Informacje dla rodziców dzieci przedszkolnych

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 701) informujemy, że 19 kwietnia 2021 r. przedszkole samorządowe wznawia pracę stacjonarną.

Zapraszamy wszystkie zdrowe dzieci do udziału w zajęciach. Jednocześnie przypominamy, że w dalszym ciągu obowiązują wszystkie dotychczasowe wymogi sanitarne dotyczące przyprowadzania dzieci do przedszkola, pobytu dzieci w przedszkolu, odbierania dzieci z przedszkola.