGORZATA WASILEWSKA
IIIa 16 BOŻENA STRUK
IIIb 17 MAŁGORZATA STAWSKA
IVa 1a MARZENA DEMIANIUK
IVb 6a ZOFIA HORBOWICZ
Va 8 EWA DEREHAJŁO
VIa 22 SWIETŁANA ROWCZENIA
VIb 1 ROMUALDA SOŁTYSIUK
VIIa 21 DOROTA ANDRUSZKIEWICZ
VIIb 20 MAŁGORZATA KOWALUK
VIIIa 23 AGNIESZKA CHARKO
VIIIb 19 KATARZYNA FILIPIUK

Mając na uwadze bezpieczeństwo osób przebywających na terenie Zespołu uczniowie proszeni są o wchodzenie do szkoły określonymi wejściami:

Klasy I – III – wejściem głównym do Szkoły Podstawowej –SEGMENT A

Klasy IV – wejściem od strony sali gimnastycznej SEGMENT C

Klasy V – VIII – wejściem byłego Gimnazjum SEGMENT B

Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników zatrudnionych w Zespole obowiązuje ograniczenie wejść na teren szkoły rodziców oraz innych osób nie będących pracownikami Zespołu. Osoby wchodzące do budynku powinny:

  1. posiadać osłonę ust i nosa,
  2. zachować odstęp społeczny wynoszący min. 1,5 m,
  3. po wejściu do budynku należy umyć lub zdezynfekować ręce.