Informacje dotyczące dowożenia uczniów do szkoły.

Dowożenie uczniów do szkoły będzie realizował PKS Łosice. Będą to kursy ogólnodostępne, pierwszeństwo będą mieli uczniowie. Godziny kursów znajdują się w informacji poniżej. 1 września odwożenie rozpocznie się o 10.30. Kolejność taka sama jak w roku ubiegłym.

Uwaga: W czasie przejazdu autobusem do szkoły oraz w czasie powrotu do domu uczniowie powinni mieć maseczki zasłaniające usta i nos.

  1. Linia Antolin – Konstantynów przez Gnojno
  2. Linia Wiechowicze – Konstantynów przez Witoldów
  3. Linia Zakalinki kolonia – Konstantynów przez Zakalinki